Kategorier
Okategoriserade

Känner inte igen mig i diagnosen, har jag ändå autism?

Ibland får jag mejl från autister som ifrågasätter sin diagnos och funderar över om de verkligen kan ha autism trots att de inte känner igen sig i diagnoskriterierna. Svaret är att man absolut kan ha autism även om man inte känner igen sig i diagnoskriterierna men självklart är det också fullt möjligt att man fått […]

Kategorier
Paulas blogg

Hit kan du som anhörig till en autist vända dig

Ibland får jag oroliga frågor från anhöriga till personer med autism som är helt förtvivlade och skulle behöva stöd. Hit kan du som anhörig till någon med autism vända dig: 1. Habiliteringen Habiliteringen finns inte i alla landsting, men bor du i en region som tillhandahåller habilitering kan det vara värt att vända sig dit. […]

Kategorier
Okategoriserade

Autism och internetanvändande, inte alltid ett problem

Genom åren har många föräldrar skrivit till mig och uttryckt oro för sina barn. Det som är gemensamt för dessa barn är att de har autism vars enda fritidssyssla är att sitta vid datorn. Vissa av dessa autistiska ungdomar har en daglig sysselsättning i form av studier, arbete eller daglig verksamhet medan andra inte har […]

Kategorier
Okategoriserade

Att ta bort sin diagnos, rätt eller fel?

Jag får ibland frågan vad jag tycker om att vissa vill avskriva sin autismdiagnos. Personligen tycker jag att det är på sin plats att genomgå en omprövande utredning om man inte upplever att diagnosen stämmer! Jag förstår att ämnet rör upp känslor, men nu talar vi alltså om personer som antingen upplever att autismdiagnosen är […]

Kategorier
Okategoriserade

Jag i Karlavagnen

NPF-dagen till ära berättade jag om autism i Karlavagnen igår kväll. Tyvärr fick jag bara kort tid på mig vilket är förståeligt med tanke på tidsbristen. Styrkorna vid autism hann belysas men däremot fick jag inte lika mycket utrymme för att berätta om svårigheterna som jag hade hoppats på. Jag ser en stor risk i […]

Kategorier
Okategoriserade

10 fakta om trötthet och utmattning du bör känna till

Vi är många som lider av trötthet och utmattning utöver det vanliga. Anledningarna kan variera: vissa av oss har autism eller ADHD, andra utmattningssyndrom, MS eller något annat. Men det som är gemensamt för många av oss är att vi har en kognitiv funktionsnedsättning eller en sjukdom som orsakar mental trötthet. Här kommer 10 fakta […]

Kategorier
Okategoriserade

Faran med ett reduktionistiskt synsätt på autism

Ett reduktionistiskt synsätt på funktionsnedsättning innebär att utmaningarna vid funktionsnedsättningar endast förklaras med en förklaringsmodell istället för att erkänna att flera faktorer växelverkar med varandra. Personligen tycker jag att det är viktigt att se helheten och inte reducera förklaringarna till endast en förklaringsmodell, men låt mig först börja med att redogöra några vanliga förklaringsmodeller på […]

Kategorier
Okategoriserade

Därför ska du våga omvärdera stödinsatserna

Vi som har LSS- och SoL-insatser så som daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagare eller boendestöd kan ha haft stödet länge. Och precis som vem som helst förändras vi autister under årens gång. Då vi utvecklas som personer och våra livssituationer förändras kan även våra stödbehov och önskemål av stödpersonen bli annorlunda genom åren. Det vi behövde […]

Kategorier
Okategoriserade

När det emotionella arbetet går fel

Enligt många framstående sociologer påverkas våra emotioner, i vardagligt tal kallat för känslor, av den sociala kontext vi befinner oss i. Befinner vi oss i ett sammanhang där en viss typ av beteende anses vara önskvärd blir vi snart övertygade om att vi också tycker och känner på samma sätt. Tidigare i historien ansågs det […]

Kategorier
Okategoriserade

Nej, kan hon så kan inte jag

Jag tycker att det är intressant att vi autister ser olika på vår autism: vissa av oss kallar autismen för en funktionsnedsättning och andra för en funktionsvariation. Vissa av oss, däribland jag själv, skulle aldrig vilja byta bort vår autism även om vi fick chansen medan andra upplever att deras autism endast för med sig […]