Kategorier
Stöd och insatser

Ibland saknas handlingsutrymme

Handlingsutrymme är en term som brukar åsyfta de professionellas möjligheter att fatta självständiga beslut och välja mellan olika alternativ. En biståndsbedömare kan ibland ha ett ytterst begränsat handlingsutrymme. Säg att någon med autism ansöker om kontaktperson enligt LSS och biståndsbedömaren jättegärna bevilja autisten insatsen trots att vederbörande redan har daglig verksamhet. Men möjligheten att bevilja […]

Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

9 frågor om autism

Ella frågar: Hej! Jag fick asperger inte så länge sen och har frågor som gäller mig själv.Jag har en del frågor som jag är rädd att habiliteringen inte kommer kunna svara på då dem inte kunde göra det innan. Jag undrar…1. Kan man ha svårt att förstå vad andra människor säger, även i nyheter och […]

Kategorier
Stöd och insatser

Ett öppet brev till lagstiftaren: om LSS

Hej lagstiftare och beslutsfattare! I enlighet med det ni lagstiftat om har vi med autism möjlighet att ansöka om en kontaktperson med stöd av LSS 9 § 4. I lagens förarbeten har ni preciserat att en kontaktperson är någon som ställer sig till förfogande som medmänniska och bistår med stöd i situationer av icke-komplicerad natur. […]

Kategorier
Stöd och insatser

Nej, jag måste inte vara tacksam över empowerment

Begreppet empowerment betyder ungefär samma som egenmakt. Äger vi brukare empowerment innebär det att vi har kontroll över våra liv. Som ett exempel på fall när enskilda inte haft empowerment kan nämnas förr i tidens mentalsjukhus som fanns i Sverige fram till bara för några decennier sedan. Som bekant fick inte patienterna på dessa mentalsjukhus […]

Kategorier
Autism och bemötande

Detta behöver många autister träna på

När jag föreläser om autism får jag ibland frågan om det finns något som vi autister kan behöva träna på, och ja, det finns det faktiskt! När jag börjar med att förklara att vi kan behöva träna på vissa saker nickar ibland anhöriga och yrkesverksamma instämmande. “Jag visste att alla som har autism mådde bra […]

Kategorier
Okategoriserade

Vill du ställa en fråga om autism?

Nu är jag tillbaka från semestern! Och som vissa av er redan uppmärksammat så har jag en ny funktion på bloggen som finns under fliken Läsarfrågor. OBS! Dessa frågor ställs alltså via frågeformuläret. Självklart går det att ställa frågor till mig som vanligt i kommentarsfält under varje blogginlägg, men vissa av er har upplevt att […]

Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

För normal för daglig verksamhet?

Anna frågar: Hej Paula! Jag har en vuxen dotter som diagnosticeras med högfungerande autism när hon var 16 år. Hon tog studenten 2016 men har inte hittat ett jobb som hon klarar sen dess. Arbetsförmedlingen tycker inte hon klarar att yrkesarbeta. För två år sen (uppehåll pga coronapandemin) började min dotter på daglig verksamhet här i kommunen. Hon sitter och […]

Kategorier
Okategoriserad

Normalisering eller avstigmatisering?

Vår nuvarande socialtjänstlag, förkortad SoL, trädde i kraft i början av 1980-talet. I sin antologi redogör docenten Therése Fridström Montoya socialtjänstens principer: helhetssyn som innebär att hela den enskildes samlade behov ska tas hänsyn till, tilltro till människans förmåga som syftar på att ta avstånd ifrån socialtjänstens tidigare paternalistiska människosyn, normaliseringsprincipen som går ut på att enskilda med svårigheter och diagnoser ska ges […]

Kategorier
Okategoriserade

Återkommer nästa vecka

Hej på er alla! Jag lovade ju att jag skulle posta blogginlägg på fredagar under min semester, men tyvärr har jag ingen möjlighet att skriva något informativt autisminlägg idag. Jag fick nämligen veta igår kväll att en person som stod mig nära har gått bort. Det kom som en total chock då personen var relativt […]

Kategorier
Okategoriserade

Nej, kvinnlig autism är inte mild autism

Ahmed säger: “Jag ringer dig imorgon. Vi hörs!” Mohammed svarar: “Om du ringer inte, jag kan ringer dig.” Vem kan bäst svenska? Vem kan bäst svenska, Ahmed eller Mohammed? “Ahmed”, tänker förmodligen många med ett otränat öga. Men sanningen är att vi inte vet. Det kan lika gärna vara Mohammed som kan bäst svenska och […]