Kategorier
Forskningsnytt

Nu får diagnoskritikerna tji

Det är inte ovanligt att stöta på människor som är kritiska till npf-diagnoser, inte minst till adhd. Kritiska röster menar att de särdrag som hänger samman med adhd i själva verket beror på allt från trauman till vanvård till otrygg anknytning till omognad på grund av barnets låga ålder. Att de barn som är födda […]

Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Hur övertygar vi vården om att hon kan ha autism?

Eufemia frågar Min fråga gäller hur man gör för att få en utredning om autism. Detta gäller en 19-årig flicka, men diagnosen har tyvärr missats under hela skoltiden trots kontakt med BUP. Erfarenheten är att man bara undersöker det man vill undersöka och ser. I tillägg finns en särbegåvning som länge har kompenserats med hjälp […]

Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Varför väljer vissa med autism att tala engelska?

Anna frågar Hej och tack för spännande inlägg om autism och språkinlärning! Jag har en fråga kring att det verkar som att en hel del svenska autistiska barn snabbt lär sig engelska. Särskilt då via internet. Och ju äldre de blir desto mer engelska vill de prata. De mixar språket och till slut föredrar en […]

Kategorier
Forskningsnytt

Barn med autism lär sig språk på ett annat sätt

Visste ni att många barn med autism troligen lär sig ett språk på ett annat sätt än neurotypiska barn? Hos neurotypiska barn sker språkinlärning genom social interaktion. Detta sker exempelvis genom att barnet med blicken följer samma föremål som dess vårdnadshavare, en förmåga som kallas för delad uppmärksamhet. Men autistiska barn verkar alltså tillägna sig […]

Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Hur ska jag nå fram till min son med autism?

Maja frågar Min son är ung vuxen och har för ett år sedan fått en bedömning som ”inom autismspektrat” men högfungerande. Med motiveringen att hans funktionsnedsättning inte påverkat betygen i grundskolan alls och på gymnasiet inte tillräckligt, blev han inte beviljad utredning och diagnos, så vi vet inte alltid hur vi ska bemöta honom. Han […]

Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Varför kallar ett autistiskt barn sin mamma vid förnamn?

Anna frågar Jag undrar om det är vanligt att barn med autism kallar sina föräldrar vid förnamn istället för mamma och pappa? Har ett barn i min närhet som har gjort detta hela sin uppväxt och har starka autistiska drag. Föräldrarna vill att barnet ska säga mamma och pappa och har nu efter 10 år […]

Kategorier
Stöd och insatser

När stödinsatserna strular

När vi autister har fungerande stödinsatser är det inte säkert att vi fått dem gratis. Själv har jag under vissa perioder haft relativt fungerande boendestöd, men samtidigt måste jag kontinuerligt lägga tid och energi på att se till att stödet inte börjar strula. Sådana tillfällen sker när en duktig boendestödjare slutar eller är på långsemester. […]

Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Kan en person med autism ha flera specialintressen?

Cattis frågar Jag undrar om det endast är ett specialintresse som man kan ha eller om det kan bestå i ett par tre stycken? Jag fick nämligen frågan i utredning för ett antal år sen om jag hade något specialintresse. Jag hade svårt att svara eftersom jag tolkade frågan som att det endast kunde vara […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

När vi med autism framställs som annorlunda

Jag har fått en fråga från en bloggläsare som undrar hur jag ställer mig till att personer med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar i diskurser framställs som ”annorlunda”. Kan inte språkbruket spä på föreställningen om att det finns ”normala” och ”annorlunda” människor? Bakgrunden till frågeställningen är Psykiatri och funktionshindersdagen i Eskilstuna där bland annat jag ska […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Läsarkommentar: sluta använda ordet ”autist”

Challe skriver Ta genast bort ordet ”autister”. Högst olämpligt och inget jag tycker är ok att någon kallar mig – alltså autist. Jag är någon som HAR autism. Det är inte allt jag är. Du skrev artikeln 2022. Hur kan du inte insett att det inte är ok att säga än? Jösses. Du jobbar med […]