Kategorier
Aspergers syndrom och autism

10 fakta om autism hos kvinnor

1. Autism förekommer hos kvinnor Hans Aspergers ursprungliga ståndpunkt var att hans syndrom endast förekom hos män, dock kom han att senare ändra sin uppfattning. Sedermera har det kommit fler studier om kvinnlig autism. Forskarna menar att autism är tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor, dock konstaterar Socialstyrelsen att siffrorna är svåra att […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Nej, jag är inte villig att öka exponeringsgraden

Anledningen till att jämförelser mellan autism och rullstolsburenhet sällan sällan går hem hos autismskeptiker är att man vid förlamning inte kan gå. Man är liksom fysiskt oförmögen till det. När det däremot gäller autism är det ofta en annan femma: man kan oftast göra det man har svårt för men orkar inte rent psykiskt. Eller […]

Kategorier
Arbete och sjukersättning

Arbetsanpassningar gör all skillnad

Ibland händer det att ångesten bara slår till. Tilläggas bör att jag bara har autism, inte generaliserat ångestsyndrom, så ångesten är i mitt fall bara en logisk konsekvens av min autism. Eller rättare sagt: om jag vet med mig att jag kommer att utsättas för ett sammanhang som är svårt för mig att hantera p.g.a. […]

Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Har man alltid rätt till LSS när man har autism?

Margareta frågar: Hej Paula! Jag fick min autismdiagnos för ett år sedan och försöker förstå mig på saker som LSS och SoL. Jag trodde att LSS hörde ihop med diagnosen och att LSS alltid gällde eftersom jag är autist. Om jag isåfall får en insats, tex boendestöd enligt SoL så är LSS ändå en lag […]

Kategorier
Arbete och sjukersättning

5 år som anställd hos Misa Kompetens

I onsdags kom jag på något jättehäftigt: jag har varit anställd hos Misa Kompetens i hela 5 år!! Det var den 1:a september 2016 jag började min anställning! I början var vi bara några stycken då det var flera som hade slutat precis innan jag började, och därutöver hade Misa Kompetens precis fått en ny […]

Kategorier
Stöd och insatser

Nej, som brukare gynnas jag inte av byråkrati

Förra veckan skrev jag ett blogginlägg där jag kritiserade de fyrkantiga reglerna kring kontaktperson enligt LSS. Som jag beskrev i blogginlägget tycker jag inte om att det finns riktlinjer kring vad kontaktpersontimmarna bör användas till. Jag vill inte använda mina kontaktpersontimmar till för att pröva på nya aktiviteter och besöka nya ställen utan jag vill […]

Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Hur förklarar man sin omfattande funktionsnedsättning?

Bloggläsare frågar: Om man själv upplever att ens autism innebär omfattande funktionsnedsättningar i vardagen – hur kommunicerar man då bäst ut det, hur får man så många som möjligt att förstå och ta en på allvar? Hur ska man göra egentligen när man snabbt, t ex på besök hos vårdcentralen, LSS-handläggare, släktingar man inte känner […]

Kategorier
Stöd och insatser

Ibland saknas handlingsutrymme

Handlingsutrymme är en term som brukar åsyfta de professionellas möjligheter att fatta självständiga beslut och välja mellan olika alternativ. En biståndsbedömare kan ibland ha ett ytterst begränsat handlingsutrymme. Säg att någon med autism ansöker om kontaktperson enligt LSS och biståndsbedömaren jättegärna bevilja autisten insatsen trots att vederbörande redan har daglig verksamhet. Men möjligheten att bevilja […]

Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

9 frågor om autism

Ella frågar: Hej! Jag fick asperger inte så länge sen och har frågor som gäller mig själv.Jag har en del frågor som jag är rädd att habiliteringen inte kommer kunna svara på då dem inte kunde göra det innan. Jag undrar…1. Kan man ha svårt att förstå vad andra människor säger, även i nyheter och […]

Kategorier
Stöd och insatser

Ett öppet brev till lagstiftaren: om LSS

Hej lagstiftare och beslutsfattare! I enlighet med det ni lagstiftat om har vi med autism möjlighet att ansöka om en kontaktperson med stöd av LSS 9 § 4. I lagens förarbeten har ni preciserat att en kontaktperson är någon som ställer sig till förfogande som medmänniska och bistår med stöd i situationer av icke-komplicerad natur. […]