Kategorier
Autism hos kvinnor

10 fakta om autism hos kvinnor

1. Kvinnor kan ha autism

Hans Aspergers ursprungliga ståndpunkt var att hans syndrom endast förekom hos män, dock kom han att senare ändra sin uppfattning. Sedermera har det kommit fler studier om kvinnlig autism. Forskarna menar att autism är tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor, dock konstaterar Socialstyrelsen att siffrorna är svåra att uppskatta på ett korrekt sätt då autism kan ta sig annorlunda uttryck hos kvinnor. Autism förekommer alltså absolut hos kvinnor och vården bör därmed inte avfärda misstankar om kvinnlig autism med anledningen att ”autism är sällsynt hos kvinnor”.

2. Kvinnlig autism missas av vården

Socialstyrelsen (länk under punkt 1) menar att autistiska flickor tenderar att uppfylla diagnoskriterierna på ett annat sätt än autistiska pojkar vilket i sin tur resulterar i att de inte genomgår en NPF-utredning lika ofta som autistiska pojkar gör. Vidare skriver myndigheten att diagnoskriterierna för autism grundar sig i hur autism yttrar sig hos män vilket ytterligare förklarar varför många autistiska kvinnor förblir utan diagnos. Autismforskaren Lena Nylander misstänker att kvinnlig autism kan innebära så kallade osynliga svårigheter vilket medför att omgivningen inte alls uppfattar kvinnan som autistisk. Dags att uppdatera diagnoskriterierna och upprätta speciella diagnoskriterier för kvinnlig autism kanske?

3. Vännerna kan bli omhändertagande

Autismforskaren och -experten Tony Attwood lyfter fram att flickor tenderar att vara mer omhändertagande än pojkar vilket leder till att det kan finnas en snäll flicka i klassen som fattar moderskänslor för den autistiska flickan och hjälper flickan med allt denna inte klarar av. Den autistiska flickan är därmed helt beroende av bästisens stöd, dock riskerar omgivningen att missa vad som pågår då alla utgår ifrån att flickorna bara har en nära vänskapsrelation vilket alltså är vanligt hos flickor! Detta leder i sin tur till att den autistiska flickan förblir utan diagnos.

4. Kvinnliga autister liknar män

Många kvinnliga autister, däribland jag själv, upplever att de har mer gemensamt med män än andra kvinnor. Förra året lyssnade jag på autismforskaren Svenny Kopps föreläsning där hon menade att autistiska tjejer ofta har mer gemensamt med män än med neurotypiska kvinnor. I sammanhanget kan också vara intressant att känna till att kvinnor med autism tenderar att ha manligare kroppsdrag och mer testosteron i kroppen än vad neurotypiska kvinnor har, och på motsvarande sätt tenderar manliga autister att ha kvinnligare röst och kroppsdrag jämfört med neurotypiska män. Detta enligt forskning. Om du som kvinnlig autist trivs bättre med män än med andra kvinnor finns det alltså en logisk förklaring!

5. Kvinnor med autism lider av värk

Forskarna har funnit att kronisk smärta är tre gånger vanligare hos autistiska kvinnor än hos övrig befolkning. Tilläggas bör att ovanstående även gäller kvinnor med ADHD. Enligt ovannämnd forskargrupp är det framför allt mag- och huvudvärk som är särskilt vanligt hos kvinnor med NPF-diagnoser. Själv är jag lyckligt lottad då jag aldrig känner smärta i huvudet vilket i sin tur troligen kan härledas till taktil underkänslighet p.g.a. autism. Jag har aldrig i hela mitt liv haft huvudvärk så jag vet inte ens hur huvudvärk känns! Men många andra kvinnliga autister lider alltså av ständig värk och smärta.

Texten fortsätter under rutan.

Följ min blogg via Facebook eller mejl (nyhetsbrev).

6. Kvinnliga autister har känsliga sinnen

Forskning har påvisat att senoriska överkänsligheter är vanligare hos autistiska kvinnor än hos autistiska män. På klarspråk kan sensoriska överkänsligheter innebära överkänslighet för synintryck såsom färger och ljus samt extrem känslighet mot ljud, beröring, lukt, smak och konsistenser i mat. Som autist är det sällan lätt att bo i en storstad full av intryck! Själv drömmer jag ibland om att flytta till landet där jag skulle slippa exponeras för ljusflimmer. Och förresten: sensoriska överkänsligheter leder till försämrad livskvalitet hos den berörda, enligt Tony Attwood. Mycket logiskt om man frågar mig!

7. Specialintressen är annorlunda

Enligt Socialstyrelsen (länk under punkt 1) har autistiska flickor lika intensiva specialintressen som autistiska pojkar, dock tenderar flickornas specialintressen enligt myndigheten röra andra områden än pojkarnas i och med att flickorna exempelvis kan ha djur, människor eller konst som specialintressen. Då det är vanligt bland flickor att vara intresserade av exempelvis hästar eller kändisar kan omgivningen helt missa att hela flickans liv kretsar kring specialintresset. Tony Attwood lyfter fram ett talande exempel: en autistisk flicka med hästar som specialintresse kan vara så intresserad av hästar att hon till och med flyttar in sin madrass till stallet för att kunna sova bredvid hästen. Skrapar man på ytan kan kvinnliga autister alltså ha mycket omfattande specialintressen!

8. Sociala svårigheter är annorlunda

Tony Attwood menar att det är typiskt för autistiska flickor att befinna sig i utkanten av sociala interaktionssituationer vilket kan få omgivningen att dra den felaktiga slutsatsen att den autistiska flickan är med i gänget vilket alltså inte alls måste vara fallet! Och på tal om vänskapsrelationer: forskarna har påvisat att autistiska kvinnor är duktigare än autiska män på att initiera, dock inte behålla vänskapsrelationer. Därmed finns det ingen anledning för vården att avfärda misstankar om kvinnlig autism med motiveringen att kvinnan ”verkar social”. Vården bör inte lägga alltför stort fokus på att kvinnan klarar av att ta kontakt med andra människor utan det intressanta är vad som händer efter den initiala kontakten. Att veta hur man gör för att lära känna nya människor är inte alls samma som att veta hur man behåller sina vänskapsrelationer!

9. Autistiska kvinnor kamouflerar

Kamouflage syftar på att den enskilde medvetet döljer sina avvikande beteenden. Några typiska kamouflerande beteenden inkluderar ett medvetet bibehållande av ögonkontakt, medveten utantillinlärning av sociala regler samt härmning av andra människors gester, ansiktstryck och beteenden. Tony Attwood menar att den som ägnar sig åt kamouflage använder sig av sina intellektuella förmågor snarare än sin intuition för att förstå sociala situationer. Forskare har kommit fram till att kamouflage är vanligare hos autistiska kvinnor än autistiska män, dock förekommer beteendet även hos manliga autister. Värt att nämna är också att tendensen att medvetet maskera sina svårigheter även nämns i vår vår nuvarande diagnosmanual DSM-5.

10. Autistiska kvinnor mår dåligt

Att den enskilde använder sig av kamouflerande strategier i syfte att dölja sina svårigheter leder enligt forskning inte sällan till att han eller hon får sin diagnos sent i livet och hinner insjukna i psykisk ohälsa till följd av den mentala påfrestningen orsakad av att vederbörande medvetet anpassat sitt beteende efter andra människor förväntningar. Hög igenkänningsfaktor då jag som ung mådde väldigt dåligt och planerade att ta mitt liv eftersom jag inte orkade anpassa mig. Det är allt annat än lätt att leva som kvinnlig autist!

Avslutningsvis bör tilläggas att innevarande blogginlägg endast fokuserar på autism hos kvinnor. Jag indikerar på inget sätt att det skulle vara lätt att leva som manlig autist, inte heller påstår jag att autistiska män inte skulle kunna känna igen sig i ovanstående. Anledningen till att jag ville lyfta fram kvinnlig autism är att vi kvinnliga autister tenderar att få vår diagnos sent i livet, dock finns det självklart ingenting som säger att manliga autister inte kan ha nämnda svårigheter!

Jag vore tacksam om mina läsare hjälpte mig att informera om autism och ADHD genom att dela det här inlägget på exv. Facebook:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Jag kommer inte publicera kommentarer som innehåller personangrepp, hat, hot e.t.c.

Man kan boka mig för en föreläsning, fråga mig om autism, följa min blogg och låna mina böcker.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via Facebook, mejl eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Mina böcker

Mina böcker På ett annat sätt och Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att låna på biblioteken i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Norrköping, Jönköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge och Eskilstuna.

Senaste svar på alla blogginlägg

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

14 svar på ”10 fakta om autism hos kvinnor”

Jag har precis börjat på en folkhögskola. Två /dagar i veckan. Seniorkurs. Jag känner redan hur utmattad jag blir. Ljud. Ljus. Grupparbete. Jag avskyr grupparbete. Det triggar min adhd också, så jag blir irriterad och arg, istället för att njuta och ha kul. Jag är helt slut när jag kommer hem. Då har jag försökt hålla ihop alla sinnen och det tar ca 2 dagar innan jag är i form igen.
67 år är jag, och tänker…. När ska jag få känna mig trygg i nya sammanhang och hur ska jag undvika känslomässiga utbrott.

Jag förstår dig! Själv blev jag också utmattad av att läsa på en folkhögskola trots att det var 3 dagar i veckan. Jag hatar liksom du grupparbeten! Jag lär mig inte något av att arbeta i grupp då det sociala vid grupparbeten tar all min energi.

Svara

Hög igenkänning på det du skriver. Är 52 år nu och är utbränd för 4 gången.
Har konstant hög puls och en inte stress av allt just nu.

Vad tråkigt att höra att du varit utbränd så många gånger i ditt liv 🙁 Jag har själv varit utbränd 2 gånger, och det var lika jobbigt båda gångerna.

Svara

Va fint och bra att du skriver om just kvinnor och autism. Blir lättad av dessa fakta som förklarar så mycket om just mitt liv. Hästintresset, känslan för djur och natur. Att ha lättare att förstå män än kvinnor i sociala situationer. Så många depressioner och utmattningssyndrom pga att jag var autist. Börjar landa nu i att jag har kamouflerat mig som neurotypisk för att överleva och tappade bort mig själv. Börjar förstå vem jag är nu efter 57 år på jorden och 1,5 år sedan diagnosen, autism nivå 1. Fortsätt med dina fina och kloka blogginlägg Paula🙌

Tack Nina, vad roligt att höra att du uppskattar min blogg och att du känner igen dig i blogginlägget! Själv hade jag liksom du tappat bort mig själv helt och det tog tid innan jag förstod vem jag var efter att jag hade fått diagnosen och förstått att jag hade kamouflerat. Kamouflering tar verkligen på krafterna!

Svara

Tack för att du påpekade detta mycket viktiga ämne! Att siffror för suicidförsök är så här höga bland kvinnliga autister visar att kvinnlig autism behöver synliggöras.

Svara

Tack för det här inlägget, har precis fått utlåtandet från min neuropsykiatriska utredning. Enligt utredande psykolog har jag en lindring störning inom autismspektrumet.. känns tungt att veta att mitt liv kunde ha sett så annorlunda och bättre ut om jag have vetat detta om mig själv tidigare. Det känns hoppfullt att få läsa om ditt liv och hur du hanterar allt, du har tänkt ut saker färdigt så att vi som upptäcker det här hos oss själva senare i livet inte behöver uppfinna hjulet igen

Vad roligt att höra att min blogg har hjälpt dig! Själv upplevde också en stor sorg i början för att ha fått diagnosen alldeles för sent, men numera är jag istället tacksam för att överhuvudtaget ha fått diagnosen så att jag har kunnat förbättra mitt liv. Jag hoppas och tror att du också kan skapa ett liv som passar dig!

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.