Kategorier
Autism hos kvinnor

10 fakta om autism hos kvinnor

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

1. Kvinnor kan ha autism

Hans Aspergers ursprungliga ståndpunkt var att hans syndrom endast förekom hos män, dock kom han att senare ändra sin uppfattning. Sedermera har det kommit fler studier om kvinnlig autism. Forskarna menar att autism är tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor, dock konstaterar Socialstyrelsen att siffrorna är svåra att uppskatta på ett korrekt sätt då autism kan ta sig annorlunda uttryck hos kvinnor. Autism förekommer alltså absolut hos kvinnor och vården bör därmed inte avfärda misstankar om kvinnlig autism med anledningen att ”autism är sällsynt hos kvinnor”.

2. Kvinnlig autism missas av vården

Socialstyrelsen (länk under punkt 1) menar att autistiska flickor tenderar att uppfylla diagnoskriterierna på ett annat sätt än autistiska pojkar vilket i sin tur resulterar i att de inte genomgår en NPF-utredning lika ofta som autistiska pojkar gör. Vidare skriver myndigheten att diagnoskriterierna för autism grundar sig i hur autism yttrar sig hos män vilket ytterligare förklarar varför många autistiska kvinnor förblir utan diagnos. Autismforskaren Lena Nylander misstänker att kvinnlig autism kan innebära så kallade osynliga svårigheter vilket medför att omgivningen inte alls uppfattar kvinnan som autistisk. Dags att uppdatera diagnoskriterierna och upprätta speciella diagnoskriterier för kvinnlig autism kanske?

3. Vännerna kan bli omhändertagande

Autismforskaren och -experten Tony Attwood lyfter fram att flickor tenderar att vara mer omhändertagande än pojkar vilket leder till att det kan finnas en snäll flicka i klassen som fattar moderskänslor för den autistiska flickan och hjälper flickan med allt denna inte klarar av. Den autistiska flickan är därmed helt beroende av bästisens stöd, dock riskerar omgivningen att missa vad som pågår då alla utgår ifrån att flickorna bara har en nära vänskapsrelation vilket alltså är vanligt hos flickor! Detta leder i sin tur till att den autistiska flickan förblir utan diagnos.

4. Kvinnliga autister liknar män

Många kvinnliga autister, däribland jag själv, upplever att de har mer gemensamt med män än andra kvinnor. Förra året lyssnade jag på autismforskaren Svenny Kopps föreläsning där hon menade att autistiska tjejer ofta har mer gemensamt med män än med neurotypiska kvinnor. I sammanhanget kan också vara intressant att känna till att kvinnor med autism tenderar att ha manligare kroppsdrag och mer testosteron i kroppen än vad neurotypiska kvinnor har, och på motsvarande sätt tenderar manliga autister att ha kvinnligare röst och kroppsdrag jämfört med neurotypiska män. Detta enligt forskning. Om du som kvinnlig autist trivs bättre med män än med andra kvinnor finns det alltså en logisk förklaring!

5. Kvinnor med autism lider av värk

Forskarna har funnit att kronisk smärta är tre gånger vanligare hos autistiska kvinnor än hos övrig befolkning. Tilläggas bör att ovanstående även gäller kvinnor med ADHD. Enligt ovannämnd forskargrupp är det framför allt mag- och huvudvärk som är särskilt vanligt hos kvinnor med NPF-diagnoser. Själv är jag lyckligt lottad då jag aldrig känner smärta i huvudet vilket i sin tur troligen kan härledas till taktil underkänslighet p.g.a. autism. Jag har aldrig i hela mitt liv haft huvudvärk så jag vet inte ens hur huvudvärk känns! Men många andra kvinnliga autister lider alltså av ständig värk och smärta.

Texten fortsätter under annonsen.

ANNONS

Reklam för Paula Tillis bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom.

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Bokus (pris 275 kr, fri frakt över 249 kr för privatpersoner) och Adlibris (pris 275 kr, frakt okänd).

6. Kvinnliga autister har känsliga sinnen

Forskning har påvisat att senoriska överkänsligheter är vanligare hos autistiska kvinnor än hos autistiska män. På klarspråk kan sensoriska överkänsligheter innebära överkänslighet för synintryck såsom färger och ljus samt extrem känslighet mot ljud, beröring, lukt, smak och konsistenser i mat. Som autist är det sällan lätt att bo i en storstad full av intryck! Själv drömmer jag ibland om att flytta till landet där jag skulle slippa exponeras för ljusflimmer. Och förresten: sensoriska överkänsligheter leder till försämrad livskvalitet hos den berörda, enligt Tony Attwood. Mycket logiskt om man frågar mig!

7. Specialintressen är annorlunda

Enligt Socialstyrelsen (länk under punkt 1) har autistiska flickor lika intensiva specialintressen som autistiska pojkar, dock tenderar flickornas specialintressen enligt myndigheten röra andra områden än pojkarnas i och med att flickorna exempelvis kan ha djur, människor eller konst som specialintressen. Då det är vanligt bland flickor att vara intresserade av exempelvis hästar eller kändisar kan omgivningen helt missa att hela flickans liv kretsar kring specialintresset. Tony Attwood lyfter fram ett talande exempel: en autistisk flicka med hästar som specialintresse kan vara så intresserad av hästar att hon till och med flyttar in sin madrass till stallet för att kunna sova bredvid hästen. Skrapar man på ytan kan kvinnliga autister alltså ha mycket omfattande specialintressen!

8. Sociala svårigheter är annorlunda

Tony Attwood menar att det är typiskt för autistiska flickor att befinna sig i utkanten av sociala interaktionssituationer vilket kan få omgivningen att dra den felaktiga slutsatsen att den autistiska flickan är med i gänget vilket alltså inte alls måste vara fallet! Och på tal om vänskapsrelationer: forskarna har påvisat att autistiska kvinnor är duktigare än autiska män på att initiera, dock inte behålla vänskapsrelationer. Därmed finns det ingen anledning för vården att avfärda misstankar om kvinnlig autism med motiveringen att kvinnan ”verkar social”. Vården bör inte lägga alltför stort fokus på att kvinnan klarar av att ta kontakt med andra människor utan det intressanta är vad som händer efter den initiala kontakten. Att veta hur man gör för att lära känna nya människor är inte alls samma som att veta hur man behåller sina vänskapsrelationer!

9. Autistiska kvinnor kamouflerar

Kamouflage syftar på att den enskilde medvetet döljer sina avvikande beteenden. Några typiska kamouflerande beteenden inkluderar ett medvetet bibehållande av ögonkontakt, medveten utantillinlärning av sociala regler samt härmning av andra människors gester, ansiktstryck och beteenden. Tony Attwood menar att den som ägnar sig åt kamouflage använder sig av sina intellektuella förmågor snarare än sin intuition för att förstå sociala situationer. Forskare har kommit fram till att kamouflage är vanligare hos autistiska kvinnor än autistiska män, dock förekommer beteendet även hos manliga autister. Värt att nämna är också att tendensen att medvetet maskera sina svårigheter även nämns i vår vår nuvarande diagnosmanual DSM-5.

10. Autistiska kvinnor mår dåligt

Att den enskilde använder sig av kamouflerande strategier i syfte att dölja sina svårigheter leder enligt forskning inte sällan till att han eller hon får sin diagnos sent i livet och hinner insjukna i psykisk ohälsa till följd av den mentala påfrestningen orsakad av att vederbörande medvetet anpassat sitt beteende efter andra människor förväntningar. Hög igenkänningsfaktor då jag som ung mådde väldigt dåligt och planerade att ta mitt liv eftersom jag inte orkade anpassa mig. Det är allt annat än lätt att leva som kvinnlig autist!

Avslutningsvis bör tilläggas att innevarande blogginlägg endast fokuserar på autism hos kvinnor. Jag indikerar på inget sätt att det skulle vara lätt att leva som manlig autist, inte heller påstår jag att autistiska män inte skulle kunna känna igen sig i ovanstående. Anledningen till att jag ville lyfta fram kvinnlig autism är att vi kvinnliga autister tenderar att få vår diagnos sent i livet, dock finns det självklart ingenting som säger att manliga autister inte kan ha nämnda svårigheter!

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Reklam för min bok

”Viktig bok, att höra om trötthet och svårigheter, samtidigt som stor fokusering inte behöver vara dränerande. Boendestöd är inget att skämmas för, även om man verkar välfungerande.”
-Eva, mamma till vuxen Aspergare, 5 juli 2022

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Bokus (pris 275 kr, fri frakt) och Adlibris (pris 275 kr, frakt okänd).

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via push-aviseringar (den vita bjällran med blå bakgrund). Man kan också följa min blogg via Facebook, Instagram eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

  1. Svar på detta inlägg, som gjorde att jag klickade in, kom som en välsignelse. Tack för detta inlägg! Jag blir…

  2. Intressant! Tack för informationen om boken. Jag blir utsatt för dessa motiverande samtal fast jag inte vill så jag hoppas…

  3. Mmm, och eftersom mi-samtal är ett (får man nog tillstå) ganska kraftfullt men enkelt verktyg för att få samtalsparten att…

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

21 svar på ”10 fakta om autism hos kvinnor”

Jag har precis börjat på en folkhögskola. Två /dagar i veckan. Seniorkurs. Jag känner redan hur utmattad jag blir. Ljud. Ljus. Grupparbete. Jag avskyr grupparbete. Det triggar min adhd också, så jag blir irriterad och arg, istället för att njuta och ha kul. Jag är helt slut när jag kommer hem. Då har jag försökt hålla ihop alla sinnen och det tar ca 2 dagar innan jag är i form igen.
67 år är jag, och tänker…. När ska jag få känna mig trygg i nya sammanhang och hur ska jag undvika känslomässiga utbrott.

Jag förstår dig! Själv blev jag också utmattad av att läsa på en folkhögskola trots att det var 3 dagar i veckan. Jag hatar liksom du grupparbeten! Jag lär mig inte något av att arbeta i grupp då det sociala vid grupparbeten tar all min energi.

Svara

Hög igenkänning på det du skriver. Är 52 år nu och är utbränd för 4 gången.
Har konstant hög puls och en inte stress av allt just nu.

Vad tråkigt att höra att du varit utbränd så många gånger i ditt liv 🙁 Jag har själv varit utbränd 2 gånger, och det var lika jobbigt båda gångerna.

Svara

Va fint och bra att du skriver om just kvinnor och autism. Blir lättad av dessa fakta som förklarar så mycket om just mitt liv. Hästintresset, känslan för djur och natur. Att ha lättare att förstå män än kvinnor i sociala situationer. Så många depressioner och utmattningssyndrom pga att jag var autist. Börjar landa nu i att jag har kamouflerat mig som neurotypisk för att överleva och tappade bort mig själv. Börjar förstå vem jag är nu efter 57 år på jorden och 1,5 år sedan diagnosen, autism nivå 1. Fortsätt med dina fina och kloka blogginlägg Paula🙌

Tack Nina, vad roligt att höra att du uppskattar min blogg och att du känner igen dig i blogginlägget! Själv hade jag liksom du tappat bort mig själv helt och det tog tid innan jag förstod vem jag var efter att jag hade fått diagnosen och förstått att jag hade kamouflerat. Kamouflering tar verkligen på krafterna!

Svara

Tack för att du påpekade detta mycket viktiga ämne! Att siffror för suicidförsök är så här höga bland kvinnliga autister visar att kvinnlig autism behöver synliggöras.

Svara

Tack för det här inlägget, har precis fått utlåtandet från min neuropsykiatriska utredning. Enligt utredande psykolog har jag en lindring störning inom autismspektrumet.. känns tungt att veta att mitt liv kunde ha sett så annorlunda och bättre ut om jag have vetat detta om mig själv tidigare. Det känns hoppfullt att få läsa om ditt liv och hur du hanterar allt, du har tänkt ut saker färdigt så att vi som upptäcker det här hos oss själva senare i livet inte behöver uppfinna hjulet igen

Vad roligt att höra att min blogg har hjälpt dig! Själv upplevde också en stor sorg i början för att ha fått diagnosen alldeles för sent, men numera är jag istället tacksam för att överhuvudtaget ha fått diagnosen så att jag har kunnat förbättra mitt liv. Jag hoppas och tror att du också kan skapa ett liv som passar dig!

Svara

”I sammanhanget kan också vara intressant att känna till att kvinnor med autism tenderar att ha manligare kroppsdrag och mer testosteron i kroppen än vad neurotypiska kvinnor har, och på motsvarande sätt tenderar manliga autister att ha kvinnligare röst och kroppsdrag jämfört med neurotypiska män”. Det där var nytt för mig och jag tvivlar på att det stämmer. I varje fall har det inte stämt på någon asperger-kvinna/man jag träffat och jag har träffat många. Det finns definitivt inget i utseendet som visar att man har asp, förutom att en del har avvikande blick eller sämre motorik.

En miljöfaktor bakom autism är hormonstörningar som leder till att fostret utsätts för mer manliga könshormoner. Detta kan i sin tur leda till att fostret utvecklar en mer manlig hjärna. Den manliga hjärnan är bättre på mönsterigenkänning och sämre på empatisering än den kvinnliga hjärnan. Det skulle inte förvåna mig om hormonteorin innebär att flickor/kvinnor med autism har mer manliga utseendedrag. Det finns ett visst vetenskapligt stöd för att autism kan visa sig i ett mer maskulint utseende men jag tror inte det har studerats i tillräckligt stor omfattning.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7026150/

Även Svenny Kopp talar om att många flickor/kvinnor med autism inte är ”ladylike”. Flickor/kvinnor med autism är inte sällan könsnormsbrytande av naturen medan vanliga flickor/kvinnor är kvinnliga av naturen. Det kan vara svårt för människor i Sverige att ta till sig denna verklighet eftersom den politiska agendan är att manligt och kvinnligt beror på ”sociala konstruktioner”. Seriös forskning säger att 60-70 % av våra egenheter beror på medfödda faktorer, närmare bestämt av en kombination av genetiska faktorer och utvecklingsrelaterade faktorer i fosterstadiet.

Det återstår att se om utseendemässiga markörer kommer att användas i framtiden för att ställa diagnosen autism. I dagsläget är utseendemässiga avvikelser inget diagnoskriterie för autism. Det betyder dock inte att utseendemässiga avvikelser kan uteslutas hos flickor/kvinnor med autism.

Dina erfarenheter av kvinnor med autism får dessvärre ses som exempel på anekdotisk bevisföring till dess att dina erfarenheter har bekräftats vetenskapligt. https://sv.wikipedia.org/wiki/Anekdotisk_bevisf%C3%B6ring

Jag tror att studieresultatet stämmer, och jag håller med Dr. Blom! Vetenskapliga forskare har till skillnad från oss med egna diagnoser möjlighet att studera ett fenomen på djupet och på bredden vilket är helt annorlunda än anekdotisk bevisföring. Du kan ha träffat autister i vissa miljöer eller så har du kanske inte bara lagt märke till detta. Eller så har du helt enkelt inte träffat tillräckligt många med egen diagnos. Det kan finnas många anledningar till att du inte tycker att forskningsresultatet stämmer!

Den forskningsartikel jag länkade till var en kvantitativ studie vilket betyder att forskarna har studerat väldigt många personer med egen diagnos och jämfört resultatet med den neurotypiska kontrollgruppens resultat. Och resultatet var statistiskt signifikant. Kvantitativa forskare redovisar sina resultat på gruppnivå, det vill säga att de jämför autister som grupp med neurotypiker som grupp genom att göra en statistisk beräkning.

För övrigt gäller resultatet även autistiska män, det vill säga att de är mindre maskulina än neurotypiska män och t.ex. har en kvinnligare röst. Återigen gäller resultatet på gruppnivå!

Det finns även kvalitativa intervjustudier som har bekräftat samma sak, d v s kvinnor med autism inte känner sig lika feminina som neurotypiska kvinnor och är sällan intresserade av utseende och smink.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28326792/

Jag är inte förvånad över resultatet för jag har till skillnad från dig misstänkt att så är fallet. Jag har träffat väldigt många autister genom åren på olika forum och har upplevt att många autistiska kvinnor liknar män och autistiska män liknar kvinnor. Mot bakgrund av mina egna erfarenheter vågar jag säga att jag är säker på att dessa forskningsresultat stämmer! Att du inte upplever att så är fallet beror antingen på en slump eller något annat.

Svara

”många autistiska kvinnor liknar män och autistiska män liknar kvinnor.” Hur kan asp ge motsatt effekt på kvinnor och män. Jag trodde att autism var en överdrift av den manliga hjärnan och att därför skulle inte män bli feminina, dessutom trodde jag inte att det skulle påverka rösten! Apropå smink så finns det säkert autustiska kvinnor som har smink och kläder som specialintresse! Och du Dr Blom, jag är ingen pk-person som förnekar könsskillnader som du tycks påstå.

Jag tycker att det är logiskt att autistiska män liknar kvinnor mer än vad neurotypiska män gör och att autistiska kvinnor liknar män mer än vad neurotypiska kvinnor gör. Som det konstateras i forskningsartikeln så är autister mer ”androgyn” än neurotypikerna, det vill säga någonstans i mitten på skalan mellan manligt och kvinnligt. Detta gör det logiskt att autistiska män är mindre manliga och autistiska kvinnor är mindre kvinnliga än neurotypiska män och neurotypiska kvinnor vad gäller utseendemässiga markörer och röstläge. På gruppnivå alltså.

Själva kognitionen i hjärnan vid autism har däremot föreslagits vara en överdrift av den manliga hjärnan precis som du skriver. Forskargruppen undersökte inte kognitiva funktioner i hjärnan i denna studie utan kroppen, röstläget och annat.

Det existerar absolut autistiska kvinnor som har smink och kläder som specialintresse! Enskilda fall betyder emellertid inte att forskarnas slutsats om autisternas androgynitet på gruppnivå är fel.

Svara

Det finns ju två typer av manlighet: den attraktiva som är att vara utåtriktad, tuff eller en sportatlet, och den oattraktiva: dvs den nördige dataspelaren som hellre är ensam hemma än att vara ute och träffa kvinnor. Den typiska Asp-manligheten är den senare.

Jag håller med om att det är bilden av den stereotype aspergaren! Studien jag länkade till studerade iofs utseendemässiga markörer och inte beteenden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *