Referenser

Jag har varit i Kuwait och föreläst på World Autism Congress i november 2014

”Paulas föreläsning var stark och väckte många tankar, något som märktes på frågeställningarna från de många åhörare som tagit sig till Wilandersalen för att lyssna.”

Maria Östby, verksamhetsutvecklare SV Örebro län

”Tack Paula för en mycket bra föreläsningskväll när du berättade hur det är att leva med Aspergers syndrom med ett inifrån perspektiv.

Med din värme, humor och allvar ökade du förståelsen hur Asperger kan påverka livet, både för den som har diagnosen och för omgivningen. Du fick oss att förstå att skillnaden mellan alla dem som har Asperger är lika stora som mellan alla andra människor.

Först och främst är vi individer och din föreläsning bidrog till en ökad förståelse för varandras olikheter. Jag kan varmt rekommendera Paula Tilli som föreläsare.”

Sanna Öhman, Anhörigkonsulent i Täby kommun

”Paula Tilli besökte oss på en planeringsdag för ca 1 1/2 år sedan och föreläste om Aspergers syndrom och hur det är att leva med detta.

Eftersom vi redan innan visste mycket om diagnosen fokuserade Paula på att berätta om sitt liv och hur detta har påverkats av att ha Aspergers syndrom. Hon gjorde detta på ett sakligt och ändå mycket gripande sätt och vi var alla berörda av det vi fick höra.

Vi var i arbetsgruppen efteråt överens om att även om man kan mycket om Aspergers syndrom och hur detta kan påverka en människas liv ger det en annan dimension av förståelse att höra en person berätta om sitt eget liv och erfarenheter, och detta gjorde Paula Tilli när hon träffade oss på ett mycket givande sätt!”

Malin Idar Wallin, Enhetschef
Habiliteringscenter Mörby ung/vux

”Mycket intressant och lärorik föreläsning, bra inspirerande föreläsare som man gärna vill höra mer av.”

Anette Holm, Upplands-Bro kommun

“Jag arbetar på Södra Latins Gymnasium på det ”Individuella alternativet” där ungdomar med olika diagnoser går. Vi bjöd in Paula Tilli som höll en otroligt lysande, intressant och fängslande föreläsning om Aspergers syndrom och ADHD.

Det som gjorde det hela extra fängslande var att Paula Tilli själv har diagnosen Asperger och kunde tala av egen erfarenhet. Det gavs tid för eleverna att ställa frågor. Eleverna tyckte att det var mycket intressant och vi på skolan kommer att bjuda in Paula Tilli igen till hösten.”

Eva Peterhoff, Södra Latins Gymnasium, Stockholm

”Vi bjöd in Paula till Ekerö kommun för att lära oss mer om Asperger ur ett inifrånperspektiv. Inbjudna till föreläsningen var personal från LSS-boende, daglig verksamhet, socialpsykiatri och socialtjänst.

Paula pratade om Asperger generellt och delgav oss många konkreta exempel på hur det kan vara att få och att leva med diagnosen. Därefter berättade Paula om sina egna erfarenheter och om sitt eget liv. Vi som lyssnade fick en ny förståelse för hur det kan vara att leva med Asperger till skillnad från vad våra teoretiskt förvärvade kunskaper tidigare gett oss.

På ett självklart, tydligt och humoristiskt sätt bjöd Paula på massor av exempel och jämförelser som fick i alla fall mig att förstå att vi som inte har Asperger har mycket att lära vad gäller sättet att uppfatta omvärlden istället för att presentera vår uppfattning som ”den riktiga”.

Vi fick många kunskaper med oss och ett nytt sätt att tänka och arbeta på. En person som lyssnade på föreläsningen har berättat att hon redan samma kväll fick nytta av det Paula så inlevelsefullt pratat om. Vi hoppas att fler får, och tar chansen till en genväg i lärandet om Asperger genom att lyssna på Paula.”

Eva Busch, Enhetschef

Se mig föreläsa om autism

Starta videospelaren nedan för att se ett filmklipp (5 min) från en av mina föreläsningar om autism.

Paula Tilli föreläser på Ålands Funktionsrättsdag 2022.