Vad är autism?

Vad är autism?

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsvariation. Autism är medfött och man har diagnosen livet ut men många lyckas hitta strategier för att hantera sina svårigheter för att få vardagen att fungera. Diagnosen blir ett funktionshinder när man blir utsatt för fel miljö där personen inte kan uppfylla omgivningens krav och förväntningar.

Individuellt

Det är olika hur autism yttrar sig och symtomen kan variera i intensitet men de flesta med autism har svårigheter i kontakten med andra människor och svårt att förstå avsikten med andra människors beteende och kroppsspråk. Det är även vanligt att vara rutinbunden och att ha något specialintresse som uppslukar all ens tid och uppmärksamhet.

Osynlig funktionsnedsättning

Autism är en osynlig funktionsnedsättning, vilket betyder att personer med diagnosen inte skiljer sig utseendemässigt från andra människor. Pga att personer med autism ofta utåt sett ser ut som alla andra, blir många ofta missförstådda av omgivningen som felaktigt tror att personen är ouppfostrad och lat.

Diagnosen

Personer med autism är väldigt olika varandra men de flesta har svårigheter i kontakten med andra människor och svårt för att förstå andra människors kroppsspråk.

Autism innebär inte bara svårigheter utan det är vanligt att man har styrkor och talanger utöver det vanliga.

Ojämn begåvningsprofil

Många har en ojämn begåvningsprofil vilket gör det svårt för omgivningen att avgöra vad personen klarar och inte klarar. Man kan t ex ha hög intelligens och prestera långt över sin ålder inom några områden, samtidigt som man kan ha svårt för att klara av andra saker som är enkla för andra människor, som att sköta hushållet och ekonomin själv. Därför är det svårt för omgivningen att ställa rimliga krav på oss, antingen ställer man ofta för låga krav eller alldeles för höga.

Inte bara svårigheter

Autism innebär inte bara svårigheter, det är nämligen vanligt att man har styrkor och talanger utöver det vanliga. Många med autism har en otroligt hög intellektuell begåvning. Man har ofta stora kunskaper inom områden som har med ens specialintressen att göra och man kan ha stor nytta av dessa i yrkeslivet.

Det är också vanligt att man inte påverkas mycket av rådande normer och värderingar utan man har en förmåga att tänka själv, vilket gör att man kan komma på något som ingen annan har tänkt på förut. Det finns kända personer som tros ha haft autism, bland annat Albert Einstein och Isaac Newton.