Läsarfrågor

Följ frågor och svar via mejl

.

Följ frågor och svar via RSS

För att följa frågor och svar så behöver man en RSS-läsare, t. ex. Raven (Windows/Mac OS/Linux), Feeder (Android) eller NetNewsWire (iOS). Man kopierar sedan den här webbadressen till RSS-läsaren. Frågor och svar kommer då att synas i RSS-läsaren.

Fråga om autism och AD(H)D

Vill du ställa en fråga om något som har med NPF att göra? I så fall kan du ställa frågan till mig genom att fylla i mitt frågeformulär. Din fråga kommer att synas offentligt på bland annat sidan Läsarfrågor. Tänk därför på att inte skriva ditt riktiga namn och ändra vissa detaljer så att ingen blir igenkänd.

Jag förbehåller mig rätten att återanvända din fråga i andra sammanhang, såsom föreläsningar, böcker m.m. utan att betala någon ersättning till frågeställaren. Jag förbehåller mig även rätten att rätta eventuella grammatiska fel.

OBS! Föreläsnings- och intervjuförfrågningar skickas genom kontaktformuläret. Jag är endast tillgänglig för föreläsningar, intervjuer och offentliga läsarfrågor. Jag tackar vänligt men bestämt nej till andra samarbeten såsom länkbyte, reklam på bloggen samt privat chatt/mejlväxling eller privat rådgivning. Var vänlig och respektera detta!

Frågeformulär

Tänk på att inte skriva ditt riktiga namn (använd ett alias). Skriv inte heller uppgifter som går att härleda till fysiska personer. Ändra vissa detaljer så att ingen blir igenkänd.

Din fråga kommer att synas offentligt på bland annat sidan Läsarfrågor. Jag har inte möjlighet att svara privat p.g.a. tidsbrist.

Jag kommer endast besvara frågor som handlar om neuropsykiatriska diagnoser (NPF) med eller utan samtidig diagnos såsom depression eller ångest.

Föreläsnings- och intervjuförfrågningar skickas genom kontaktformuläret.

Tips! Efter att du har skickat din fråga så kan du prenumerera på frågor och svar via mejl eller RSS om du vill.

Tipsa om läsarfrågor på Facebook, Twitter m.m.