Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, är en ny dataskyddslag inom EU som började gälla den 25 maj 2018. Jag måste som innehavare av paulatilli.se informera dig om hur jag registrerar och använder dina personuppgifter. Nedan beskrivs vilka personuppgifter som jag samlar in, hur dessa används samt dina rättigheter gentemot mig.

E-postadress, IP-adress, geoposition, webbläsare och operativsystem är personuppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till dig. Jag behöver spara och behandla dessa personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev till prenumeranter och moderera kommentarer och läsarfrågor. Dessutom behöver nyhetsbrevstjänsten MailerLite kunna kontrollera att jag inte missbrukar tjänsten för att skicka skräpmejl och för att generera generell statistik om utskickens räckvidd.

Jag gör mitt bästa för att skydda dina personuppgifter. Jag tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen regleras av EU:s General Data Protection Policy. Genom att prenumerera på mina blogginlägg via e-post så samtycker du till att jag sparar och behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar dock inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som de behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen eller till dess att du begär att de ska tas bort (rätten att bli bortglömd). Det är inte tillräckligt att du avregistrerar din e-postadress via avregistreringslänken i utskicken för att dina personuppgifter ska tas bort. Kontakta mig via mitt kontaktformulär om du vill att jag ska radera dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Jag använder nyhetsbrevstjänsten MailerLite för att göra utskick till mina prenumeranter. Det innebär att jag delar dina personuppgifter med MailerLite. MailerLites servrar finns inom EU. MailerLite sparar och behandlar förutom e-postadresser även information om IP-adresser, geoposition och webbläsare för att generera generella statistikrapporter. Du kan läsa mer om MailerLites lagring och behandling av personuppgifter på webbsidan How MailerLite stays GDPR-compliant.

Jag använder mig av Google reCAPTCHA i kommentar-, kontakt- och frågeformulär på sajten. reCAPTCHA är ett robotfilter som används för att avgöra om meddelanden skickas av en människa eller ett automatiserat program. Användandet av reCAPTCHA och datan den samlar in (ip-nummer, hur länge besökaren varit på webbplatsen, musrörelser, m.m.) har stöd i Art. 6 (1) (e) GDPR. Artikeln innebär att jag har rätt att skydda min webbplats från automatiserad spam och andra attacker genom att använda bland annat reCAPTCHA.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud är jag, Paula Tilli. Du kan kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter jag har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att jag begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta mig via mitt kontaktformulär. Om du har klagomål på min behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Om lagen kräver det så kan jag komma att dela dina personuppgifter med tredje part, såsom Polisen.

Kontaktformulär (GDPR)

Kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter jag har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att jag begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

paulatilli.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse, genom att använda paulatilli.se godkänner du det.  Information om cookies

Copy link
Powered by Social Snap