Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, började gälla den 25 maj 2018. GDPR är en ny dataskyddslag inom EU. Jag måste som innehavare av paulatilli.se informera dig om hur jag registrerar och använder personuppgifter om dig som prenumerant på mina blogginlägg.

Jag behöver spara och behandla personuppgifter för att kunna skicka mina blogginlägg till din e-postadress och för att nyhetsbrevstjänsten MailChimp ska kunna kontrollera att jag inte missbrukar tjänsten för att skicka skräpmejl. Din e-postadress, IP-adress och webbläsare är personuppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till dig. Jag använder inte individuella IP-adresser eller webbläsare utan registreringen av dessa uppgifter görs för att generera generell statistik om utskickens räckvidd, till exempel antalet prenumeranter som använder webbläsaren Firefox i operativsystemet Android i Stockholm.

Jag gör mitt bästa för att skydda dina personuppgifter. Jag tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen regleras av EU:s General Data Protection Policy. Genom att prenumerera på mina blogginlägg via e-post så samtycker du till att jag sparar och behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar dock inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som de behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen eller till dess att du begär att de ska tas bort (rätten att bli bortglömd). Det är inte tillräckligt att du avregistrerar din e-postadress via avregistreringslänken i utskicken för att dina personuppgifter ska tas bort. Kontakta mig via mitt kontaktformulär om du vill att jag ska radera dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Jag använder nyhetsbrevstjänsten MailChimp för att göra utskick till mina prenumeranter. Det innebär att jag delar dina personuppgifter med MailChimp. MailChimp kan i sin tur använda tredjepartsleverantörer för olika funktioner. MailChimps servrar finns i USA. Tredjepartsleverantörernas servrar kan också vara placerade utanför EU. Det innebär att dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas utanför EU. Du kan läsa mer om MailChimps lagring och behandling av personuppgifter från EU på webbsidan Mailchimp and European Data Transfers. MailChimp sparar och behandlar förutom e-postadresser även information om IP-adresser och webbläsare för att generera generella statistikrapporter.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud är jag, Paula Tilli. Du kan kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter jag har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att jag begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta mig via mitt kontaktformulär. Om du har klagomål på min behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Om lagen kräver det så kan jag komma att dela dina personuppgifter med tredje part, såsom Polisen.