GDPR

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, är en dataskyddslag inom EU som började gälla den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att säkerställa rätten till privatliv och rätten till skydd för personuppgifter, samt möjliggöra personuppgifternas fria flöde inom EU/EES.

Jag måste som innehavare av och personuppgiftsansvarig för paulatilli.se informera dig om hur jag behandlar dina personuppgifter. Jag gör mitt bästa för att skydda dina personuppgifter och tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen regleras av EU:s General Data Protection Policy. Nedan beskrivs vilka personuppgifter som jag samlar in, hur dessa används samt dina rättigheter gentemot mig.

Användarnamn, e-postadress, IP-adress, geoposition, webbläsare och operativsystem är personuppgifter eftersom uppgifterna direkt eller indirekt kan knytas till dig. Jag behöver spara och behandla dessa personuppgifter för att kunna moderera kommentarer och läsarfrågor samt skicka nyhetsbrev till prenumeranter. Dessutom behöver nyhetsbrevstjänsten kunna kontrollera att jag inte missbrukar tjänsten för att skicka skräpmejl och för att generera generell statistik om utskickens räckvidd.

För att prenumerera på mina blogginlägg via mejl så måste du samtycka till att jag sparar och behandlar dina personuppgifter. Samtycket lämnas genom att bocka i en kryssruta och sedan klicka på en verifieringslänk (double opt-in) som skickas till din e-postadress. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar dock inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som de behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen eller till dess att du begär att de ska tas bort (rätten att bli bortglömd). Det är inte tillräckligt att du avregistrerar din e-postadress via avregistreringslänken i utskicken för att dina personuppgifter ska tas bort. Kontakta mig via mitt kontaktformulär om du vill att jag ska radera dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Jag använder nyhetsbrevstjänsten MailerLite för att göra utskick till mina prenumeranter. Det innebär att jag delar dina personuppgifter med MailerLite. MailerLites servrar finns inom EU. MailerLite sparar och behandlar förutom e-postadresser även information om IP-adresser, geoposition och webbläsare för att generera generella statistikrapporter. Du kan läsa mer om MailerLites lagring och behandling av personuppgifter på webbsidan How MailerLite stays GDPR-compliant.

Min webbsajt använder innehållshanteringssystemet WordPress (wordpress.org). WordPress distribueras under en öppen källkodslicens och är installerat på webbhotellet One.com. One.com är ett så kallat personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter i enlighet med det här personuppgiftsbiträdesavtalet. Av avtalet framgår bland annat att One.com Group AB är ett svenskt företag vars underbiträden behandlar personuppgifter på datacenter inom EU.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud för paulatilli.se är jag, Paula Tilli. Du kan kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter jag har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att jag begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta mig via mitt kontaktformulär. Om du har klagomål på min behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Om lagen kräver det så kan jag komma att dela dina personuppgifter med tredje part, såsom Polisen.

den här sidan kan du läsa om användningen av cookies (kakor) på paulatilli.se.

Kontaktformulär (GDPR)

Kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter jag har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att jag begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.