Kategorier
Autism hos kvinnor

Varför uppmärksammar ni inte kvinnlig autism?

Nu har Socialstyrelsen publicerat de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård och stöd till personer med adhd och autism. Myndigheten propagerar för vikten av tidiga insatser för att undvika framtida problem. De skriver vidare att endast kunniga utredningsteam bör genomföra npf-utredningar vilket jag helt och fullt håller med om! Tidiga insatser är självklart mycket viktigt, och […]

Kategorier
Autism hos kvinnor

Därför drabbar stränga remisskrav kvinnor med autism

När jag för 20 år sedan gjorde min autismutredning var det inte alls svårt att bli beviljad en utredning. På den tiden behövde man varken tjata till sig en utredning eller vara orolig för att drabbas av avslagna remisser. För att få göra en autismutredning räckte det med att ens liv inte fungerade och att […]

Kategorier
Autism hos kvinnor

Kvinnor mellan 16 och 40 år med autism eller adhd sökes

Idag har jag ett meddelande från Lyssna på oss som arbetar för att öka kunskapen om autism och adhd hos kvinnor mellan åldrarna 16 och 40. Med mina 43 år tillhör jag ju själv inte projektets målgrupp, men kanske kommer projektet med detta blogginlägg nå ut till yngre kvinnor som är intresserade av att bidra. Så […]

Kategorier
Autism hos kvinnor

Därför ska du som autist sätta dig själv i första rummet

Är du en utmattad autistisk kvinna som uppfattas som snäll och trevlig liksom som någon som gör allt för att vara andra till lags? Kamouflerar du för att passa in? Har du svårt att orka med ditt liv? Känner du att du alltid måste bete dig och agera som andra människor önskar, och inbillar du […]

Kategorier
Autism hos kvinnor

Kvinnor med autism har det inte lätt

Minns ni när Emelie efterlyste kvinnor med autism till sin intervjustudie? Tack vare min efterlysning hittade hon flera intressenter som ställde upp. Nu är hennes C-uppsats klar, och den kan ni läsa här. Uppsatsen handlar alltså om autism hos kvinnor, och det hon specifikt undersökte var hur kvinnor med autism bemästrar sociala situationer och om […]

Kategorier
Autism hos kvinnor

Så här kamouflerar autistiska kvinnor sin autism

Att vi autister ägnar oss åt kamouflage, det vill säga medvetna strategier för att dölja och kompensera för våra svårigheter i syfte att fungera socialt, är inte ovanligt. Forskarna Lai et Baron-Cohen räknar upp några vanliga kamouflerande strategier. Några vanliga exempel på sådana hos någon med autism är ett medvetet bibehållande av ögonkontakt, utantillinlärning av […]

Kategorier
Autism hos kvinnor

Så här kan autism yttra sig hos kvinnor

När jag i fredags deltog i Habiliteringens kvalitetskonferensens paneldebatt konstaterade överläkaren och autismforskaren Lena Nylander att man inte kan ha autism utan att det märks. Autismforskaren Adam Helles stämde in och påpekade att kvinnlig autism absolut inte är osynlig utan det är omgivningen som är blind och försöker bortförklara autistiska tjejers avvikelser med andra förklaringsmodeller […]

Kategorier
Autism hos kvinnor

10 fakta om autism hos kvinnor

1. Kvinnor kan ha autism Hans Aspergers ursprungliga ståndpunkt var att hans syndrom endast förekom hos män, dock kom han att senare ändra sin uppfattning. Sedermera har det kommit fler studier om kvinnlig autism. Forskarna menar att autism är tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor, dock konstaterar Socialstyrelsen att siffrorna är svåra att […]

Kategorier
Autism hos kvinnor

Nej, kvinnlig autism är inte mild autism

Ahmed säger: ”Jag ringer dig imorgon. Vi hörs!” Mohammed svarar: ”Om du ringer inte, jag kan ringer dig.” Vem kan bäst svenska? Vem kan bäst svenska, Ahmed eller Mohammed? ”Ahmed”, tänker förmodligen många med ett otränat öga. Men sanningen är att vi inte vet. Det kan lika gärna vara Mohammed som kan bäst svenska och […]

Kategorier
Autism hos kvinnor

Jo, jag är visst en typisk autistisk kvinna

Nu har FDUV publicerat en artikel för att uppmärksamma mina och Svenny Kopps föreläsningar i Helsingfors i syfte att synliggöra flickor med Aspergers syndrom och autism. Vi kvinnor med autism behöver uppmärksammas då diagnoskriterierna snarare beskriver hur autism brukar ta sig uttryck hos pojkar och män än hos flickor! Konsekvensen blir att vi drabbas hårt […]