Kategorier
Autism hos kvinnor

Varför uppmärksammar ni inte kvinnlig autism?

Nu har Socialstyrelsen publicerat de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård och stöd till personer med adhd och autism. Myndigheten propagerar för vikten av tidiga insatser för att undvika framtida problem. De skriver vidare att endast kunniga utredningsteam bör genomföra npf-utredningar vilket jag helt och fullt håller med om! Tidiga insatser är självklart mycket viktigt, och […]

Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Hur är det att ha autism utan formell diagnos?

58 och snart pensionär frågar Skulle vilja veta mer om din syn på hur det är att ha asperger eller högfungerande autism, och samtidigt inte ha någon diagnos, eller ha gått igenom någon utredning. Har sett föredrag med bl a Svenny Kopp om flickor och autism, och misstänker att det spelar in i varför man […]

Kategorier
Läsarfrågor

Fick diagnosen sent och vill lära mig mer om autism

Pelun frågar Jag är en kvinna på 52 år. Jag fick nyligen en autismdiagnos. Jag har varit högpresterande hela livet. Vaken, alert och många järn i elden. Jobbat som ekonomi- och personalchef i 15 år. Efter jag fått mina 3 barn, vid 33 års ålder, hände ngt. Jag har känt att jag var lite annorlunda […]