Kategorier
Läsarfrågor

Kan ett manipulerande beteende bero på autism?

Issabellass frågar Är det vanligt med flyktbeteende vid autism? Fly och använda silent treatment vid tex uppbrott, eller när den inte får sin vilja igenom? Är det vanligt att personen är en helt perfekt person i början till att sen övergå till en elak oförstående partner som inte kan visa empati om man tex står […]

Kategorier
Forskningsnytt

Visste du detta om ADHD?

ADHD är en väldokumenterad diagnos hos barn, ungdomar och vuxna. Det finns omfattande forskning om dess orsaker, uttryck och behandling. Ändå cirkulerar det massor av myter kring ADHD vilket leder till att personer med tillståndet blir stigmatiserade. Ett problem är, så som jag ser det, att många kändisar går ut med att de har ADHD […]

Kategorier
Läsarfrågor

Vilket jobb passar en person med autism och adhd?

Kristine frågar Vad för sorts arbete/sysselsättning passar autister med add bäst? Vill hjälpa en ung man som inte själv vilket som skulle passa. Vad har ni för tips? Paula svarar Jag önskar att det vore så enkelt att man bara kunde gå efter diagnoser när man letar efter lämplig sysselsättning, men sanningen är att det […]

Kategorier
Forskningsnytt

Samband mellan autism, adhd och störd tarmflora

Forskare från Linköpings universitet och University of Florida har undersökt om en störd bakterieflora kan ha ett samband med autism och adhd. De kom fram till att störningar i tarmfloran hos spädbarn under barnens första levnadsår har en koppling till ökad sannolikhet för att senare i livet bli diagnostiserad med autism och/eller adhd! Studien har […]

Kategorier
Forskningsnytt

Ptsd under graviditet ökar sannolikheten för adhd

Forskare på Karolinska Institutet har studerat om det kan finnas ett samband mellan ptsd under graviditet och sannolikhet för att det ofödda barnet får adhd, och de har funnit ett positivt samband! Det betyder att om en gravid kvinna lider av ptsd under sin graviditet så är sannolikheten större för att det ofödda barnet kommer […]

Kategorier
Forskningsnytt

Samband mellan adhd-medicin och lägre dödlighet

Att adhd är kopplat till tidig mortalitet, det vill säga en ökad risk för förtida död, har varit känt ett tag. Tidigare har det varit okänt om och hur adhd-medicin påverkar den förhöjda mortaliteten, men nu har forskarna från Karolinska Institutet visat att de adhd-personer som äter adhd-medicin har lägre risk att dö i förtid […]

Kategorier
Läsarfrågor

Vad är dina bästa boktips om autism och adhd?

Santtu frågar Jag har precis blivit diagnostiserad med autism (huvuddiagnos) och ADHD (mer specifikt ouppmärksam form eller ADD, som jag hellre kallar det fast det inte längre heter så). Jag är 35 år och har hela mitt liv undrat vad som är ”galet”. Jag undrar vad dina bästa boktips är kring dessa diagnoser? Paula svarar […]

Kategorier
Läsarfrågor

Vad är skillnaden mellan autism och ADHD?

Mia frågar Vi var på standup där 3 av 4 komiker hade ADHD diagnos. Vissa menar att det är en diagnos som liknar autism. Vad skulle du säga är skillnaden ur ditt perspektiv, Paula? Om det är samma; varför har man då olika namn? Paula svarar Jag tycker att det kan vara lite missvisande att […]

Kategorier
Forskningsnytt

Därför borde hemundervisning tillåtas för elever med npf

”Ny statistik från Föräldranätverket Rätten till utbildning, avslöjar att en tredjedel av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom autism och ADHD inte når upp till grundskolans mål.” En tredjedel är en alldeles för hög siffra om ni frågar mig! Frågan är vad samhället skulle kunna göra för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag att […]

Kategorier
Forskningsnytt

Därför ska helhetssyn tillämpas på oss med autism

Vad tycker du om yrkesverksamma och beslutsfattare som bestämt hävdar att två personer med autism och/eller adhd behöver exakt samma stöd och identiska lösningar? Tycker du att det är okej att det enbart är diagnosen som avgör vad den enskilde erbjuds för lösningar? Jag tycker inte det! Faktum är nämligen att det inte finns något […]