Kategorier
Forskningsnytt

Koppling mellan motorik och exekutiva funktioner

Forskare från Oregon State University i USA har undersökt om det kan finnas en koppling mellan motoriska färdigheter och kognitiva förmågor hos barn med autism. Sedan tidigare är det känt att motoriska svårigheter inte är ovanliga hos oss med autism, och motorisk klumpighet har till och med varit ett krav för att få diagnosen Aspergers […]

Kategorier
Forskningsnytt

Nej, studenter med autism måste inte vara sociala

Amerikanska professorer har listat sina bästa tips om hur man kan få begåvade autistiska studenter att lyckas med högre studier. Hemligheten enligt professorerna är att börja uppmuntra autistiska barn redan tidigt i livet när de går i skolan. Bakgrunden är att endast 39% av autistiska studenter som påbörjar högskolestudier i USA också slutför dessa, men […]

Kategorier
Forskningsnytt

Genetiskt samband finns mellan autism och synestesi

Har du hört talas om Daniel Tammet? Han är en brittisk autist som också har synestesi, ett häftigt tillstånd som syftar på en förmåga att uppleva tvärperceptuella upplevelser, det vill säga att ett sinnesintryck i kroppen upplevs genom andra sinnen. En synestetisk person kan därför exempelvis se färger när hen hör en siffra eller ett […]

Kategorier
Forskningsnytt

Jo, ökningen av autismdiagnoser är en positiv trend

Ökningen av autismdiagnoser orsakar inte sällan debatt i samhället. Professor Christopher Gillberg har varnat för överdiagnostisering av autism, ett fenomen som innebär att det finns många som felaktigt blir diagnostiserade med autism. Risken för felaktiga autismdiagnoser ökar kraftigt när autismutredningen genomförs av en enskild och oerfaren psykolog som inte ingår i ett utredningsteam, menar han. […]

Kategorier
Forskningsnytt

Därför borde hemundervisning tillåtas för elever med npf

”Ny statistik från Föräldranätverket Rätten till utbildning, avslöjar att en tredjedel av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom autism och ADHD inte når upp till grundskolans mål.” En tredjedel är en alldeles för hög siffra om ni frågar mig! Frågan är vad samhället skulle kunna göra för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag att […]

Kategorier
Forskningsnytt

Aggressivitet hos personer med autism kan förebyggas

Ett aggressivt beteende kan förekomma hos personer med olika typer av funktionsnedsättningar så som intellektuell funktionsnedsättning och autism men även hos personer med demenssjukdom. Aggressiviteten kan yttra sig genom att personen slår eller sparkar andra och i vissa fall även biter eller skadar sig självt, men personen kan såklart också vara verbalt aggressiv. En vanlig […]

Kategorier
Forskningsnytt

Därför ska helhetssyn tillämpas på oss med autism

Vad tycker du om yrkesverksamma och beslutsfattare som bestämt hävdar att två personer med autism och/eller adhd behöver exakt samma stöd och identiska lösningar? Tycker du att det är okej att det enbart är diagnosen som avgör vad den enskilde erbjuds för lösningar? Jag tycker inte det! Faktum är nämligen att det inte finns något […]

Kategorier
Forskningsnytt

Nu får diagnoskritikerna tji

Det är inte ovanligt att stöta på människor som är kritiska till npf-diagnoser, inte minst till adhd. Kritiska röster menar att de särdrag som hänger samman med adhd i själva verket beror på allt från trauman till vanvård till otrygg anknytning till omognad på grund av barnets låga ålder. Att de barn som är födda […]

Kategorier
Forskningsnytt

Barn med autism lär sig språk på ett annat sätt

Visste ni att många barn med autism troligen lär sig ett språk på ett annat sätt än neurotypiska barn? Hos neurotypiska barn sker språkinlärning genom social interaktion. Detta sker exempelvis genom att barnet med blicken följer samma föremål som dess vårdnadshavare, en förmåga som kallas för delad uppmärksamhet. Men autistiska barn verkar alltså tillägna sig […]