Kategorier
Forskningsnytt

Syskon till autistiska barn har en avvikande utveckling

Yngre syskon till barn med autism har en ökad sannolikhet för att uppvisa utvecklingsrelaterade avvikelser. Sannolikheten för en avvikande utveckling ökar när det finns en person i släkten med en psykiatrisk eller neuropsykiatrisk diagnos. Precis som vi vet sedan tidigare kan syskon till barn med autism också uppvisa särdrag som leder fram till en autismdiagnos. […]

Kategorier
Forskningsnytt

Visste du detta om ADHD?

ADHD är en väldokumenterad diagnos hos barn, ungdomar och vuxna. Det finns omfattande forskning om dess orsaker, uttryck och behandling. Ändå cirkulerar det massor av myter kring ADHD vilket leder till att personer med tillståndet blir stigmatiserade. Ett problem är, så som jag ser det, att många kändisar går ut med att de har ADHD […]

Kategorier
Forskningsnytt

Autistens avvikande ögonkontakt beror på hjärnavvikelser

Sedan tidigare är det känt att vi med autism har hjärnavvikelser vilket har intresserat forskare. Nu har forskare från Yale universitet undersökt om stimulering av vissa hjärnregioner ger upphov till annorlunda icke-verbala beteenden, närmare bestämt ögonkontakt. Vi autister är ju ofta kända för att antingen helt undvika ögonkontakt eller tvärtom för att ha en stirrig […]

Kategorier
Forskningsnytt

Autism kan mildras av feber

Har du någonsin hört talas om febereffekten vid autism? Forskning indikerar att när en autist drabbas av feber så kan de autistiska särdragen minska. Fenomenet har varit känt ganska länge: föreläsaren, författaren och bloggerskan Tina Wiman som bloggar om sin autistiska dotter Mathilda skrev ett blogginlägg om fenomenet redan för 11 år sedan. Hon berättade […]

Kategorier
Forskningsnytt

Lillhjärnan involverad vid intryckskänslighet vid autism

Melis Çakar, doktorand i neurovetenskap, har med hjälp av MRI och MRS undersökt lillhjärnans aktivitet hos ungdomar med autism och har jämfört resultatet med hjärnaktiviteten hos neurotypiska ungdomar, det vill säga unga personer utan autism. Som ni kanske vet utgör lillhjärnan en av hjärnans delar och sitter under nackloben. Det är bland annat lillhjärnan som […]

Kategorier
Forskningsnytt

Därför kan skolgympan förstöra autistens motionsglädje

Susann Arnell har undersökt i sin doktorsavhandling vad som motiverar elever med autism att delta i fysiska aktiviteter. Sedan tidigare är det känt att vi autister löper en 2,5 gånger högre risk att avlida i förtid jämfört med neurotypiska personer, det vill säga människor utan autism. Därför blir jag glad varje gång forskarna är intresserade […]

Kategorier
Forskningsnytt

Samband mellan autism, adhd och störd tarmflora

Forskare från Linköpings universitet och University of Florida har undersökt om en störd bakterieflora kan ha ett samband med autism och adhd. De kom fram till att störningar i tarmfloran hos spädbarn under barnens första levnadsår har en koppling till ökad sannolikhet för att senare i livet bli diagnostiserad med autism och/eller adhd! Studien har […]

Kategorier
Forskningsnytt

Personer med autism bearbetar ansikten annorlunda

Forskare från Yale Child Study Center har funnit intressanta skillnader i ögonrörelsemönster mellan autistiska och neurotypiska tonåringar vid uppgifter som mäter förmågan till ansiktsigenkänning. Studien har publicerats i tidningen Journal of Autism and Developmental Disorders. Deltagarna bestod av 15 tonåringar med autism och 17 neurotypiska ungdomar som alla var i åldrarna mellan 12 och 17 […]

Kategorier
Forskningsnytt

Ptsd under graviditet ökar sannolikheten för adhd

Forskare på Karolinska Institutet har studerat om det kan finnas ett samband mellan ptsd under graviditet och sannolikhet för att det ofödda barnet får adhd, och de har funnit ett positivt samband! Det betyder att om en gravid kvinna lider av ptsd under sin graviditet så är sannolikheten större för att det ofödda barnet kommer […]

Kategorier
Forskningsnytt

Samband mellan adhd-medicin och lägre dödlighet

Att adhd är kopplat till tidig mortalitet, det vill säga en ökad risk för förtida död, har varit känt ett tag. Tidigare har det varit okänt om och hur adhd-medicin påverkar den förhöjda mortaliteten, men nu har forskarna från Karolinska Institutet visat att de adhd-personer som äter adhd-medicin har lägre risk att dö i förtid […]