Kategorier
Läsarfrågor

Hur hanterar man sociala utmaningar med autism?

Tvättbjörnen frågar Jag funderar på om du kan hjälpa mig tänka ut ett förhållningssätt. Jag är autistisk, kreativ och skicklig inom mitt gebit, är medlem i en förening där jag kan utöva mitt gebit. Det är en stor förening men med ganska otydliga regler och bitvis väldigt dålig social dynamik medlemmarna emellan. Jag har lyft […]

Kategorier
Läsarfrågor

Har autism och ångest, kommer jag få sjukersättning?

Suss frågar Läste en fråga angående sjukersättning då även jag kämpar med detta. Har du lyckats få igenom ditt? Jag avslag nyligen trots egen historia och allt. Tror att min läkare målade upp det hela med ångest och stressproblematik då jag gått kbt och då tyckte väl FK att det borde fungera även för det […]

Kategorier
Autism och samtidiga diagnoser

Ångest, en följd av autism?

Även om jag hade önskat att Socialstyrelsen i sina nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism hade tagit upp fler saker, bland annat vikten av sjukersättning för npf:are som trots anpassningar inte orkar delta i arbetslivet, är jag försiktigt positiv till de nya riktlinjerna. Jag ser det som positivt att Socialstyrelsen […]

Kategorier
Asperger och andra diagnoser

Sluta hävda att ångest är en del av autism

Inte sällan innebär Aspergers syndrom och autism komorbiditet, det vill säga samsjuklighet, med andra tilläggsdiagnoser så som ångest, depression eller annan typ av psykisk ohälsa. Enligt en studie led 50% av försökspersonerna med neuropsykiatriska diagnoser av depression eller ångest. Det finns med andra ord en hög grad av komorbiditet med depression och ångest när man […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Därför hade jag som barn ångest runt den här årstiden

Många barn som har Aspergers syndrom och autism tvingas som bekant leva med ångest i skolan och många skolor klarar inte av att anpassa undervisningen efter autistiska barn. I mitt fall var det mycket som skapade mig ångest under skoltiden, men det gällde oftast helt andra saker än vad folk generellt sett tror brukar skapa […]

Kategorier
Autism och bemötande

Att bli bemött i sin ångest

Under livets gång har jag lidit av ångest och diverse rädslor. Ibland har ångesten handlat om saker som andra människor kan relatera till, och ibland inte. Min ångest har oftast blivit bemött på helt olika sätt beroende på om majoriteten av människor också skulle känna ångest i min situation eller inte. När jag var riktigt […]