Kategorier
Forskningsnytt

Syskon till autistiska barn har en avvikande utveckling

Yngre syskon till barn med autism har en ökad sannolikhet för att uppvisa utvecklingsrelaterade avvikelser. Sannolikheten för en avvikande utveckling ökar när det finns en person i släkten med en psykiatrisk eller neuropsykiatrisk diagnos. Precis som vi vet sedan tidigare kan syskon till barn med autism också uppvisa särdrag som leder fram till en autismdiagnos. […]