Kategorier
Autism och andra diagnoser

Sluta sprida myter om ADHD

Om det finns många myter om autism därute så finns det minst lika många om ADHD. Det är anmärkningsvärt att det råder sådan okunskap om ADHD med tanke på att det är ett funktionstillstånd som berör ytterst många. Christopher Gillberg uppskattar att 3-7% av alla skolbarn och 2-5% av vuxna har ADHD. Det är därmed […]

Kategorier
Autism och andra diagnoser

Dessa 5 diagnoser har autism gemensamma drag med

Vissa vanliga drag vid Aspergers syndrom och autism är också vanligt förekommande vid andra medicinska tillstånd. Här kommer några exempel: 1. Autism och ADHD Vid första anblick är det lätt att få intrycket att autism och ADHD inte har något som helst gemensamt. Tittar man på diagnoskriterierna för bägge diagnoserna i DSM V, ser man […]

Kategorier
Autism och andra diagnoser

Så här enkelt kan en autist bli botad från depression

Det är inte ofta vi autister får höra att vi duger som vi är. Visst, andra människor säger ibland till oss: ”Men det är klart att du är fin som du är, men du borde träna på att….” och sedan kommer det en lista över anledningar till att vi ändå inte duger. Vi borde träna […]

Kategorier
Autism och andra diagnoser

Nej, ADHD är inte bara en styrka

Anki Sandberg och Annica Nilsson från Riksförbundet Attention har skrivit ett mycket bra debattinlägg där de redogör några vanliga konsekvenser av ADHD. Debattörerna menar att, till skillnad från vad många tror, är inte ADHD en superkraft för alla. Många med diagnosen har tvärtom stora problem och lider av konsekvenserna av funktionstillståndet. Många har en skev […]

Kategorier
Autism och andra diagnoser

Om skillnaden på autism och personlighetsstörning

Många har frågat mig om skillnaden på Aspergers syndrom alternativt autism och personlighetsstörning. Det är många som har ansett att deras autistiske närstående skulle kunna uppfylla diagnoskriterierna för diverse personlighetsstörningar såsom paranoid, tvångsmässig, osjälvständig, undvikande eller schizoid personlighetsstörning. Asperger och personlighetsstörning är en möjlig kombo Det är viktigt komma ihåg att det inte finns någonting […]

Kategorier
Autism och andra diagnoser

Några viktiga skillnader mellan asperger, autism och ADHD

På mina föreläsningar blir jag ofta ombedd att förklara skillnaderna mellan Aspergers syndrom, autismspektrum och ADHD, och i dagens blogginlägg kommer jag försöka belysa frågan.  Aspergers syndrom Jag blev diagnosticerad med Aspergers syndrom enligt DSM IV som var dåtidens diagnosmanual. DSM IV avskaffades för några år sedan och ersattes med DSM V. I den nya […]

Kategorier
Autism och andra diagnoser

Aspergers syndrom, autism och tilläggsdiagnoser

Vi som lever med Aspergers syndrom eller autism har inte sällan tilläggsdiagnoser. Christopher Gillberg skriver i sin bok Essence: om autism, ADHD och andra utvecklingsavvikelser att autism nästan alltid är förenat med annan problematik såsom andra funktionsnedsättningar och neurologiska och medicinska sjukdomar. Följande tilläggsdiagnoser är vanligt förekommande hos oss aspergare: 1. ADHD. Förmodligen en av […]

Kategorier
Autism och andra diagnoser

ADD och olika typer av koncentration

När jag gjorde min neuropsykiatriska utredning, fick jag förutom Aspergers syndrom även diagnosen ADD. I diagnosen ingår bland annat att man har svårt att hålla upmärksamheten. Diagnoskriteriet 1b enligt DSM IV lyder: b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar Personligen har jag endast svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter jag är […]