Kategorier
Autism och samtidiga diagnoser

Dessa 5 diagnoser har autism gemensamma drag med

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Vissa vanliga drag vid Aspergers syndrom och autism är också vanligt förekommande vid andra medicinska tillstånd. Här kommer några exempel:

1. Autism och ADHD

Vid första anblick är det lätt att få intrycket att autism och ADHD inte har något som helst gemensamt. Tittar man på diagnoskriterierna för bägge diagnoserna i DSM V, ser man att det inte finns ett enda diagnoskriterium som skulle vara lika. Varför är det då svårt att skilja autism från ADHD?

Jo, faktum är att forskarna har kommit fram till att vissa drag är vanliga vid bägge funktionstillstånden. Gillberg skriver i sin bok att svårigheter i det sociala samspelet kan förekomma hos personer med ADHD utan att personen för den skull har autism. Attwood menar i sin tur att uppmärksamhetsproblem och svårigheter med exekutiva funktioner, det vill säga svårigheter i att planera och ta tag i viktiga saker, är vanligt förekommande hos personer med Aspergers syndrom trots att personen inte har ADHD.

2. Autism och schizofreni

Ibland kan autism förväxlas med schizofreni. För det första kan det vara lätt för den ovane att få intrycket att autisten hallucinerar när den klagar på lukter och ljud som ingen annan lägger märke till. Men autism innebär ofta extremt känsliga sinnen varför en autist kan störa sig på sinnesintryck som ingen annan märker. Känsliga sinnen och ett ovanligt detaljsinne har ingenting med hallucinationer att göra!

För det andra delar autism och schizofreni även vissa gemensamma drag. Patterson skriver i sin bok att många som insjuknar i schizofreni i vuxenåldern uppvisar ofta kognitiva avvikelser som barn. I kunskapsöversikt utgiven av Socialstyrelsen står det att uppmärksamhetsförmågan och uthålligheten ofta är kraftigt försämrade vid schizofreni. Enligt Khoury och Lecomte kan schizofrena personer uppvisa mentaliseringssvårigheter samt svårigheter i att avläsa kroppsspråk. Därmed kan personer med schizofreni och autism ha vissa gemensamma drag.

3. Autism och social fobi

Enligt Attwood kan social fobi förekomma hos personer med Aspergers syndrom men grundorsaken till social fobi hos autister är ofta de autistiska svårigheterna i det sociala samspelet. Attwood menar att speciellt autistiska tonårsflickor har en tendens att utveckla samma typer av svårigheter som också förekommer vid social fobi. Detta menar han beror på att flickorna har blivit medvetna om sin sociala aningslöshet och därför har en tendens att tänka: ”Hjälp, jag skämde ut mig idag.”

Dock är det ibland lätt att förväxla Aspergers syndrom och autism med social fobi. Enligt Tyson och Cruess finns det vissa punkter som skiljer tillstånden åt trots att de har likheter vid första anblick. Lundin-Kleberg m.fl. menar att personer med autism ofta har en fördröjd blickkontakt medan forskarteamet fick en snabbare blickkontakt med personer med social ångest men att dessa vände bort blicken fortare än autisterna. Därmed kan både personer med autism och social ångest ha en avvikande ögonkontakt trots att avvikelserna ter sig olika.

4. Autism och schizoid personlighetsstörning

Gillberg kallar Aspergers syndrom och schizoid personlighetsstörning för ”överlappande eller ibland till och med identiska kliniska fenomen.” Och när man läser diagnoskriterierna för schizoid personlighetsstörning förstår man varför. Att man känner glädje av få aktiviteter kan tyda på att man har ett specialintresse som man lägger sin energi på och är ointresserad av allt annat. Att man föredrar ensamma aktiviteter framför sociala är en annan typisk autistisk egenskap.

5. Autism och ME (kroniskt trötthetssyndrom)

I Sverige används Kanada-kriterierna vid diagnosticering av CFS/ME. Vissa autister känner igen sig i ett flertal diagnoskriterier trots att de inte har ME. Exempelvis är utmattning snarare en regel än undantag hos autister. Vidare har forskarna konstaterat att sömnsvårigheter är mycket vanligt förekommande vid autism,och det är ju också en av diagnoskriterierna för ME. Autism och ME har därmed en del gemensamt! Dock har det konstaterats att ME inte är vanligare hos autister än hos neurotypiker, däremot verkar fallet vara annorlunda vid ADHD.

4 svar på ”Dessa 5 diagnoser har autism gemensamma drag med”

Får jag fråga varför du skiljer aspergers och autism åt? Aspergers är autism. Aspergers är ju inte längre en diagnos då där inte finns forskning nog bakom diagnosen själv.

Jag är inte nogräknad med vad diagnoserna heter utan min blogg fokuserar på diagnoserna ur inifrånperspektivet samt bemötande. Däremot vet jag att det är viktigt för vissa att kalla sina diagnoser för Aspergers syndrom för de har fått sina diagnoser enligt DSM 4. Vissa har även fått Asperger-diagnoser under de senaste åren på enheter där andra manualer än DSM använts. Jag vill fokusera på svårigheter/styrkor/bemötande dvs men samtidigt ha respekt för att folk vill kalla sina diagnoser olika.

Svara

Tack för en informativ sammanfattning. Jag har en Aspergers diagnos, men kunde nog lika gärna ha en diagnos för schizoid personlighetsstörning (eller både ock). Praktiskt sett gör det kanske viss skillnad då autism explicit finns benämnd i LSS-lagen. Dessutom fick jag utan diskussion N-tandvård beviljad blott genom min Aspergers diagnos, vilket kanske skulle ha vara svårare att få om jag blott hade diagnosen schizoid personlighetsstörning.

Hej Dan!

Du har helt rätt! Kliniskt sett finns det enligt Gillberg knappt någon skillnad mellan Aspergers syndrom och schizoid personlighetsstörning men samtidigt gör det, precis som du skriver, en stor skillnad för individen vilken av dessa diagnoser ens läkare väljer att ställa. Uppfyller man diagnoskriterierna för båda diagnoserna men läkaren sätter diagnosen schizoid personlighetsstörning så tillhör man inte, precis som du skriver, någon av personkretsarna inom LSS och kan därför inte heller ansöka om insatser enligt denna lag och får inget tandvårdsintyg. Därför är en Asperger-diagnos fördelaktigare för individen.

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *