Kategorier
Autism och samtidiga diagnoser

Nej, ADHD är inte bara en styrka

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Anki Sandberg och Annica Nilsson från Riksförbundet Attention har skrivit ett mycket bra debattinlägg där de redogör några vanliga konsekvenser av ADHD. Debattörerna menar att, till skillnad från vad många tror, är inte ADHD en superkraft för alla. Många med diagnosen har tvärtom stora problem och lider av konsekvenserna av funktionstillståndet.

Många har en skev bild av ADHD

Samtidigt som det finns positiva aspekter i ADHD, har omgivningens bemötande och förhållningssätt, enligt Sandberg och Nilsson, en stor betydelse för att dessa styrkor ska kunna blomma ut. Talar man bara öppet om superkrafter och styrkor så riskerar andra människor, enligt debattörerna, få en skev bild hur det egentligen är att leva med ADHD. Många har enorma svårigheter, och risken för komorbida problem är stor.

Gillberg lyfter fram de negativa konsekvenserna av ADHD

Alla vi som har läst Gillbergs bok Ett barn i varje klass kan inte annat än att hålla med! Gillberg framhåller att många med ADHD har enorma svårigheter i skolan, inte minst inlärningssvårigheter. Trots att det inte utgör något diagnoskriterium för ADHD, kan ADHD enligt Gillberg även medföra enormt stora sociala svårigheter. Trots att vissa har lyckats enormt bra tack vare sin ADHD, brukar det vara allt annat än lätt att leva med funktionstillståndet!

Tur för mig att jag också har asperger

Även om det finns krafter i samhället som hävdar att även autism bara är en superkraft, är det enligt min erfarenhet ännu vanligare att utomstående har den bilden av ADHD. ”Åh, har du ADHD? Vad härligt, då är du enormt begåvad och driven. Det är en enorm styrka i arbetslivet”, får många av oss med diagnosen höra. Tack och lov har jag även asperger, vilket jag tror underlättar lite för mig att få viss förståelse för att jag även har svårigheter, inte bara styrkor!

Personer med svår ADHD ses som lata

Tyvärr har jag träffat vissa som själva har ADHD och inte har den minsta förståelse för att andra med samma diagnos kan ha betydligt större svårigheter än vad de själva har. Vissa som har fått hjälp av ADHD-medicin och har styrkor som fått dem att lyckas i livet kan tyvärr ha väldigt lite förståelse för de som inte klarar av att arbeta alls på grund av sin ADHD, vilket gör att myter skapas. Även omgivningen jämför ofta personer med svår och lätt ADHD med varandra.

ADHD innebär inte styrkor och fördelar för alla

Jag tror tyvärr att kändisar som gått ut offentligt med sina ADHD-diagnoser och gett sken av att funktionstillståndet bara innebär styrkor har ställt till det enormt mycket för de som har stora svårigheter på grund av sin ADHD. Vilket i sin tur leder till att sanningen mörkläggs i media, nämligen det faktum att många med ADHD har uttalade autistiska drag och att det bara är på håret att de skulle kunna få en fullständig diagnos på autism!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *