Kategorier
Autism och andra diagnoser

Några viktiga skillnader mellan asperger, autism och ADHD

På mina föreläsningar blir jag ofta ombedd att förklara skillnaderna mellan Aspergers syndrom, autismspektrum och ADHD, och i dagens blogginlägg kommer jag försöka belysa frågan. 

Aspergers syndrom

Jag blev diagnosticerad med Aspergers syndrom enligt DSM IV som var dåtidens diagnosmanual. DSM IV avskaffades för några år sedan och ersattes med DSM V. I den nya diagnosmanualen DSM V har Aspergers syndrom tagits bort och ersatts med autism/autismspektrumtillstånd.

Aspergers syndrom kännetecknades av svårigheter med icke-verbal kommunikation, en bristande förmåga i att etablera kamratrelationer är adekvata för ens åldersnivå, en ovilja att dela intressen eller upplevelser med andra och brist på social och/eller emotionell ömsesidighet.

Man skulle uppfylla två av ovanstående punkter angivna i diagnoskriterierna för att man skulle komma i fråga för diagnosen. För att få diagnosen behövde man alltså inte uppvisa avvikelser i förståelsen och användandet av kroppsspråket om man exempelvis hade svårt för att knyta vänskapsband adekvata för ens ålder och man dessutom inte var intresserad av att äta, resa och utföra andra aktiviteter tillsammans med andra människor.

Förutom detta skulle man även uppvisa begränsade intressen och beteenden. Vissa uppfyller kriteriet genom att ha ett specialintresse, några genom att uppvisa rutiner och ritualer, vissa genom att samla på saker, vissa genom att vara fascinerade av delar av ett objekt och vissa genom att uppvisa motoriska manér. 

Tvärtom vad många tror så behövde man inte ha specialintressen för att diagnosticeras med Aspergers syndrom utan man kunde uppfylla kriteriet “begränsade intressen och beteenden” på vilket som helst annat i diagnoskriterierna angivet sätt.

Autism 

I den nuvarande diagnosmanualen DSM V har Aspergers syndrom ersatts med autismspektrumtillstånd. Många som förut skulle fått diagnosen Aspergers syndrom blir därmed numera diagnosticerade med autism. Diagnoskriterierna för dessa diagnoser skiljer sig inte mycket åt, dock finns det en avgörande skillnad, nämligen att perceptuella avvikelser det vill säga över- eller underkänslighet för sinnesförnimmelser har lagts till i diagnoskriterierna för autism.

Däremot måste man inte ha perceptuella avvikelser för att få en autismspektrumdiagnos, dock måste man uppfylla diagnoskriteriet “repetitiva intressen och beteenden” på två olika sätt, genom till exempel att ha motoriska manéer och especialintressen, eller så ogillar man kanske förändringar samtidigt som man uppvisar en över- eller underkänslighet för sinnesförnimmelser. I DSM V måste därmed fler diagnoskriterier vara uppfyllda än vad som var fallet i DSM IV för att en diagnos ska vara aktuell.

ADHD

Diagnosen har traditionellt sett dels kännetecknats av ouppmärksamhet, dels av hyperaktivitet och impulsivitet. Med detta sagt kan man numera även bli diagnosticerad med ADHD utan hyperaktivitet eller impulsivitet då det som förut hette ADD ryms inom diagnosbegreppet ADHD i den nya diagnosmanualen. Funktionstillståndet kan innebära allt ifrån att man är distraherad, har svårt för att hålla uppe uppmärksamheten och organisera aktiviteter, är glömsk, har lätt för att tappa bort saker, har svårt för att vänta på sin tur och sitta stilla eller att man har en tendens att avbryta andra. För att diagnosen ska vara aktuell ska tillräckligt många diagnoskriterier uppfyllas. Ja, alla med ADHD är sinsemellan olika och uppfyller diagnoskriterierna på olika sätt men oftast är kärnsymptomen alltså just ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet. 

Många tror felaktigt att diagnoskriterierna för Aspergers syndrom/autism och ADHD skulle vara lika men om ni läser diagnoskriterierna för dessa diagnoser så ser ni att det inte finns ett enda diagnoskriterium som skulle vara samma. Rent medicinskt är det alltså mycket lätt för läkarna att avgöra vem som har asperger/autism och vem som har ADHD i och med att diagnoskriterierna är så här olika och därmed lätt åtskiljbara.

I praktiken är det dock inte så här enkelt. Christopher Gillberg skriver i sin bok Essence att många som har en neuropsykiatrisk diagnos även kan ha drag av andra. Tony Attwood skriver i sin bok Den Kompletta guiden till Aspergers syndrom att bristande exekutiva funktioner, det vill säga svårigheter med att komma igång med uppgifter och avsluta dessa, samt ouppmärksamhet kan vara vanliga drag även hos personer med Aspergers syndrom.

Dock poängterar Attwood att uppmärksamhetsproblem hos personer med enbart Aspergers syndrom ser annorlunda ut än hos de med ADHD. Man kan därmed även ha drag av andra diagnoser när man har en neuropsykiatrisk diagnos, men man måste hålla i minnet att exempelvis avvikelser i sinnesförnimmelser inte är något diagnoskriterium för ADHD.

För att komplicera allt ytterligare så används även diagnosmanualen ICD parallellt med DSM, och på vissa enheter även Christopher Gillbergs diagnoskriterier för Aspergers syndrom. Men det tänker jag inte gå in på i detta blogginlägg!

Klicka här för att kommentera eller fråga om det här inlägget!

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga om ett helt annat ämne. Ni hittar tidigare läsarfrågor här.

Jag kommer inte publicera kommentarer/frågor som innehåller personangrepp, hat, hot e.t.c.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig på min hemsida.

Mina böcker

Mina böcker På ett annat sätt och Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att låna på biblioteken i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Norrköping, Jönköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge och Eskilstuna.

6 svar på ”Några viktiga skillnader mellan asperger, autism och ADHD”

Hej!
Vad är skillnaderna mellan AST och tvångsmässig personlighetsstörning och även samsjuklighet mellan dessa?
MVH
Anna

Hej Anna!

Jag vet faktiskt inte hur vanligt det är med komorbiditet dvs samsjuklighet mellan autism och tvångsmässig personlighetsstörning men jag minns ha läst forskning som visar att det är vanligt att många autister även uppfyller diagnoskriterierna för någon personlighetsstörning. Hur det förhåller sig just med tvångsmässig personlighetsstörning och autism vet jag inte men jag kan tänka mig att det finns viss samsjuklighet. Om man ska tro på Netdoktor så verkar tvångsmässig personlighetsstörning vara rätt vanligt förekommande hos folk generellt sett:

https://www.netdoktor.se/neurologi/npf-neuropsykiatriskt-funktionshinder/sjukdomar/personlighetsstorningar/

För att få en autism-diagnos, krävs det att man har ett visst antal svårigheter inom olika områden, däribland kommunikation, socialt samspel, begränsningar i intressen och beteenden mm. En psykolog förklarade för mig vid ett tillfälle att det ibland kunde vara lätt för honom att skilja autism från OCD och tvångsmässig personlighetsstörning för specialintressen och rutiner kan vara något rogivande och lustfyllt för oss autister medan en person med personlighetsstörning eller OCD oftast lider av dem. Dock är det en sanning med modifikation för det finns ingenting som säger att en autist inte skulle kunna fastna för skadliga specialintressen eller att alla autister skulle tycka att det är rogivande och skönt med rutiner. Dessutom verkar tendensen att fastna för detaljer vara vanligt förekommande hos autister och hos folk med tvångsmässig personlighetsstörning. Så jag kan tänka mig att det finns många som uppfyller diagnoskriterierna för båda!

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.