Kategorier
Autism och samtidiga diagnoser

Några viktiga skillnader mellan asperger, autism och ADHD

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

På mina föreläsningar blir jag ofta ombedd att förklara skillnaderna mellan Aspergers syndrom, autismspektrum och ADHD, och i dagens blogginlägg kommer jag försöka belysa frågan. 

Aspergers syndrom

Jag blev diagnosticerad med Aspergers syndrom enligt DSM IV som var dåtidens diagnosmanual. DSM IV avskaffades för några år sedan och ersattes med DSM V. I den nya diagnosmanualen DSM V har Aspergers syndrom tagits bort och ersatts med autism/autismspektrumtillstånd.

Aspergers syndrom kännetecknades av svårigheter med icke-verbal kommunikation, en bristande förmåga i att etablera kamratrelationer som är adekvata för ens åldersnivå, en ovilja att dela intressen eller upplevelser med andra och brist på social och/eller emotionell ömsesidighet.

Man skulle uppfylla två av ovanstående punkter angivna i diagnoskriterierna för att man skulle komma i fråga för diagnosen. För att få diagnosen behövde man alltså inte uppvisa avvikelser i förståelsen och användandet av kroppsspråket om man exempelvis hade svårt för att knyta vänskapsband adekvata för ens ålder och man dessutom inte var intresserad av att äta, resa och utföra andra aktiviteter tillsammans med andra människor.

Förutom detta skulle man även uppvisa begränsade intressen och beteenden. Vissa uppfyller kriteriet genom att ha ett specialintresse, några genom att uppvisa rutiner och ritualer, vissa genom att samla på saker, vissa genom att vara fascinerade av delar av ett objekt och vissa genom att uppvisa motoriska manér. 

Tvärtom vad många tror så behövde man inte ha specialintressen för att diagnosticeras med Aspergers syndrom utan man kunde uppfylla kriteriet ”begränsade intressen och beteenden” på vilket som helst annat i diagnoskriterierna angivet sätt.

Autism 

I den nuvarande diagnosmanualen DSM V har Aspergers syndrom ersatts med autismspektrumtillstånd. Många som förut skulle fått diagnosen Aspergers syndrom blir därmed numera diagnosticerade med autism. Diagnoskriterierna för dessa diagnoser skiljer sig inte mycket åt, dock finns det en avgörande skillnad, nämligen att perceptuella avvikelser det vill säga över- eller underkänslighet för sinnesförnimmelser har lagts till i diagnoskriterierna för autism.

Däremot måste man inte ha perceptuella avvikelser för att få en autismspektrumdiagnos, dock måste man uppfylla diagnoskriteriet ”repetitiva intressen och beteenden” på två olika sätt, genom till exempel att ha motoriska manéer och especialintressen, eller så ogillar man kanske förändringar samtidigt som man uppvisar en över- eller underkänslighet för sinnesförnimmelser. I DSM V måste därmed fler diagnoskriterier vara uppfyllda än vad som var fallet i DSM IV för att en diagnos ska vara aktuell.

Texten fortsätter längre ner på sidan.

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Gothia Kompetens.

ADHD

Diagnosen har traditionellt sett dels kännetecknats av ouppmärksamhet, dels av hyperaktivitet och impulsivitet. Med detta sagt kan man numera även bli diagnosticerad med ADHD utan hyperaktivitet eller impulsivitet då det som förut hette ADD ryms inom diagnosbegreppet ADHD i den nya diagnosmanualen. Funktionstillståndet kan innebära allt ifrån att man är distraherad, har svårt för att hålla uppe uppmärksamheten och organisera aktiviteter, är glömsk, har lätt för att tappa bort saker, har svårt för att vänta på sin tur och sitta stilla eller att man har en tendens att avbryta andra. För att diagnosen ska vara aktuell ska tillräckligt många diagnoskriterier uppfyllas. Ja, alla med ADHD är sinsemellan olika och uppfyller diagnoskriterierna på olika sätt men oftast är kärnsymptomen alltså just ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet. 

Många tror felaktigt att diagnoskriterierna för Aspergers syndrom/autism och ADHD skulle vara lika men om ni läser diagnoskriterierna för dessa diagnoser så ser ni att det inte finns ett enda diagnoskriterium som skulle vara samma. Rent medicinskt är det alltså mycket lätt för läkarna att avgöra vem som har asperger/autism och vem som har ADHD i och med att diagnoskriterierna är så här olika och därmed lätt åtskiljbara.

I praktiken är det dock inte så här enkelt. Christopher Gillberg skriver i sin bok Essence att många som har en neuropsykiatrisk diagnos även kan ha drag av andra. Tony Attwood skriver i sin bok Den Kompletta guiden till Aspergers syndrom att bristande exekutiva funktioner, det vill säga svårigheter med att komma igång med uppgifter och avsluta dessa, samt ouppmärksamhet kan vara vanliga drag även hos personer med Aspergers syndrom.

Dock poängterar Attwood att uppmärksamhetsproblem hos personer med enbart Aspergers syndrom ser annorlunda ut än hos de med ADHD. Man kan därmed även ha drag av andra diagnoser när man har en neuropsykiatrisk diagnos, men man måste hålla i minnet att exempelvis avvikelser i sinnesförnimmelser inte är något diagnoskriterium för ADHD.

För att komplicera allt ytterligare så används även diagnosmanualen ICD parallellt med DSM, och på vissa enheter även Christopher Gillbergs diagnoskriterier för Aspergers syndrom. Men det tänker jag inte gå in på i detta blogginlägg!

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Köp min bok

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Gothia Kompetens.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via Facebook, Instagram, mejl eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

12 svar på ”Några viktiga skillnader mellan asperger, autism och ADHD”

Hej!
Vad är skillnaderna mellan AST och tvångsmässig personlighetsstörning och även samsjuklighet mellan dessa?
MVH
Anna

Hej Anna!

Jag vet faktiskt inte hur vanligt det är med komorbiditet dvs samsjuklighet mellan autism och tvångsmässig personlighetsstörning men jag minns ha läst forskning som visar att det är vanligt att många autister även uppfyller diagnoskriterierna för någon personlighetsstörning. Hur det förhåller sig just med tvångsmässig personlighetsstörning och autism vet jag inte men jag kan tänka mig att det finns viss samsjuklighet. Om man ska tro på Netdoktor så verkar tvångsmässig personlighetsstörning vara rätt vanligt förekommande hos folk generellt sett:

https://www.netdoktor.se/neurologi/npf-neuropsykiatriskt-funktionshinder/sjukdomar/personlighetsstorningar/

För att få en autism-diagnos, krävs det att man har ett visst antal svårigheter inom olika områden, däribland kommunikation, socialt samspel, begränsningar i intressen och beteenden mm. En psykolog förklarade för mig vid ett tillfälle att det ibland kunde vara lätt för honom att skilja autism från OCD och tvångsmässig personlighetsstörning för specialintressen och rutiner kan vara något rogivande och lustfyllt för oss autister medan en person med personlighetsstörning eller OCD oftast lider av dem. Dock är det en sanning med modifikation för det finns ingenting som säger att en autist inte skulle kunna fastna för skadliga specialintressen eller att alla autister skulle tycka att det är rogivande och skönt med rutiner. Dessutom verkar tendensen att fastna för detaljer vara vanligt förekommande hos autister och hos folk med tvångsmässig personlighetsstörning. Så jag kan tänka mig att det finns många som uppfyller diagnoskriterierna för båda!

Svara

Undrar om man verkligen kan ha AS och Adhd samtidigt? Fick min diagnos ( AS ) för 18 pr sedan, då i vuxen ålder, efter en veckas utredning, från morgon till kväll hos Lena Nylander, får känslan hos alla med adhd att det är ”populärt” med att ha AS samtidigt, köper inte det riktigt, eller har jag fel?

Man kan absolut ha Aspergers syndrom/autism och ADHD samtidigt! Enligt en studie 59% av autistiska barn även diagnoskriterierna för ADHD:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24117274/

Lena Nylander är en känd autismforskare så fick du din diagnos av henne kan du nog lita på att din diagnos stämmer. Med detta sagt har du en poäng i det du skriver: Lena Nylander menar faktiskt att autismdiagnoser ges alltför lättvindigt på vissa kliniker!

Svara

Jag får höra hela tiden (av personer som arbetar inom psykiatri på något sätt) att ”Jo, men det symptomet kan man ha vid ADHD med.” då jag ibland tar upp svårigheter min tonåring har o att jag tror han även har autism, inte enbart ADHD. Känslighet för sinnesintryck, hög IQ, oro vid oväntade händelser o nya platser, svårt att ta kontakt med andra, inte kunna förstå o förklara sina känslor, verka känslokall men smittas lätt av andras känslor m.m. Måste va väldigt svårt att utreda för de som arbetar med det.
Jag har själv nyss fått veta jag har Asperger o ADD o vi fungerar väldigt lika förutom hyperaktivitet. Ju mer jag googlar desto mindre förstår jag skillnaden.
Han utreddes bara för ADHD o han vägrar genomgå en utredning till o kanske skulle en autismdiagnos inte tillföra något?

Ibland är det svårt att veta vad som beror på vad. Känslighet för intryck kan förekomma vid ren ADHD, men det är faktiskt ett av diagnoskriterierna för autism. En autismdiagnos ger vissa möjligheter som inte autism ger så som LSS och rätt till stöd från habiliteringen. Men eftersom inte han vill genomgå en utredning till tycker jag att ni ska avvakta! Det är inte alla autister som behöver LSS eller stöd från habiliteringen ens.

Viktigt att tänka på är dock att det kan vara svårt att få en autismutredning som vuxen om han skulle ändra sig som vuxen och vilja ha en autismdiagnos i alla fall. Det finns alltid privata alternativ, men det är inte billigt.

Svara

Hej Paula.
Bra och intressant läsning du har på din sida. Dock verkar det lilla,men för korrekt svenska väsentliga ordet, ”som”, fattas i följande nedan citerade text:
”en bristande förmåga i att etablera
kamratrelationer (SOM /VILKA eller ta bort ”är” kanske. 🙂 )är adekvata för ens åldersnivå.”

Jag är diagnostiserad med Asperger, AST, och medlem i Attention Skellefteå,
https://skelleftea.attention.se/

Med vänlig hälsning
/Sven-Erik Björne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *