Kategorier
Autism under barndom och skolan

10 tips för att inkludera elever med autism i klassen

När jag föreläser i skolor är det många pedagoger som frågar mig hur man kan göra för att inkludera en autistisk elev i klassgemenskapen och förebygga mobbning. Här kommer mina bästa tips: 1. Fråga den autistiska eleven om hen vill bli inkluderad i klassgemenskapen och i så fall på vilket sätt. Alla vill inte bli […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Alla autistiska elever behöver inte fler utmaningar

Jag kommer från ett land vars invånare är kända för att ha ”sisu”. På svenska kan sisu översättas ungefär till ”jävlar anamma”. Det betyder alltså att man ska fortsätta kämpa och aldrig ge upp vid motgångar. Det är tack vare denna sisu som mina mor- och farföräldrars generation vann kriget mot Sovjetunionen, och även min […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Exkludering, den rätta lösningen för elever med autism?

Tidigare har jag skrivit ett blogginlägg där jag motiverat varför jag varken tycker om inkludering eller delaktighet. Som jag förklarade i inlägget beror det på att jag upplevt att dessa begrepp omfattat press och tvång: ”Självklart ska du vara delaktig i hushållssysslorna med boendestödet Paula, det är jätteviktigt med delaktighet” har jag ibland fått höra. […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Sluta diskriminera elever med autism vid betygsättning

Betygsättning i skolan ska vara objektiv, rättvis och likvärdig. Betygen är viktiga dels för antagning till högre studier, och dels också för att både eleven och läraren ska kunna veta hur mycket eleven lärt sig. Även för föräldrarna är det viktigt att kunna följa hur det går för deras barn i skolan så att de […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Nej, att tvinga barn till skolan är inte lösningen

I resultatet av Autism- och Aspergerförbundets undersökning från 2010 kom fram att så många som 59 procent av elever med autism stannar eller har stannat hemma från skolan. Även en norsk studie har visat att problematisk skolfrånvaro oftare förekommer hos elever med specialbehov än hos andra elever. Olovlig skolfrånvaro sker inte utan negativa konsekvenser för […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Snälla Liseberg: tänk om

Hej Liseberg! Många av oss med npf-diagnoser känner till ert beslut om att ta bort möjligheten för barn med autism och andra osynliga funktionsnedsättningar att gå förbi i köer till era attraktioner. Enligt er är det omöjligt att ha systemet kvar eftersom det är många som missbrukat det. Ni påtalar att ni aldrig haft som […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Hemmasittande autistiska barn har inte dåliga föräldrar

Jag gillar föreställningslekar. Idag föreställer vi oss att ditt barn är blint och att du har gjort allt du kunnat för att anpassa er vardag efter barnets funktionsnedsättning. Du upplever att ert liv fungerar hyfsat och att ditt barn mår bra. Ditt barn skrattar, leker med kompisar, busar och bråkar med sina syskon precis som […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Är ditt autistiska barn mobbat utan att förstå det?

Forskaren Marie Wrethander beskriver i sin bok Inneslutning och Uteslutning hur mellanstadieelever skapar relationer. Som material för sin datainsamling hade hon observerat en skolklass i årskurs fyra under ett års tid. Hon hade alltid vistats där eleverna höll till: omklädningsrummet, skolgården, klassrummet, matsalen mm och hade undvikit att anta en vuxens auktoritära roll. Detta för […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Sluta uppfostra autistiska barn till ja-sägare

När jag föreläser om autism frågar föräldrar och lärare mig ibland hur de skulle kunna hjälpa autistiska barn så att de lär sig att stå upp för sig själva. Vi som har Aspergers syndrom eller autism har nämligen ofta svårt med detta. och därför är det många som undrar om de skulle kunna göra något […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Mitt autistiska barn far illa i skolan, vad göra?

Ibland får jag mejl från föräldrar till autistiska barn som skriver att deras autistiska barn far illa i skolan men att skolan vägrar åtgärda bristerna. Många som skriver till mig är desperata och frågar mig om råd. I dagens blogginlägg kommer jag ta upp de vanligaste skolproblemen och beskriva vad du kan göra om du […]