Kategorier
Autism under barndom och skolan

Exkludering, den rätta lösningen för elever med autism?

Tidigare har jag skrivit ett blogginlägg där jag motiverat varför jag varken tycker om inkludering eller delaktighet. Som jag förklarade i inlägget beror det på att jag upplevt att dessa begrepp omfattat press och tvång: ”Självklart ska du vara delaktig i hushållssysslorna med boendestödet Paula, det är jätteviktigt med delaktighet” har jag ibland fått höra. […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Sluta diskriminera elever med autism vid betygsättning

Betygsättning i skolan ska vara objektiv, rättvis och likvärdig. Betygen är viktiga dels för antagning till högre studier, och dels också för att både eleven och läraren ska kunna veta hur mycket eleven lärt sig. Även för föräldrarna är det viktigt att kunna följa hur det går för deras barn i skolan så att de […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Nej, att tvinga barn till skolan är inte lösningen

I resultatet av Autism- och Aspergerförbundets undersökning från 2010 kom fram att så många som 59 procent av elever med autism stannar eller har stannat hemma från skolan. Även en norsk studie har visat att problematisk skolfrånvaro oftare förekommer hos elever med specialbehov än hos andra elever. Olovlig skolfrånvaro sker inte utan negativa konsekvenser för […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Snälla Liseberg: tänk om

Hej Liseberg! Många av oss med npf-diagnoser känner till ert beslut om att ta bort möjligheten för barn med autism och andra osynliga funktionsnedsättningar att gå förbi i köer till era attraktioner. Enligt er är det omöjligt att ha systemet kvar eftersom det är många som missbrukat det. Ni påtalar att ni aldrig haft som […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Hemmasittande autistiska barn har inte dåliga föräldrar

Jag gillar föreställningslekar. Idag föreställer vi oss att ditt barn är blint och att du har gjort allt du kunnat för att anpassa er vardag efter barnets funktionsnedsättning. Du upplever att ert liv fungerar hyfsat och att ditt barn mår bra. Ditt barn skrattar, leker med kompisar, busar och bråkar med sina syskon precis som […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Är ditt autistiska barn mobbat utan att förstå det?

Forskaren Marie Wrethander beskriver i sin bok Inneslutning och Uteslutning hur mellanstadieelever skapar relationer. Som material för sin datainsamling hade hon observerat en skolklass i årskurs fyra under ett års tid. Hon hade alltid vistats där eleverna höll till: omklädningsrummet, skolgården, klassrummet, matsalen mm och hade undvikit att anta en vuxens auktoritära roll. Detta för […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Sluta uppfostra autistiska barn till ja-sägare

När jag föreläser om autism frågar föräldrar och lärare mig ibland hur de skulle kunna hjälpa autistiska barn så att de lär sig att stå upp för sig själva. Vi som har Aspergers syndrom eller autism har nämligen ofta svårt med detta. och därför är det många som undrar om de skulle kunna göra något […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Mitt autistiska barn far illa i skolan, vad göra?

Ibland får jag mejl från föräldrar till autistiska barn som skriver att deras autistiska barn far illa i skolan men att skolan vägrar åtgärda bristerna. Många som skriver till mig är desperata och frågar mig om råd. I dagens blogginlägg kommer jag ta upp de vanligaste skolproblemen och beskriva vad du kan göra om du […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Sluta skuldbelägga mobbningsoffret

Det är inte ovanligt att autistiska barn blir mobbade. Tony Attwood skriver i sin bok Den kompletta guiden till Aspergers syndrom att bland barn med autism som är mellan 4 och 17 år så är det minst fyra gånger vanligare att råka ut för mobbing än bland neurotypiska jämnåriga. Själv blev jag mobbad från förskolan […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Därför kan en autist bete sig olika i olika situationer

I måndags hade vi vårt sedvanliga månadsmöte hos Misa Kompetens, och vi fick göra en gemensam övning: vi ombads skriva på en lapp vad vi ansåg att vi själva hade för svagheter och styrkor och vad vi uppfattade att våra kollegor hade för egenskaper, och sedan fick vi läsa högt för resten av gruppen vad […]