Kategorier
Autism under barndom och skolan

10 tips för att inkludera elever med autism i klassen

När jag föreläser i skolor är det många pedagoger som frågar mig hur man kan göra för att inkludera en autistisk elev i klassgemenskapen och förebygga mobbning. Här kommer mina bästa tips: 1. Fråga den autistiska eleven om hen vill bli inkluderad i klassgemenskapen och i så fall på vilket sätt. Alla vill inte bli […]