Kategorier
Autism under barndom och skolan

Alla autistiska elever behöver inte fler utmaningar

Jag kommer från ett land vars invånare är kända för att ha ”sisu”. På svenska kan sisu översättas ungefär till ”jävlar anamma”. Det betyder alltså att man ska fortsätta kämpa och aldrig ge upp vid motgångar. Det är tack vare denna sisu som mina mor- och farföräldrars generation vann kriget mot Sovjetunionen, och även min […]