Kategorier
Autism under barndom och skolan

Om pedagogiska läroteorier, del 3

De här dagarna håller jag på att redogöra och analysera olika lärteorier, och idag står pragmatismen på tur. Läs gärna även mina tidigare blogginlägg om behaviorism och kognitivism. Pragmatism Det finns många forskare, bland annat John Dewey, som har förespråkat pragmatism. Många anhängare av teorin har kritiserat Jean Piagets kognitivism och ansett att Piaget var […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Om pedagogiska läroteorier, del 2

I gårdagens blogginlägg skrev jag mina tankar om behaviorismen, och idag står kognitivism på tur. Alla läroteorier kan ni läsa om i i Säljös bok Lärande, skola, bildning. Kognitivism Det var på 1950-talet som behaviorismen började ifrågasättas och den kognitiva revolutionen tog fart. Till skillnad från i behaviorismen anses människan enligt kognitivismen inte längre vara […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Om pedagogiska läroteorier, del 1

Professorn Roger Säljö redogör för olika pedagogiska läroteorier i sin antologi Lärande, skola, bildning. Eftersom många lärare misslyckas i sina försök att undervisa elever med Aspergers syndrom och autism och jag själv har egna erfarenheter av misslyckad skolgång, tänkte jag redogöra de vanligaste läroteorierna i mina kommande blogginlägg och dela med mig av mina egna […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Hur hjälpa ett autistiskt barn att förstå sitt värde?

Vi som har Aspergers syndrom och autism har självklart ett värde precis som andra människor. Men tyvärr är det lätt för unga autister att få uppfattningen att de skulle ha ett lägre värde än andra människor bara för att de har autism och de flesta andra människor inte har det. När man skiljer sig från […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Nej, dagens skola passar inte alla barn

Vi vuxna med Aspergers syndrom eller autism minns inte sällan vår skoltid med förskräck. Själv har jag full förståelse varför många autistiska barn stannar hemma från skolan. Det handlar inte om att man tycker att lektionerna är småtråkiga och att det hade varit skönt att fortsätta ligga kvar i sängen på morgnarnautan det handlar om […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Så här kan du hjälpa autistiska elever att uppnå inlärningslust

När jag föreläser i skolor, undrar lärarna ibland hur de skulle kunna hjälpa elever med Aspergers syndrom och autism att nå slutbetyg. När de får höra att jag klarade gymnasiet och den finska studentexamen, ser de ofta min skolgång som lyckad. När jag berättar att jag trots studentexamen och slutbetygen ser min skolgång som ett […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Så här enkelt kan läraren boosta en autistisk elevs självkänsla

Barn med Aspergers syndrom eller autism har som bekant inte alltid den bästa självkänslan. Men när jag för ett tag sedan föreläste om Aspergers syndrom för en grupp lärare, fick jag höra en mycket glädjande historia från en av åhörarna: en av hennes elever hade Aspergers syndrom och hade setts som impopulär av sina klasskamrater. […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Tips till lärare för att hantera inlärningssvårigheter hos autistiska barn

Hej du lärare! Har du ett visst barn med Aspergers syndrom eller autism i din klass och barnet har bara inte lärt sig något i ditt ämne? Har du gett upp? Visste du om att det inte behöver handla om inlärningssvårigheter utan det kan vara dina undervisningsmetoder eller skolmiljön det är fel på? Innan du […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Aspergers syndrom, autism och förskolan

När jag föreläser, får jag höra från många föräldrar till autistiska barn att deras misstankar om eventuell Aspergers syndrom eller autism hos barnet började dyka upp direkt efter att det börjat i förskolan. Vilket för mig ter sig mycket logiskt: i hemmet är ett autistiskt barn tryggt, har sina invanda rutiner och utsätts varken för […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Äntligen betyder skollagens 1 kap. 4 § något

När en skola vägrar sätta in tillräckligt mycket stöd för ett barn med Aspergers syndrom eller autism och endast anpassar barnets skolgång till hälften, är det som att erbjuda en rullstolsburen person en rullstol som bara fungerar ibland, en närsynt person alltför svaga glasögon eller en elev med hörselnedsättning en teckenspråkstolk endast under en lektion […]