Kategorier
Stöd och insatser

Sluta lägga skulden på oss brukare

När vi brukare av boendestöd är missnöjda med boendestödet får vi ibland höra att vi troligen har missförstått boendestödjarens intentioner och att boendestödjaren är duktig och vill väl. Andra gånger får vi höra att vi måste ge boendestödjaren tid för det går inte att bedöma efter 1-2 träffar om man tycker om någon eller inte. […]

Kategorier
Stöd och insatser

Hur kan jag som brukare motivera mina boendestödjare?

Som jag berättade för er hade jag det väldigt struligt med boendestödet förra året. Boendestödjarna dök inte upp när vi hade bokat boendestöd, de var flera timmar försenade, de ville hjälpa mig med inredning istället för städning trots att det står i mitt biståndsbeslut att boendestödjarna ska hjälpa mig med just städning och andra hemsysslor. […]

Kategorier
Stöd och insatser

Boendestöd – en fruktansvärt oseriös insats

För ett tag sedan fick jag en läsarkommentar som handlade om hur fruktansvärt det är att ha boendestöd. Jag har hittills aldrig använt orden ”fruktansvärt” och ”förskräckligt” i samband med boendestöd då jag faktiskt har en boendestödjare som är perfekt på alla sätt, men tyvärr kan inte denna ängel ta alla pass och inte ens […]

Kategorier
Stöd och insatser

Läsarkommentar: det är förskräckligt att ha boendestöd

Detta är en läsarkommentar från en anonym bloggläsare. Det är skribenten som har skrivit kommentaren som framfört åsikterna i texten, inte jag Paula Tilli. Boendestödjarna saknar energi Jag har också boendestöd – och det är förskräckligt. Kanske kan Neuroförbundet och autismförening osv gå samman och göra ett upprop till politikerna/Socialstyrelsen eller vilka det är som […]

Kategorier
Stöd och insatser

När stödinsatserna strular

När vi autister har fungerande stödinsatser är det inte säkert att vi fått dem gratis. Själv har jag under vissa perioder haft relativt fungerande boendestöd, men samtidigt måste jag kontinuerligt lägga tid och energi på att se till att stödet inte börjar strula. Sådana tillfällen sker när en duktig boendestödjare slutar eller är på långsemester. […]

Kategorier
Stöd och insatser

Boendestöd och oregelbundet jobb, en svår kombo?

Under den senaste tiden har det slagit mig att boendestödet främst är anpassat efter sjukpensionärer samt personer med daglig verksamhet/jobb med fasta tider. Förväntningen verkar vara att en brukare oavsett livssituation ska ha boendestöd på fasta tider varje vecka, exempelvis varenda tisdag och torsdag mellan klockan 17 och 20. En grupp har glömts bort Men […]

Kategorier
Stöd och insatser

Boendestödet handlar om mina behov

Igår fick jag en mycket relevant och viktig fråga från en bloggläsare! Det är en fråga som berör både oss brukare inom boendestödet och även boendestödjarna och deras chefer. Frågan handlade om hur jag ser på problemet att boendestödjaren riskerar att få löneavdrag när jag ofta avbokar boendestödet under de perioder jag har boendestödjare jag […]

Kategorier
Stöd och insatser

Jo, jag behöver visst boendestöd

Det är inte alltid lätt att ha boendestöd. Förra året (eller var det förrförra?) hade jag en period då jag inte tog emot boendestöd alls. När denna period var över hade jag endast ytterst lite boendestöd och jag ville alltid avsluta boendestödet minst en timme tidigare än planerat. Jag hade inte hittat någon engagerad boendestödjare, […]

Kategorier
Stöd och insatser

Inkludering och delaktighet – inte alltid positivt

Det har funnits två begrepp som varit väldigt laddade för mig som autist: inkludering och delaktighet! Väldigt länge mådde jag dåligt när jag hörde dessa i mitt tycke hemska begrepp. För mig var det länge självklart att dessa begrepp var negativa, och jag reagerade när jag fick höra att meningen var att dessa begrepp egentligen […]

Kategorier
Stöd och insatser

Därför ogillar jag självständighetslinjen

När jag nyligen i ett blogginlägg kritiserade prestationspressen inom SoL och LSS fick jag kritik från en boendepedagog som ansåg det som självklart att boende på LSS-bostäder ska bli så självständiga och delaktiga som möjligt och därmed prestera. Hon menade att denna prestationspress på LSS-boenden inte alls berodde på ekonomiska intressen från samhällets sida utan […]