Kategorier
Stöd och insatser

När evidensbaserade metoder används på autister

Många instanser älskar att arbeta efter vetenskapliga, evidensbaserade metoder när de stödjer oss med autism. Den stora fördelen med att utgå från vetenskap är att myndigheter och yrkesverksamma hindras från att agera alltför mycket efter eget tycke och smak. Tänk om en arbetsförmedlare skulle säga: ”Eftersom jag inte tror att autism existerar kommer dina framtida […]

Kategorier
Stöd och insatser

Därför önskar jag ibland att jag hade autism nivå 3

Imorgon blir det återigen dags för mig att träffa biståndsbedömaren för uppföljning av boendestödet. Träffarna sker en gång per år, och ibland drar biståndsbedömarna ner på mina boendestödstimmar efter dessa uppföljningsmöten trots att min autism aldrig kommer att försvinna. Men biståndsbedömaren ifrågasätter faktiskt inte min funktionsnedsättning: det hon är intresserad av är min livssituation! Kanske […]

Kategorier
Stöd och insatser

Därför ogillar jag Tidöpartiernas arbetslinje

Nyligen skrev jag ett blogginlägg där jag förklarade varför jag anser att Johan Pehrson (L) sparkar på den som redan ligger: det är inacceptabelt med försämrad a-kassa för låginkomsttagare med tanke på att det ofta är vi med funktionsnedsättningar (och även migranter) som ofta är låginkomsttagare och drabbas av långtidsarbetslöshet. Men Tidöpartierna anser att arbetslösa […]

Kategorier
Stöd och insatser

Snälla Region Stockholm, ta omedelbart bort LSS-kravet

I Region Stockholm har regelverkets förändrats avseende vilka som omfattas av rätten till ett tandvårdsintyg. Hittills har alla som har diagnoser som ingår i någon av personkretsarna som anges i LSS (t.ex. autism) kunnat kontakta tandvårdsenheten och be om att få ett tandvårdsintyg hemskickat. Med tandvårdsintyget har man sedan kunnat få nödvändig tandvård för förmånliga […]

Kategorier
Stöd och insatser

Sluta lägga skulden på oss brukare

När vi brukare av boendestöd är missnöjda med boendestödet får vi ibland höra att vi troligen har missförstått boendestödjarens intentioner och att boendestödjaren är duktig och vill väl. Andra gånger får vi höra att vi måste ge boendestödjaren tid för det går inte att bedöma efter 1-2 träffar om man tycker om någon eller inte. […]

Kategorier
Stöd och insatser

Hur kan jag som brukare motivera mina boendestödjare?

Som jag berättade för er hade jag det väldigt struligt med boendestödet förra året. Boendestödjarna dök inte upp när vi hade bokat boendestöd, de var flera timmar försenade, de ville hjälpa mig med inredning istället för städning trots att det står i mitt biståndsbeslut att boendestödjarna ska hjälpa mig med just städning och andra hemsysslor. […]

Kategorier
Stöd och insatser

Boendestöd – en fruktansvärt oseriös insats

För ett tag sedan fick jag en läsarkommentar som handlade om hur fruktansvärt det är att ha boendestöd. Jag har hittills aldrig använt orden ”fruktansvärt” och ”förskräckligt” i samband med boendestöd då jag faktiskt har en boendestödjare som är perfekt på alla sätt, men tyvärr kan inte denna ängel ta alla pass och inte ens […]

Kategorier
Stöd och insatser

Läsarkommentar: det är förskräckligt att ha boendestöd

Detta är en läsarkommentar från en anonym bloggläsare. Det är skribenten som har skrivit kommentaren som framfört åsikterna i texten, inte jag Paula Tilli. Boendestödjarna saknar energi Jag har också boendestöd – och det är förskräckligt. Kanske kan Neuroförbundet och autismförening osv gå samman och göra ett upprop till politikerna/Socialstyrelsen eller vilka det är som […]

Kategorier
Stöd och insatser

När stödinsatserna strular

När vi autister har fungerande stödinsatser är det inte säkert att vi fått dem gratis. Själv har jag under vissa perioder haft relativt fungerande boendestöd, men samtidigt måste jag kontinuerligt lägga tid och energi på att se till att stödet inte börjar strula. Sådana tillfällen sker när en duktig boendestödjare slutar eller är på långsemester. […]

Kategorier
Stöd och insatser

Boendestöd och oregelbundet jobb, en svår kombo?

Under den senaste tiden har det slagit mig att boendestödet främst är anpassat efter sjukpensionärer samt personer med daglig verksamhet/jobb med fasta tider. Förväntningen verkar vara att en brukare oavsett livssituation ska ha boendestöd på fasta tider varje vecka, exempelvis varenda tisdag och torsdag mellan klockan 17 och 20. En grupp har glömts bort Men […]