Kategorier
Stöd och insatser

Därför säger din brukare nej

I boendestödjarens uppgifter ingår inte sällan motivering av brukaren, en uppgift som sällan är helt lätt då brukaren kan säga ”nej” med motiveringen att hen inte vill. Hur bör man som boendestödjare eller biståndsbedömare agera i en sådan situation? Min uppfattning är att det beror på varför din brukare säger nej. Själv säger jag nej […]