Kategorier
Stöd och insatser

Snälla Region Stockholm, ta omedelbart bort LSS-kravet

I Region Stockholm har regelverkets förändrats avseende vilka som omfattas av rätten till ett tandvårdsintyg. Hittills har alla som har diagnoser som ingår i någon av personkretsarna som anges i LSS (t.ex. autism) kunnat kontakta tandvårdsenheten och be om att få ett tandvårdsintyg hemskickat. Med tandvårdsintyget har man sedan kunnat få nödvändig tandvård för förmånliga […]