Kategorier
Vardag med Asperger

Nej, jag är inte villig att öka exponeringsgraden

Anledningen till att jämförelser mellan autism och rullstolsburenhet sällan sällan går hem hos autismskeptiker är att man vid förlamning inte kan gå. Man är liksom fysiskt oförmögen till det. När det däremot gäller autism är det ofta en annan femma: man kan oftast göra det man har svårt för men orkar inte rent psykiskt. Eller […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Jo, du fungerar troligen som du tror

Alla samhällen har normer kring hur man förväntas tänka och känna. Vad som sedan anses vara ”rätt” känslor beror på vilken kultur man lever i. När jag bodde i Algeriet var det många som var säkra på att det varken var rätt att leva sambo eller särbo utan man skulle vara gift i ett heterosexuellt […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Så här mycket ogillar jag att städa

Vi som har autism kan verkligen ogilla vissa situationer, uppgifter och sammanhang. Själv kan jag lista upp hur många situationer som helst som ger mig en ångestklump i magen, och nu syftar jag inte på social ångest utan på ångest inför hur allt ska gå. Jag oroar mig för att allt blir alldeles för utmattande […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Därför har öppenhet om diagnosen lönat sig för mig

Vissa ställer sig skeptiska till mitt val att vara öppen om min autism. Inte sällan har folk undrat om inte öppenheten riskerar att skada mig på lång sikt. Tänk om andra människor har förutfattade meningar om autism och tar avstånd från mig? Tänk om folk är rädda att jag blir jobbig att umgås med och […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Sugen på synträning?

Har du någonsin hört talas om synträning? Det är en kinesisk metod som går ut på att träna synen dagligen med hjälp av diverse övningar. Många optiker ställer sig skeptiska till metoden, men samtidigt finns det närsynta personer som säger sig ha kunnat slänga sina glasögon och kontaktlinser efter att ha tränat upp synen med […]

Kategorier
Vardag med Asperger

När det uppstår felaktiga misstankar om relationsvåld

Regeringen konstaterar i sitt slutbetänkande Våld i nära relationer – en folkhälsofråga (SOU 2014:49) att det finns särskilt sårbara grupper i fråga om våld i nära relationer. Dessa inkluderar kvinnor med funktionsvariationer, kvinnor med missbruksproblem, äldre kvinnor, HBTQ-personer och utländska kvinnor. Regeringen menar att partnern, dvs förövaren, ibland kan vara den funktionsvarierades god man vilket […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Nej, jag tänker inte inta en funktionalistisk människosyn

Det bästa för människan sägs vara att klara så mycket som möjligt själv. Känner personen att hen klarar av att utföra praktiska göromål självständigt anses det bidra till en bättre självbild och därmed till en bättre livskvalitet. Någon som är väldigt beroende av andras hjälp för att klara sin tillvaro anses behöva uppmuntringar i stil […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Nej, vi autister ska inte behöva ha dåligt samvete

Ibland får vi som lever med Aspergers syndrom eller autism höra från vår omgivning att det är jätteviktigt att vi ska jobba på vissa saker och förändras. Men den stora frågan är för vems skull vi ska ändra på oss? För vår egna skull eller för andras? Oftast är det nämligen andra som vill att […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Nej, allt behöver inte ske på mina villkor

Många människor har den felaktiga föreställningen att vi med Aspergers syndrom eller autism förväntar oss att allt ska ske på våra villkor. Men förutom att vi ofta måste anpassa oss betydligt mer efter andra människor än tvärtom så är det inte så att jag förväntar mig att alla ska göra som jag vill. Tvärtom har […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Därför känner jag mig lyckligt lottad som autist

Socialt nätverk anses vara viktigt för alla människor. Men lever man med Aspergers syndrom, autism eller en annan funktionsvariation, är man väldigt beroende av att antingen ha ett socialt nätverk eller välfungerande stödinsatser, i mitt fall boendestöd, för att ens liv överhuvudtaget ska fungera. Det handlar inte ”bara” om att jag skulle bli deprimerad utan […]