Kategorier
Vardag med Asperger

Vad tillgänglighet innebär för någon med autism

Tillgänglighet kan betyda helt olika saker för olika människor. När man pratar om ”tillgänglighet” kan en rullstolsburen person möjligtvis tänka på rullstolsramper och samhällets bristande förståelse för att en rullstolsburen person trots rullstolen kan vara precis som vem som helst inuti. För en rullstolsburen vuxen kan det bli mycket frustrerande att ständigt få frågan: ”kan […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Nej, exponering gagnar inte alltid en autist i längden

Det är många som är helt säkra på att vi autister alltid gagnas av att utmana oss själva och träna på saker vi har svårt för. I sammanhanget glöms emellertid ofta bort att autism är en medfödd och ofta en livslång funktionsnedsättning. I autism ingår svårigheter i socialt samspel vilket kan göra att det tar […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Exponering är inte alltid det bästa för oss med autism

När yrkesverksamma och anhöriga försöker få oss med autism att utmana oss, anpassa oss efter omgivningens förväntningar och träna på färdigheter vi har svårt för legitimeras detta med olika argument. Låt mig gå igenom några av dessa och kritiskt granska dem. Ibland finns det en poäng Ett vanligt argument är omgivningens väl och ve. Det […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Om autism och självdiskrepans

Då autism är en funktionsnedsättning som inte sällan innebär uttröttbarhet och ett stort återhämtningsbehov händer det ofta att vi autister egentligen saknar energi att bete oss enligt normer och förväntningar. Men tyvärr kan vi autister ibland vara dåliga på att lyssna på våra egna behov vilket gör att vi tänker på andra människor mer än […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Därför bör vi autister identifiera våra prioriteringar

Autism utgör en funktionsnedsättning som inte sällan innebär begränsade resurser. Detta i sin tur betyder att vi autister måste lära oss att prioritera rätt. I vår hetsiga samtid måste alla människor lära sig att tänka på sina resurser, men särskilt viktigt är det när man har autism som inte sällan medför svårigheter i att identifiera […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Nej, min autism beror inte på brist på exponering

Inte sällan får vi med autism höra saker som: ”Dina svårigheter beror knappast på autism. Du gick ju aldrig i förskolan som barn vilket gjorde att du förblev utan social träning. Du kanske inte ens har autism utan är bara socialt otränad?!” eller: ”Jag visste att sjukersättning inte skulle vara en lösning. Du jobbar inte, […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Jo, jag måste få bejaka min autism fullt ut

”Sluta se din autism som en funktionsnedsättning. Se det som en funktionsbegåvning! Du tror bara att du har fler svårigheter än gemene man, men det beror på att du har dåligt självförtroende och har svårt att inse att du har fler styrkor än de flesta” är något som vi med autism titt som tätt får […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Så här kan du som neurotypiker utmana dig själv

Hej du som tycker att vi med autism ska träna och exponera oss för våra svårigheter med hänvisningen att alla människor mår bra av utmaningar! Och nu syftar jag på utmaningar som vi inte anser oss må bra av. Det kan exempelvis handla om social träning, ofrivillig självständighetsträning, träning på att hålla ögonkontakt osv. Vad […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Nej, köföreträde på Liseberg ger inget lyxliv

Sedan jag kritiserade Lisebergs beslut om att ta bort köföreträde för barn med osynliga funktionsnedsättningar har det hänt en del. Det är tack vare intresseorganisationernas engagemang som Liseberg tvärvände i frågan vilket är oerhört glädjande. Nu kommer Liseberg förhoppningsvis bli tillgängligt för fler barn med autism och adhd vilket jag och många andra med npf-diagnoser […]

Kategorier
Vardag med Asperger

När det mesta förklaras med autismen

Aspergers syndrom och autism är diagnoser som tenderar att påverka vederbörandes vardag påtagligt. När en autist utan andra diagnoser har svårigheter i att hitta sin plats i arbetslivets brukar autismen ses som den mest logiska förklaringen. Vilka förklaringsmodeller man sedan använder är olika. Vissa förklarar arbetslösheten med brister hos autisten, ungefär så här: ”Autisten har […]