Kategorier
Vardag med Asperger

När vi autister möts av otillgänglighet

För ett tag sedan berättade jag för er om mina problem med vitvaruservice när de misslyckades med att ta hänsyn till min funktionsnedsättning. Min boendestödjare hade ringt dem och bett dem komma och fixa mitt kylskåp på en fredagseftermiddag, egentligen vilken fredagseftermiddag som helst under våren, eftersom jag p g a min autism inte ville […]

Kategorier
Vardag med Asperger

När en autist undviker vissa saker

Ibland får jag frågan om det är bra eller dåligt att en autist undviker saker som hen har svårt för. Och svaret beror helt på om autisten känner sig hindrad av undvikandet eller inte, samt för vems skull autisten skulle vilja ägna sig åt aktiviteten. Skulle autisten göra det för sin egen skull eller skulle […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Autistiska egenheter – svårigheter eller styrkor?

För några dagar sedan skrev jag ett blogginlägg där jag förklarade att autisten själv ska kunna välja hur hen vill använda sina styrkor. Som jag skrev var det många som under mina år som sjukpensionär tyckte att det var synd att ”mina styrkor gick till spillo”, och då fick jag höra att jag inte använde […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Så här kan en person med autism använda sina styrkor

Som jag har skrivit tidigare kan autism även innebära styrkor vilket även framgår av Tony Attwoods positiva Aspie-kriterier. Jag tycker att det är positivt att styrkorna hos oss med autism uppmärksammas, men samtidigt tycker jag inte om att omgivningen ofta har åsikter om på vilket sätt en autist borde använda sina styrkor. Många har åsikter […]

Kategorier
Vardag med Asperger

7 utmaningar som personer med autism möter i vården

För oss med autism är det inte alltid lätt att sök vård för våra medicinska besvär. Det är mycket som kan ställa till det för oss, bland annat dessa 7 saker: 1. Bristande interoception. Autism kan ibland medföra en nedsatt förmåga till interoception vilket innebär svårigheter att tolka kroppens signaler. Det kan göra det svårt […]

Kategorier
Vardag med Asperger

4 anledningar till att en autist beter sig som hen gör

Vi människor drar ofta slutsatser om andra människor genom att observera deras beteenden. Om någon beter sig på ett visst sätt eller ägnar sig åt vissa aktiviteter drar vi ofta slutsatser om hur vederbörande är som person. När vi med autism beter oss på ett visst sätt är det däremot viktigt att andra människor inte […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Om autism, motivation och värden: varför en autist är (o)motiverad

Ibland frågar yrkesverksamma och anhöriga mig hur man kan motivera oss med autism. Vissa undrar hur det kommer sig att vissa autister verkar väldigt motiverade för att göra som lärare, boendestödjare, LSS-personal och anhöriga vill medan andra är väldigt omotiverade. Vill introducera er för nya begrepp Motivation är ett komplext ämne varför jag kommer att […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Trots förmåga har vi autister inte alltid orken

När jag diskuterar med boendestödjare nämner de ibland att de har brukare som har autism eller andra npf-diagnoser och att dessa brukare ber boendestödjarna utföra uppgifter som de egentligen skulle klara av att utföra på egen hand. Vissa boendestödjare verkar utgå från att autisten är lat och att hen ber boendestödjaren om ”tjänster” av ren […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Självständig på fel sätt: om autism och självständighet

Ni som följer min blogg vet vad jag tycker om självständighetsmålet i LSS och SoL. Min bestämda åsikt är att självständighet inte måste vara samma som god livskvalitet. Med ”självständig” åsyftas i sammanhanget den enskildes förmåga att klara så mycket som möjligt i sin vardag utan stöd. På samma sätt som en sjuk 90-åring med […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Så här reagerar folk när jag berättar om min autism

Då jag jobbar som autismföreläsare hamnar jag ganska ofta i situationer då jag ”tvingas” berätta för andra att jag har autism. Det är inte ovanligt att grannar, frisörer, massörer, taxichaufförer och flera andra frågar mig vad jag jobbar med. När jag svarar att jag föreläser om autism svarar vissa: ”okej, det låter intressant”. Men ännu […]