Kategorier
Vardag med Asperger

Därför låter en person med autism bli att söka vård

Vi som har autism kontaktar inte alltid sjukvården när vi skulle behöva det. Detta i sin tur kan ha flera orsaker. En vanlig orsak är att vi autister kan ha svårt att avgöra när vi är sjuka eftersom vi på grund av annorlunda perception inte alltid märker att något är fel. Här kommer jag att […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Nej, utanförskap är oftast inget problem för mig

Under de senaste åren har det gått upp för mig hur begreppet ”utanförskap” egentligen används. Jag har plötsligt insett hur extremt negativt laddat begreppet är i vårt samhälle. Får jag frågan ”känner du dig utanför?” och jag svarar: ”ja” brukar det tolkas som att jag egentligen har sagt mellan raderna: ”jag känner mig utanför och […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Därför är det svårt att leva med en osynlig diagnos

Precis som jag konstaterade förra veckan har vissa av oss med autism och andra funktionsnedsättningar ett behov av anpassningar i arbetslivet. Jag brukar säga att det finns minst två olika typer av arbetstagare med funktionsnedsättning: de som rent praktiskt inte kan utföra sitt arbete utan anpassningar och de som har den praktiska förmågan att utföra […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Vad tillgänglighet innebär för någon med autism

Tillgänglighet kan betyda helt olika saker för olika människor. När man pratar om ”tillgänglighet” kan en rullstolsburen person möjligtvis tänka på rullstolsramper och samhällets bristande förståelse för att en rullstolsburen person trots rullstolen kan vara precis som vem som helst inuti. För en rullstolsburen vuxen kan det bli mycket frustrerande att ständigt få frågan: ”kan […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Nej, exponering gagnar inte alltid en autist i längden

Det är många som är helt säkra på att vi autister alltid gagnas av att utmana oss själva och träna på saker vi har svårt för. I sammanhanget glöms emellertid ofta bort att autism är en medfödd och ofta en livslång funktionsnedsättning. I autism ingår svårigheter i socialt samspel vilket kan göra att det tar […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Exponering är inte alltid det bästa för oss med autism

När yrkesverksamma och anhöriga försöker få oss med autism att utmana oss, anpassa oss efter omgivningens förväntningar och träna på färdigheter vi har svårt för legitimeras detta med olika argument. Låt mig gå igenom några av dessa och kritiskt granska dem. Ibland finns det en poäng Ett vanligt argument är omgivningens väl och ve. Det […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Om autism och självdiskrepans

Då autism är en funktionsnedsättning som inte sällan innebär uttröttbarhet och ett stort återhämtningsbehov händer det ofta att vi autister egentligen saknar energi att bete oss enligt normer och förväntningar. Men tyvärr kan vi autister ibland vara dåliga på att lyssna på våra egna behov vilket gör att vi tänker på andra människor mer än […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Därför bör vi autister identifiera våra prioriteringar

Autism utgör en funktionsnedsättning som inte sällan innebär begränsade resurser. Detta i sin tur betyder att vi autister måste lära oss att prioritera rätt. I vår hetsiga samtid måste alla människor lära sig att tänka på sina resurser, men särskilt viktigt är det när man har autism som inte sällan medför svårigheter i att identifiera […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Nej, min autism beror inte på brist på exponering

Inte sällan får vi med autism höra saker som: ”Dina svårigheter beror knappast på autism. Du gick ju aldrig i förskolan som barn vilket gjorde att du förblev utan social träning. Du kanske inte ens har autism utan är bara socialt otränad?!” eller: ”Jag visste att sjukersättning inte skulle vara en lösning. Du jobbar inte, […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Jo, jag måste få bejaka min autism fullt ut

”Sluta se din autism som en funktionsnedsättning. Se det som en funktionsbegåvning! Du tror bara att du har fler svårigheter än gemene man, men det beror på att du har dåligt självförtroende och har svårt att inse att du har fler styrkor än de flesta” är något som vi med autism titt som tätt får […]