Kategorier
Autism och normalitet

Annorlundaskap måste inte vara ett skäl till en förändring

Inte sällan får jag mejl från anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med autism som undrar hur de kan hjälpa sina autistiska närstående till en beteendeförändring. Ibland handlar det om att autisten sitter för mycket vid datorn, ibland om att hen vänder på dygnet och ibland om att hen inte tar initiativ till att hitta […]

Kategorier
Vardag med Asperger

Om autism och självdiskrepans

Då autism är en funktionsnedsättning som inte sällan innebär uttröttbarhet och ett stort återhämtningsbehov händer det ofta att vi autister egentligen saknar energi att bete oss enligt normer och förväntningar. Men tyvärr kan vi autister ibland vara dåliga på att lyssna på våra egna behov vilket gör att vi tänker på andra människor mer än […]