Kategorier
Vardag med Asperger

Om autism, motivation och värden: varför en autist är (o)motiverad

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Ibland frågar yrkesverksamma och anhöriga mig hur man kan motivera oss med autism. Vissa undrar hur det kommer sig att vissa autister verkar väldigt motiverade för att göra som lärare, boendestödjare, LSS-personal och anhöriga vill medan andra är väldigt omotiverade.

Vill introducera er för nya begrepp

Motivation är ett komplext ämne varför jag kommer att skriva flera blogginlägg om det. Men viktigt att tänka på är att när människan är motiverad så är hon det för att hon upplever att det hon vill uppnå har ett värde. Upplever hon att det inte har något värde är hon omotiverad, så enkelt är det. Och det nyss sagda gäller givetvis både autister och neurotypiker, det vill säga personer utan autism. Innan jag skriver fler blogginlägg om motivation vill jag introducera er för fyra centrala begrepp: inre motivation, yttre motivation, instrumentellt värde och egenvärde.

Inre motivation

Inre motivation betyder att människan upplever att aktiviteten i sig leder till tillfredsställelse. När människan ägnar sig åt en aktivitet hon tycker om gör hon det för att hon känner inre motivation. Hon sysselsätter sig inte med aktiviteten för någon annans skull utan gör det för att engagemanget i sig ökar hennes välbefinnande. Exempelvis kan specialintressen skänka glädje för en autist, och därför drivs en autist ofta av inre motivation när hen sysselsätter sig med sina specialintressen.

Yttre motivation

Yttre motivation syftar på motsatsen, det vill säga att aktiviteten i sig inte leder till tillfredsställelse men att människan får yttre belöningar för att engagera sig i den. När en hundägare tränar sin hund för att inte skälla på förbipasserande hundar och ger hunden belöningar varje gång den lyder är det inte omöjligt att hunden drivs av yttre motivation när den bestämmer sig för att bete sig som ägaren vill.

Vem vet, hunden skulle kanske innerst inne vilja skälla på andra hundar och känner tillfredsställelse när den gör det men vill samtidigt få beröm och godis från ägaren. Dessa yttre belöningar kan ha ett så stort värde för hunden att den rättar sig efter ägarens önskemål.

Instrumentellt värde

Något som har ett instrumentellt värde har inget värde i sig men är däremot ett medel för att kunna genomföra något annat eller få positiva effekter. Låt oss säga att Olle och Annika är gifta och Annika tycker att det är jätteviktigt att ha det städat hemma. Olle håller däremot inte med.

När Olle inte plockar upp efter sig blir Annika jättearg och skäller på Olle vilket leder till att de blir osams. Då Olle värdesätter husfrid mycket högt börjar han göra som Annika vill. Olle tycker fortfarande inte att ett städat hem har ett värde i sig för han trivs jättebra i ett stökigt hem. Men då han vill uppnå husfrid och få en glad hustru har ett städat hem ett jättehögt instrumentellt värde för honom. Därför börjar det bli jätteviktigt för honom att städa och hålla ordning.

Texten fortsätter längre ner på sidan.

ANNONS

Reklam för Paula Tillis bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom.

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Gothia Kompetens.

Egenvärde

Egenvärde syftar på något som är värdefullt för sin egen skull. Annika i exemplet ovan tycker till skillnad från Olle att ett städat hem har ett egenvärde eftersom hon mår bra av att bo i ett städat hem. Hon städar inte för någon annans skull och tycker inte heller att det är viktigt att visa upp ett städat hem för gäster eftersom hon inte bryr sig om vad andra tycker. Hon vill varken uppnå acceptans eller status genom att hålla det städat utan ett städat hem har ett stort värde för henne oberoende av vad andra tycker.

En person som verkligen älskar sitt jobb tycker ofta på motsvarande sätt att jobbet har ett egenvärde medan någon som vantrivs i sitt jobb men ändå inte säger upp sig tycker ofta att ett jobb har ett instrumentellt värde: jobbet är enbart ett medel för vederbörande för att kunna betala mat och hyra.

Människan kan gå hur långt som helst

Faktum är att en människa som drivs av yttre motivation kan gå nästan hur långt som helst om omständigheterna är sådana att det instrumentella värdet får stor betydelse. Ett talande exempel är homosexuella i kulturer där homosexualitet automatiskt leder till utstötning från familj, släkt, vänner och grannar samt arbetslöshet. Kanske riskerar den homosexuelles syskon förbli ogifta för resten av livet för ingen vill gifta sig med någon vars nära familjemedlem bejakar sin homosexualitet. I sådana kulturer kan vissa homosexuella känna sig mycket motiverade (=yttre motivation) för att skaffa en partner av motsatt kön. De tycker att ett heterosexuellt äktenskap har ett mycket högt värde (=instrumentellt sådant).

Självkänsla spelar in

Faktum är också att ju lägre självkänsla människan har, desto mer benägen är hon att drivas av yttre motivation. En autist med låg självkänsla som alltid har lärt sig att det är fel att skilja sig från normen kommer troligen att vara väldigt motiverad för att försöka bete sig så neurotypiskt som möjligt: en sådan autist kan anse sig behöva belöningar i form av uppmuntran och beröm från sin omgivning, och för att få det är hen benägen att bete sig på ett av omgivningen förväntat sätt.

En autist som egentligen trivs hemma kanske söker ett jobb eller ansöker om daglig verksamhet enkom för att hens anhöriga förväntar sig det. Sysselsättningen har alltså inget egenvärde för en sådan autist men däremot ett högt instrumentellt värde: det är ett medel för hen för att bli accepterad av sin omgivning. En autist med god självkänsla vågar däremot ofta lyssna på sig själv även om andra människor skulle misstycka och försöka få autisten att ändra sig. Hen är omotiverad för att börja leva på ett sätt hen skulle må dåligt av.

Fundera på dessa frågor

Jag kommer att fortsätta skriva om motivation och värden i framtiden, men fram till dess vill jag att du som är yrkesverksam eller anhörig funderar på om din klient/närstående drivs av yttre eller inre motivation när hen gör som du vill. Du som är autist kan också fundera på varför du gör de val som du gör. Är det för att du mår bra av det eller vill du egentligen uppnå något annat, exempelvis status och acceptans? Eller vill du kanske bara få slut på yrkesverksammas och föräldrarnas tjat? Det är bara du som vet svaret, men det är viktigt att du är medveten om varför du gör de val som du gör.

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Reklam för min bok

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Gothia Kompetens.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via push-aviseringar (den vita bjällran med blå bakgrund). Man kan också följa min blogg via Facebook, Instagram eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

  1. Jag har aldrig hört talas om sambandet mellan autism och feber, men vi har alltid sagt att vi önskar att…

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

8 svar på ”Om autism, motivation och värden: varför en autist är (o)motiverad”

Det var intressant att läsa om de olika värdena. Om detta stämmer så funkar instrumentell metod på mig inte alls.

Vad roligt att du gillade inlägget! Det är alltid viktigt att vara medveten om vilken typ av motivation och värden det handlar om. Ett instrumentellt värde kan faktiskt bli viktigt i vissa fall. Att betala hyran har t.ex. ett instrumentellt värde. Varken jag eller andra människor tycker knappast att det är en njutningsfull aktivitet att betala hyran, d v s det har inget egenvärde, utan det är ett medel för att kunna behålla bostaden. Eftersom det har ett högt instrumentellt värde väljer jag att betala hyran och mår inte dåligt av det.

Däremot kan det bli problem när andra människor försöker få en autist att bete sig neurotypiskt och autisten gör som andra säger enbart för att göra dem nöjda. Det kan göra autisten utmattad och kan även skada hens självkänsla!

Svara

Ah, jag tänkte kanske för mycket på just det du skrev. Ja, att betala hyran och räkningar är viktigt och det gör jag. Det är alltså ett instrumentellt värde! Jag måste nog läsa på mer. Men det var bra grunder och jag lär mig mycklet i din blogg. Om både mig själv och andra.

Vad roligt att du känner att det är lärorikt att följa min blogg. Det kommer definitivt bli fortsättning på ämnet motivation längre fram 🙂

Svara

Det ska bli roligt att få läsa mer om motivation även i kommande inlägg!

Mitt intryck är att det inte är ovanligt med missuppfattningar om motivation/omotivation hos autister t ex att autister skulle ha svårare än andra grupper med motivation. Begreppet överanvänds på nåt sätt om autister som p g a funktionsnedsättning inte kan uppfylla vissa förväntningar som kan finnas?!

Så fort jag inte vill något så kan vissa i omgivningen dra slutsatsen att det handlar om att jag behöver motiveras..? Fastän jag kanske avstår tack vare självinsikt i vad jag bör prioritera/prioritera bort t ex. Men så långt verkar få kunna tänka.. är i princip bara min psykolog som kunnat det hittills.

Jag har också intrycket att vi autister påstås vara omotiverade när vi vägrar göra som andra vill. Det är nog inte heller så många som förstår att när en autist väl gör som omgivningen vill så MÅSTE det inte betyda att hen drivs av inre motivation. Kanske får hen istället beröm från omgivningen vilket kan vara viktigt för en autist med låg självkänsla (=yttre motivation). Vad bra att du har en förstående psykolog som förstår dig!

Svara

Ja man kan verka motiverad men motivationen kanske i vissa fall kommer genom andras beröm, erkännande, positiva uppmuntran. Utan att man förstått det själv. Så var det för mig tidigare, speciellt under gymnasieåren och åren efter det. Jag lurade ofrivilligt många under dom åren och även mig själv.

Har märkt att många NT verkar gilla autister som SER integrerade ut på olika sätt. Gäller funktionsnedsatta över lag. Men när det kommer till autister är det nog extra viktigt att man förstår hur långt vissa autister med låg självkänsla kan gå . Speciellt om man har nedsatt interoception och inte kan skilja på egna och andras önskningar.

Det kan SE ut verka som en autist trivts och bara flutit med i nåt socialt sammanhang men den upplevelsen behöver inte alltid delats av autisten. Kan va viktigt att försöka checka hur det egentligen ligger till.. Det kan verka som man gjort något lättvindigt som vem som helst t ex gympat, ”festat”, jobbat, semestrat, handlat, ringt ett telsamtal, varit på stan osv. Men omgivningen kan ha missat hur mycket det tagit.
Det kan va en konsekvens av att man inte per automatik sänt iväg de vanliga/rätta signalerna (en vanlig nedsättning/konsekvens av autism). Samt att omgivningen inte förstått att de inte kan ”läsa” autisten på liknande sätt som de läser vanliga.

Inuti kan man uppleva det helt annorlunda efter en sån prestation t ex grav stress, hjärndimma, uppgivenhet. Det har jag känt i och efter många sociala sammanhang och vet att jag inte är ensam om det.

Du har så rätt, Cindy! All form av integrering/inkludering och delaktighet borde vara frivilligt för autisten. Men det är inte helt frivilligt om autisten märker att omgivningen bara ger hen beröm när hen gör som ”alla andra”. I så fall drivs autisten av yttre motivation och förstår kanske inte ens själv varför hen mår dåligt. Det kan jämföras med homosexuella i vissa kulturer som luras för att tro att det är bäst för alla att leva i heterosexuella relationer. Vissa av dessa homosexuella kan leva i förnekelse och även lura sig själva.

I mitt fall såg det definitivt ut för omgivningen som om jag trivdes. Jag visste inte ens själv att man kunde göra annorlunda val genom att leva på sitt eget sätt. Ingen förstod hur mycket energi det tog av mig att spela ”normal”.

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *