Kategorier
Vardag med Asperger

7 utmaningar som personer med autism möter i vården

För oss med autism är det inte alltid lätt att sök vård för våra medicinska besvär. Det är mycket som kan ställa till det för oss, bland annat dessa 7 saker: 1. Bristande interoception. Autism kan ibland medföra en nedsatt förmåga till interoception vilket innebär svårigheter att tolka kroppens signaler. Det kan göra det svårt […]