Kategorier
Vardag med Asperger

Ödets ironi

Man brukar säga att man ska vara frisk för att orka vara sjuk, och lite så är det! Jag har med min Aspergers syndrom och ADD väldigt svårt för att få allt att fungera hemma. Förutom att komma ihåg att slänga soporna och all gammal mat från kylskåpet så måste man orka städa, äta, diska, […]

Kategorier
Att få diagnosen

Vad göra om man misstänker att någon kan ha asperger?

Det som många frågar mig är vad man bör göra om man misstänker att någon i ens närhet kan ha Aspergers syndrom eller autism utan att veta om det. Tänk om man tar upp ämnet med personen men han eller hon tar illa upp? Eller tänk om man berövar personen möjligheten att få hjälp och […]

Kategorier
Asperger och stress

Aspergers syndrom, oväntade händelser och stress

Bo Hejlskov Elvén beskriver i sin bok Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder att när stora livshändelser och förändringar i livssituationen kan vara jobbiga för alla människor så kan dessa kan vara ännu jobbigare för oss med autism. Spenderar man i princip all sin tid i hemmet så förändras ju i stort sett hela ens liv […]

Kategorier
Stöd och insatser

Dessa 6 tillägg skulle jag vilja se i LSS-lagstiftningen

Trots att vi i Sverige har rättighetslagstiftningen LSS, är det många av oss som känner att man inte får det stöd man skulle behöva. Många av oss aspergare skulle önska att lagstiftningen skulle tillförsäkra oss följande 6 rättigheter: 1. Rätten för alla barn att få en fungerande skolgång. Och självklart skulle lagparagrafen omfatta alla barn […]

Kategorier
Socialt samspel och autism

Mer om svårigheter att ge kritik

I gårdagens blogginlägg beskrev jag varför vissa av oss med Aspergers syndrom eller autism kan ha svårt för att ge kritik och att en av anledningarna i mitt fall är att jag har svårt för att bedöma hur hårt min kritik kommer att tas emot av motparten. Men det finns även andra anledningar till att […]

Kategorier
Socialt samspel och autism

Om svårigheter att ge kritik vid Aspergers syndrom

I gårdagens blogginlägg beskrev jag hur vissa av oss med Aspergers syndrom eller autism kan ta välmenad kritik väldigt hårt. Men det är inte bara att ta kritik som är svårt. Vissa aspergare som har jag pratat med upplever nämligen också att det är exakt lika svårt att ge kritik. I mitt fall handlar svårigheten […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

När ett autistiskt barn inte kan ta kritik

Uta Frith är en framstående forskare om Aspergers syndrom och autism. Hon beskriver i sin bok Autism: Gåtans förklaring att autistiska barn kan ha svårt för att förstå sina samtalspartners intentioner och att sociala uppmuntranden och korrektiv därför kan vara svåra att tillämpa hos barn med autism. Att ett autistiskt barn kan kan bli helt […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Dessa 4 saker gör Aspergers syndrom till en svårförståelig diagnos

Trots att Aspergers syndrom har diagnosticerats sedan 90-talet i Sverige, är kunskapen fortfarande dålig på många ställen. Många yrkesverksamma som kommer i kontakt med oss aspergare och autister kan ha mycket svårt för att förstå oss. Ibland har jag funderat på vad det är som gör att jag är så svår att förstå sig på. […]

Kategorier
Autism och bemötande Stöd och insatser

De yrkesverksammas 6 vanliga förhållningssätt till Aspergers syndrom och autism

Vi som har Aspergers syndrom och autism kan ibland ha stödpersoner som ger oss stöd på olika sätt. Det kan handla allt om allt från boendestödjare från kommunen, kontaktpersoner eller ledsagare som vi fått enligt LSS, skötare inom psykiatrin, elevassistenter i skolan eller mentorer på universitetet. När jag själv fått nya stödpersoner, har jag märkt […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan

Dessa 3 fel gör många skolor med autistiska barn

Enligt 1 kap. 4 § skollagen ska hänsyn tas till barnens olika behov inom skolväsendet. Tyvärr är det dock snarare en regel än ett undantag att lagparagrafen förbises med konsekvensen att många barn med Aspergers syndrom och autism blir ofrivilliga hemmasittare. Jag har upptäckt på mina föreläsningar att många skolor gör följande fel med autistiska […]