Kategorier
Att få diagnosen

Jo, även vuxna behöver en diagnos

Ibland får jag frågan hur det kommer sig att många känner ett behov av att skaffa en diagnos i vuxen ålder. ”Om man har överlevt i 40-50 år utan diagnos, varför söka en autismutredning som vuxen? Hur kommer det sig att det inte räcker att läsa litteratur om autism och utgå från att man själv […]

Kategorier
Att få diagnosen

När man känner sorg över sen diagnos

När jag föreläser om autism får jag ibland frågan hur man ska kunna släppa bitterhetskänslor över att ha fått diagnosen sent i livet. Det kan trots allt vara ett stort trauma att ha levt och gått i skolan som odiagnostiserad autist utan att ha fått någon som helst förståelse från vare sig föräldrar, skolan eller […]

Kategorier
Att få diagnosen

Jo, diagnosen kan vara till stor hjälp

Psykologen och forskaren Carina Håkansson ifrågasätter om diagnoserna verkligen hjälper våra unga. Barndomen är en dynamisk period där barnen påverkas av sin omgivning, skriver hon. Vidare anför hon att diagnoserna går ut på normalitetsfokusering, det vill säga fixering vid hur normala barn och ungdomar ska vara och bete sig. I sak håller jag med henne. […]

Kategorier
Att få diagnosen

Sluta använda begreppet diagnosexplosion

Om det finns något jag starkt ogillar är att ökad diagnostisering av NPF-diagnoser och därmed ökad kunskap kallas för ”diagnosexplosion” på det sättet som görs här. Jag fick höra att själva programmet är bra så det är inte programmet jag kritiserar utan användningen av begreppet diagnosexplosion i ingressen. Jag vet inte om det bara är […]

Kategorier
Att få diagnosen

Vikten av en bekräftad diagnos

Nu har jag återigen blivit påmind om att det inte räcker med att man själv vet hur man fungerar. Det är också psykiskt mycket viktigt att få en fastställd diagnos av en specialist. Så är det i alla fall för mig! Ni kanske minns när jag nyligen skrev om min svåra fotofobi, dvs extrem ljuskänslighet. […]

Kategorier
Att få diagnosen

Hur få en närstående att ta till sig sin diagnos?

En av de vanligaste frågorna jag får från anhöriga till personer med Aspergers syndrom eller autism är hur de ska få sin närstående att ta till sig sin diagnos. Då brukar jag fråga vad den anhörige menar med att ”ta till sig sin diagnos” och varför det är viktigt att den autistiske personen accepterar sin […]

Kategorier
Att få diagnosen

Vad göra om diagnosen inte gjort någon skillnad?

Många barn och vuxna diagnosticeras med Aspergers syndrom och autism idag, vilket har ett klart och tydligt syfte: diagnosen ska vara till hjälp. I och med diagnosen kan man lära sig att ställa mer rimliga krav samt förstå sig själv bättre, och ens anhöriga kan skaffa utbildning och kunskap om autism (fungerar dock endast om […]

Kategorier
Att få diagnosen

Nej, en diagnos behöver inte vara enbart positivt eller negativt

De allra flesta vuxna autister jag har träffat har upplevt att det har varit jätteskönt att äntligen få en bekräftelse på att man har Aspergers syndrom eller autism, och själv känner jag likadant! En medicinsk diagnos kan hjälpa en till självförståelse, ge en chansen att träffa likasinnade samt möjlighet att erhålla hjälp och stöd enligt […]

Kategorier
Att få diagnosen

Om omgivningens förväntningar efter diagnosen

Som nydiagnosticerad finns det inte sällan förväntningar från omgivningen om hur man ska känna och reagera när man får veta att man har Aspergers syndrom eller autism. Dessa förväntningar kan se olika ut beroende på vad omgivningen har för förhållningssätt till neuropsykiatriska diagnoser, men det som är gemensamt är att autisten inte alltid reagerar på […]

Kategorier
Att få diagnosen Autism under barndom och skolan

Jo, man stämplade visst odiagnosticerade autister även förr

Många människor tror att samhället var mer tolerant för bara några decennier sedan och att man inte stämplade annorlunda människor förr. På den tiden gav man ju inte avvikande barn diagnoser som Aspergers syndrom, autism och annat. Men det som många inte tänker på är att man visst stämplade oss som gick runt med odiagnosticerad […]