Kategorier
Vardag med Asperger

Så här kan en person med autism använda sina styrkor

Som jag har skrivit tidigare kan autism även innebära styrkor vilket även framgår av Tony Attwoods positiva Aspie-kriterier. Jag tycker att det är positivt att styrkorna hos oss med autism uppmärksammas, men samtidigt tycker jag inte om att omgivningen ofta har åsikter om på vilket sätt en autist borde använda sina styrkor. Många har åsikter […]