Kategorier
Arbete och sjukersättning

Sex år som anställd hos Misa Kompetens

Idag firar jag sex år som anställd hos Misa Kompetens! Det var nämligen den 1 september 2016 jag började min anställning. När jag började var vi endast 3 anställda men har sedermera utökats till 6 personer. Jag fick min anställning efter att en dåvarande anställd hos Misa Kompetens hade hört mig föreläsa. På den tiden […]

Kategorier
Arbete och sjukersättning

Utanförskap, inte alltid ett problem

Att psykisk ohälsa som ung har ett positivt samband med utanförskap som vuxen är känt, enligt forskning. Men vad betyder utanförskap egentligen? Vems definition är det som gäller: den enskildes, anhörigas eller samhällets? Måste utanförskap alltid vara negativt? Tänk om utanförskapet är självvalt och vederbörande mår bra och trivs? Visst, har man en funktionalistisk människosyn […]

Kategorier
Arbete och sjukersättning

När en autists gräns är nådd

Vi som har autism kan ofta hamna i situationer vi har svårt för. De allra flesta människor har svårt för något, men vi autister har svårt med fler saker än genomsnittsmänniskan och jobbighetsgraden är dessutom större. Samtidigt som de allra flesta människor troligen har svårt för barnskrik på kollektivtrafik kan det vara så jobbigt för […]

Kategorier
Arbete och sjukersättning

5 myter om autism i arbetslivet

Som autismföreläsare har jag stött på många myter om hur autism kan påverka vederbörandes förmåga och möjligheter att delta i arbetslivet. Nedan finns fem exempel på sådana myter. 1. Autism utgör ett hinder i arbetslivet Faktum är att autism både kan vara ett hinder och en styrka i arbetslivet. Man får diagnosen autism för att […]

Kategorier
Arbete och sjukersättning

Livet som sjukpensionär måste inte vara meningslöst

”Är du verkligen sjukpensionär sedan flera år tillbaka? Och deltar inte i någon form av daglig sysselsättning?! Men herregud, vad sysslar du egentligen med på dagarna då?” Nu är jag ju i arbetslivet igen sedan många år tillbaka men levde tidigare på aktivitetsersättning i flera års tid, och det var då jag mottog dessa typer […]

Kategorier
Arbete och sjukersättning

Arbetsanpassningar gör all skillnad

Ibland händer det att ångesten bara slår till. Tilläggas bör att jag bara har autism, inte generaliserat ångestsyndrom, så ångesten är i mitt fall bara en logisk konsekvens av min autism. Eller rättare sagt: om jag vet med mig att jag kommer att utsättas för ett sammanhang som är svårt för mig att hantera p.g.a. […]

Kategorier
Arbete och sjukersättning

5 år som anställd hos Misa Kompetens

I onsdags kom jag på något jättehäftigt: jag har varit anställd hos Misa Kompetens i hela 5 år!! Det var den 1:a september 2016 jag började min anställning! I början var vi bara några stycken då det var flera som hade slutat precis innan jag började, och därutöver hade Misa Kompetens precis fått en ny […]

Kategorier
Arbete och sjukersättning

Anpassningar kan behövas vid roliga och tråkiga moment

Autism innebär inte sällan att man behöver anpassningar i arbetslivet, men de anpassningar som behövs kan avse helt olika typer av arbetsmoment: ibland kan anpassningar och alternativa uppgifter behövas vid moment som de allra flesta människor tycker är tråkiga. I sådana fall kan vissa okunniga kollegor tycka att det är orättvist att deras autistiske kollega […]

Kategorier
Arbete och sjukersättning

Högsta drömmen? En anställning tack!

Som vi alla vet är det sällan världens lättaste att hitta ett lönearbete när man har autism, men det är få som vet hur otroligt svårt det kan vara i verkligheten. Att många arbetscoacher på dagliga verksamheter har inställningen att det är helt okej att praktisera på habiliteringsersättning år efter år när man har en […]

Kategorier
Arbete och sjukersättning

Jo, mina skäl väger visst lika tungt

Ibland hintar vissa om att det finns autister som skulle vara i ett större behov av jobb än jag. Dessa autister lever ofta på sjukersättning men skulle vilja säga upp den helt om de lyckades hitta en arbetsgivare som är villig att anställa dem. Anledningen till att många inte anser att jag har ”behov” av […]