Kategorier
Arbete och sjukersättning

Därför efterlyser jag hårdare kontroller av lönebidraget

Vi som har autism och andra funktionsnedsättningar kan behöva anpassningar i arbetslivet. Men hur mycket anpassningar vi får beror i mångt och mycket på arbetsgivarens möjligheter för att genomföra dessa men även på hens motivation och flexibilitet. I lönebidragsbeslutet från Arbetsförmedlingen står det nämligen sällan exakt hur mycket vi anpassningar vi kommer att få. Istället […]

Kategorier
Läsarfrågor

Måste en arbetsplats anpassas för anställd med autism?

Anonym frågar Jag har fått ett jobb, och när jag frågade om anpassningar vilka hade hjälpt mig som autist fick jag svaret att de inte vill göra några anpassningar men att jag borde prova ändå och se hur det går. Ifall det ändå inte fungerar så avslutas provanställningen istället. Det känns som ett logiskt svar […]

Kategorier
Autism och bemötande

Aspergers syndrom, autism och inkludering

När arbetsplatser och skolor vill inkludera en person med Aspergers syndrom eller autism och anpassa arbets- eller studiemiljön görs det i gott syfte. Det som däremot ofta missas är att det ibland kan behövas helt andra typer av anpassningar för personer med autism än vad det behövs för personer med andra typer av funktionsnedsättningar. Inkluderingssättet […]