Kategorier
Läsarfrågor

Måste en arbetsplats anpassas för anställd med autism?

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Anonym frågar

Jag har fått ett jobb, och när jag frågade om anpassningar vilka hade hjälpt mig som autist fick jag svaret att de inte vill göra några anpassningar men att jag borde prova ändå och se hur det går. Ifall det ändå inte fungerar så avslutas provanställningen istället.

Det känns som ett logiskt svar och jag förstår att det är negativt för arbetsgivaren att exempelvis ge mig mer tid till vissa uppgifter, eller att inte kunna be mig arbeta övertid eller vara flexibel i schemat. Men jag undrar om jag har någon rättighet till anpassning eftersom jag har diagnosen autism?

Tack för möjligheten att ställa frågor till dig!

Paula svarar

Jag håller med dig om att det låter logiskt att din arbetsgivare inte vill ge dig anpassningar. Det är trots allt enklast för hen att anställa friska, unga och starka personer utan funktionsnedsättning. Men nu ligger det till så att bristande tillgänglighet numera utgör en diskrimineringsgrund enligt diskrimineringslagen (se 4§ 3 punkt diskrimineringslag). Av 3§ diskrimineringslagen framgår att lagen är indispositiv vilket innebär att den inte kan avtalas bort. Din arbetsgivare är därmed skyldig att följa diskrimineringslagens stadgar!

Du har blivit missgynnad

Med bristande tillgänglighet avses i lagens mening fall då en person med funktionsnedsättning missgynnas genom arbetsgivarens underlåtelse att vidta anpassningsåtgärder vilket i sin tur har lett till att den anställde inte befinner sig i jämförbar situation med någon utan funktionsnedsättning. Så som jag ser det har din arbetsgivare låtit bli att tillgänglighetsanpassa arbetsplatsen efter dina behov. Genom att vägra dig anpassningar och antyda att du möjligtvis inte kommer att få behålla anställningen efter provanställningsperioden missgynnar hen dig! På grund av detta har du enligt min mening inte kommit i jämförbar situation med en medarbetare utan autism.

Anpassningskraven måste vara skäliga

Med ovanstående sagt anges det i diskrimineringslagen att de anpassningar som arbetsgivaren är skyldig att bistå med måste kunna betraktas som skäliga. Hänsyn måste bland annat tas till företagets ekonomiska och praktiska förutsättningar. Av diskrimineringslagens förarbeten framgår att anpassningsåtgärder som får stora negativa konsekvenser för företaget kan betraktas som oskäliga, liksom åtgärder som är så kostsamma att företaget saknar möjlighet att bära kostnader för dessa.

Finns ett känt fall

En exakt definition av ekonomiska gränsvärden för skäliga anpassningsåtgärder saknas i lagtexten liksom i dess förarbeten vilket innebär att skälighetsbedömningen görs från fall till fall. Det finns ett känt exempel på ett fall där domstolen fastslagit att det varit oskäligt dyrt för en arbetsgivare att anpassa arbetsplatsen. Fallet handlar om en döv universitetslektor som skulle behövt en teckenspråkstolk för att bedriva undervisning. Kostnaderna för den begärda anpassningsåtgärden beräknades uppgå till 700 000 kronor per år efter att lönebidraget räknats bort vilket var anledningen till att Södertörns högskola befriades från skyldigheten att bistå med anpassningsåtgärden. Domstolens hantering av fallet har emellertid sedermera fått kritik av FN.

Låter som diskriminering

Den stora frågan är på vilket sätt din arbetsgivare kan motivera oskäligheten i att ge dig anpassade arbetsuppgifter och att befria dig från övertidsarbete? Eftersom du har autism har hen rätt att få lönebidrag från Arbetsförmedlingen för att ha dig som anställd. Jag har personligen mycket svårt att förstå varför du inte kan få dessa anpassningar och tycker att det låter som ett klart fall av diskriminering! Jag tycker att du ska påtala detta för din arbetsgivare, och skulle du inte få gehör kan du anmäla hen till DO och hålla tummarna för att DO tar an sig fallet! En anställd som enligt domstolens bedömning blivit diskriminerad av en arbetsgivare har rätt till diskrimineringsersättning!

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Köp min bok

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Gothia Kompetens.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via Facebook, Instagram, mejl eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

10 svar på ”Måste en arbetsplats anpassas för anställd med autism?”

Här är ett relaterat fall där den anställde, precis som frågeställaren, var provanställd. Arbetsgivaren meddelade att provanställningen inte skulle övergå i en fast anställning eftersom kvinnan var gravid. Att det är en provanställning gör det alltså inte fritt fram för arbetsgivaren att diskriminera den anställde.
https://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/2021/2021-05-17-do-diskriminering-att-avbryta-gravid-kvinnas-provanstallning

Tack för länken! Fallet visar att det alltid lönar sig att anmäla misstänkt diskriminering till DO.

Svara

Tack för ditt svar Paula! Det uppskattas.

Jag försökte jobba utan anpassningar men det gick inte bra och började hota min mentala hälsa att tvinga mig till att jobba på deras sätt.
Därför påtalade jag mitt problem igen och sa att det är bättre min anställning avslutas än att jag mår dåligt. Hen verkade sympatisk och kollade med sina chefer ifall de anpassningar jag bad om innan jag började trots allt kunde vara möjliga, men återigen blev det ett nej.

Så jag bad om att få sluta på dagen, alltså sa jag upp mig på eget initiativ.

Tycker du ändå jag kan anmäla till DO?

Jag förstår att du valde att säga upp dig eftersom din situation blev ohållbar. Jag tycker ändå att du ska göra en anmälan till DO eftersom det är kostnadsfritt. Tänk dock på att DO är en myndighet och att du därför inte kan vara anonym.

Om du väljer att göra en anmälan till DO rekommenderar jag att du ser till att ha bevis på att diskriminering ägt rum. Annars står ju ord mot ord. Om du inte har ett mejl där arbetsgivaren skriftligt förklarat att du inte får de anpassningar du begär föreslår jag att du mejlar till hen och frågar om du ändå inte skulle kunna börja hos företaget igen och få anpassningarna, och sedan hänvisar du till att du tvingades säga upp dig för att du vägrades anpassningar. Det kanske känns märkligt att skriva till hen nu när du redan slutat, men på det sättet kommer du ha skriftligt bevis på att diskriminering ägt rum!

Svara

Det låter vettigt. Då borde ett sms med information angående att jag inte kommer få anpassningar jag bett om men uppmuntras försöka ändå och ”om det inte fungerar så kommer då provanställningen kanske avslutas” räcka som bevisning om jag förstått rätt.

Stort tack, jag får tänka på om jag vågar ta det vidare.

Jag vet inte hur mycket bevis som kommer att behövas, men för mig låter det som att du har bevisning! Radera absolut inte SMS:et! Om jag vore du skulle jag definitivt ta det vidare, men det är du som bestämmer.

Svara

Kan man få lönebidrags jobb efter att ha haft en vanlig anställning ett tag och om man känner att det är för mycketkrav och man behöver anpassning?
Handledare har sagt till mig att jag inte har rätt att söka anställning med lönebidrag om jag får nystartanställning eller vanlig anställning först. Jag måste tydligen bara söka jobb med lönebidrag nu annars förlorar jag chansen.

Tyvärr kan man inte få en lönebidragsanställning om man har en pågående vanlig anställning hos samma arbetsgivare. Däremot kan man få det om man t ex får en försämrad arbetsförmåga och under de senaste 3 åren haft lönebidrag för samma anställning. Här kan du läsa i vilka situationer en lönebidragsanställning kan vara aktuell:

https://arbetsformedlingen.se/download/18.75a5a30116b93f40a3fc994/1652353098195/Faktablad%20om%20l%C3%B6nebidrag%20f%C3%B6r%20anst%C3%A4llning.pdf

Jag rekommenderar att du söker en lönebidragsanställning nu med en gång om du har en funktionsnedsättning, inte haft lönebidrag tidigare hos samma arbetsgivare och tror att du kommer att behöva anpassningar!

Svara

Nyfiken på vad som händer efter 8 år för de som vill fortsätta sin lönebidragsanställning resten av sitt arbetsliv? Vad är tanken ska ha inträffat efter 8 år som gör att en inte får ha det längre? Vid rehabiliterbara sjukdomar kan jag förstå att det finns en tidsgräns men är det lämpligt vid kroniska funktionsnedsättningar?

Jag ställer mig också frågan hur lämpligt det är med tidsbegränsat lönebidrag vid kroniska funktionsnedsättningar. Enligt min erfarenhet riskerar effekten att bli att arbetsgivarna förutsätter att vi med autism och andra kroniska funktionsnedsättningar kommer att behöva färre och färre anpassningar med åren.

Det är inte ovanligt att jag föreläser på ställen där arbetsgivaren tycker att det är helt okej att den autistiske medarbetaren under de första månaderna slipper möten och har möjlighet att ha på sig hörlurar i syfte att skärma av ljud, men med tiden ska det bli ändring på det. Förväntningen från vissas sida är nämligen att autisten ska anpassa sig mer och mer med tiden, ”utvecklas” och träna på att arbeta utan anpassningar.

Tanken är egentligen att lönebidraget efter fyra år ska utgå i trygghetsanställning för personer med kroniska funktionsnedsättningar. Men jag tror personligen att det skulle vara bättre om en trygghetsanställning skulle erbjudas direkt till personer med kroniska funktionsnedsättningar som inte kan tränas bort. Som det är nu befarar jag att arbetsgivarna får fel signaler.

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *