Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Varför uppvisar min tonåring problembeteenden?

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Förälder frågar

Varför lär sig inte vår 17-åring? Varför upprepas samma beteende varje dag? Och varför lär man sig inte fast man ”bränt sig” så många gånger? Vi har samma negativa beteende varje kväll när det är dags att gå och lägga sig. Trots att vi blir arga och irriterade så upprepas det varje kväll. Ibland känns det som om han fortfarande vore 5 år.

Paula svarar

Du skriver inte vilken/vilka diagnos(er) ditt barn har, men jag utgår från att det är fråga om autism och möjligtvis andra npf-diagnoser som ADHD. Vid autism är det inte ovanligt med svag central koherens, det vill säga svårigheter i att sätta ihop detaljer till en helhet. På grund av svag central koherens har vi autister ibland en dålig generaliseringsförmåga vilket innebär att vi kan ha svårt att lära oss av våra erfarenheter. Har din son svag central koherens kan han med andra ord ha svårt att förstå vilka konsekvenser hans beteenden och handlingar kommer att få.

Kan bero på svaga exekutiva funktioner

Om din son utöver autism även har ADHD kan han ha dålig impulskontroll och därmed svårigheter i att bryta negativa beteenden vilket i sin tur inte sällan hänger ihop med svaga exekutiva funktioner. Bristande exekutiva funktioner är särskilt vanligt vid ADHD men förekommer även vid autism. Observera att svaga exekutiva funktioner inte har något med motivation och lathet att göra utan kan istället härledas till hjärnans funktioner. Enligt psykologiforskaren David Groome sitter exekutiva funktioner i hjärnans prefrontala cortex.

Kommer att ge dig tips

Nu ställde du endast en fråga om möjliga orsaker till din sons beteende och bad inte om tips men jag tänkte passa på att ge dig lite tips ändå. Hoppas det är okej! Först av allt skulle du kunna fundera över vilken fostransstil ni har hemma: auktoritativ, auktoritär, eftergiven eller oinvolverad. Jag kommer att beskriva nämnda fostransstilar närmare nedan.

Finns olika fostransstilar

Vid auktoritär fostransstil bestämmer den vuxne i princip allt, och barnet förutsätts i sin tur att lyda blint utan att ifrågasätta och säga emot. Vid eftergiven fostransstil får barnet fatta helt egna beslut utan vuxnas inblandning, och vid oinvolverad fostransstil håller föräldrarna emotionell distans till barnet och är allmänt oengagerade i barnets liv. Slutligen finns det auktoritativ fostransstil som går ut på att föräldrarna förklarar för barnet varför reglerna finns men är samtidigt öppna för förhandling. Den sistnämnda bygger med andra ord på samarbete mellan föräldern och barnet.

Auktoritativ fostransstil är bäst

Faktum är att studier redan på 1960-talet har visat att den auktoritativa fostransstilen är den mest gynnsamma för barnets utveckling. Barn uppvuxna i hem där en auktoritativ fostransstil tillämpats har bättre sociala och kognitiva förmågor, en bättre anpassningsförmåga samt färre antisociala beteenden än barn som uppfostrats på andra sätt. De övriga fostransstilarna är istället förknippade med impulsivitet, låg självkänsla och diverse beteendeproblem.

Har ni förhandlat med honom?

Mot bakgrund av ovanstående undrar jag om ni har tillämpat auktoritativ fostransstil hemma. Vad förväntar ni er för beteende av din son vid läggdags? Kan han ha andra förväntningar på läggdagsrutiner än vad ni har? Han är ju redan 17 år så han kanske kan bestämma väldigt mycket själv, eller vad tror du? Nu spekulerar jag bara, men kan det vara så att han upplever sig bli behandlad som ett barn vilket i sin tur spär på hans problembeteenden? Eller mår han istället dåligt i skolan vilket i sin tur utmynnar i aggressivitet? Skulle han behöva stöd med att kunna avbryta det han håller på med och istället gå och lägga sig? Kan han vara utmattad?

Går inte att forma en autist

För övrigt tycker jag inte att ni ska ställa stora krav på honom om det är autism och/eller ADHD han har. För att citera en av mina bloggläsare så finns det betydligt färre måsten i livet än vad man kan tro. Det jag tycker att ni ska fundera över är alltså om det verkligen är viktigt att han gör som ni vill. Nu vet jag förvisso inte hur han beter sig vid läggdags, och jag förstår såklart att ni inte kan acceptera vilket beteende som helst från hans sida. Samtidigt tycker jag att ni ska vara medvetna om att det inte går att forma en autistisk tonåring och få honom att bete sig som en neurotypiker.

Bemöt honom lågaffektivt

Slutligen skriver du att ni blir arga och irriterade på din son. Jag vet inte om du är bekant med lågaffektivt bemötande, men det är ett förhållningssätt som förespråkas av psykologen Bo Hejlskov. Kortfattat går det ut på att ni bemöter hans negativa beteende och aggressioner med lugn istället för att skrika och bråka tillbaka. Även om jag brukar säga att alla med autism är individer och kan behöva bemötas på olika sätt är jag övertygad om att lågaffektivt bemötande fungerar väldigt bra vid problembeteenden vid autism! Om ni behöver mer information föreslår jag att ni läser en bok om ämnet, förslagsvis denna.

Lycka till, jag hoppas att ni hittar en lösning. Det kan inte vara lätt att vara förälder till en tonåring!

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Reklam för min bok

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Adlibris och Bokus.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via push-aviseringar (den vita bjällran med blå bakgrund). Man kan också följa min blogg via Facebook, Instagram eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

5 svar på ”Varför uppvisar min tonåring problembeteenden?”

Kan vara trotssyndrom. Hälften av alla barn med ADHD utvecklar trotssyndrom. Trotssyndrom kan övergå i uppförandeströning som i sin tur kan övergå i antisocialt personlighetssyndrom om jag förstått saken rätt. OM det är trotssyndrom så kan det vara viktigt att komma tillrätta med det.
https://www.gu.se/gnc/trotssyndrom

Tack för ditt svar. Man tänker ett varav till när du skriver. Trots att man är ”medveten” om mkt när det gäller hans autism. Vår 17 åring har Aspergers. Vi har definitivt en auktoritativ fostring. Vi har försökt att förhandla, förklara på så många sätt,utan att nå fram. Problemet med att han lägger sig så sent är att han stör oss andra när vi somnat. Inget vi kan göra för att vårt hus ser ut som det gör. Känner till lågaffektivt bemötande och använder oss av det. När jag säger att vi är arga och irriterade innebär det inte att vi skriker och gapar på honom. Utan mer den känslan vi bär med oss för att vi inte känner att vi når fram. Skulle du kunna ge ngt ex med att förhandla? Tror mkt på det du skriver om trots. Uppskattar ditt svar. Så intressant och ibland behöver man bli påmind som förälder. Det är så lätt att man själv hamnar i en negativ spiral och tappat all ork och tålamod.

Bra att jag fick mer information, det gör det lättare för mig att ge dig råd! Det låter som att ni är pålästa och känner till lågaffektivt bemötande. Jag har full förståelse för att ni inte kan acceptera att han stör er på nätterna för ni får ju inte sova!

Du skriver att ni inte lyckas nå fram till honom. Nu vet jag inte hur hans autism yttrar sig, men kan det vara så att han inte förstår er synvinkel och inte kan sätta sig in i er situation alls på grund av mentaliseringssvårigheter? Om så är fallet skulle ni kunna testa sociala berättelser. Ni kan läsa mer om sociala berättelser här:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Social_ber%C3%A4ttelse

Viktigt vid sociala berättelser är att han är okej med att ni använder sådana som stöd för annars kommer inte metoden hjälpa! Vissa autister känner sig fördummade när denna lösning föreslås och andra tycker inte att de hjälper, men några tycker att det är en jättebra metod vid mentaliseringssvårigheter. Jag kan alltså inte lova att sociala berättelser kommer att hjälpa men det kan vara värt att testa!

Ni skulle också kunna förhandla med honom genom att förklara för honom vänligt men bestämt att ni måste få sova mellan vissa tider på nätterna för annars kommer ni må jättedåligt dagen efter och att det därför måste vara tyst i huset på nätterna. Be honom om hjälp för att lösa problemet. Vill han ändra på sina sömnrutiner? Om inte kan han ju ägna sig åt tysta aktiviteter istället när ni sover, och vilka aktiviteter skulle det kunna i så fall vara? Bolla med honom!

En lösning skulle också kunna vara att han flyttar till ett LSS-boende. Vill han hellre det eller föredrar han något av de första alternativen? Visa för honom att ni är öppna för olika lösningar men att lösningen under inga omständigheter får vara status quo!

Svara

Sömnsvårigheter är vanligt vid autism. Din sons ovilja att gå och lägga sig kanske beror på att han har svårt att somna?

”En majoritet av barn med autism har sömnsvårigheter. Det handlar oftast om svårigheter att somna, men också om att vakna på nätterna. Det är även vanligt att ha sömnsvårigheter som vuxen. Med god sömnhygien och sömnträning kan man minska svårigheterna.”
https://www.autismforum.se/stod-och-insatser/vardagsfardigheter1/somn/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *