Kategorier
Forskningsnytt

Autistens avvikande ögonkontakt beror på hjärnavvikelser

Sedan tidigare är det känt att vi med autism har hjärnavvikelser vilket har intresserat forskare. Nu har forskare från Yale universitet undersökt om stimulering av vissa hjärnregioner ger upphov till annorlunda icke-verbala beteenden, närmare bestämt ögonkontakt. Vi autister är ju ofta kända för att antingen helt undvika ögonkontakt eller tvärtom för att ha en stirrig […]