Kategorier
Okategoriserade

Vadå låta sin autism vinna?

Ibland får jag höra att jag inte bör låta min autism vinna och att om vissa autister lyckas uppnå ett visst mål så bör jag också uppnå det om jag tror på mig själv tillräckligt. Trots att jag vet att de flesta som säger så menar väl tycker jag inte om dessa typer av kommentarer. […]

Kategorier
Okategoriserade

Om kravsänkning vid autism

“Sänk kraven” är ett vanligt råd att ge till någon som klagar på trötthet eller utmattning. Vi som har autism tar ofta slut på vår energi eftersom vi måste använda kognitiva färdigheter till bestyr som går automatiskt för andra människor. Tyvärr upplever jag att människor sällan förstår hur otroligt mycket jag måste sänka kraven för […]

Kategorier
Okategoriserade

Om autism och självbestämmande

Inte sällan har vi som lever med autism andra preferenser än genomsnittsmänniskan vilket i sin tur påverkar våra val. Ibland påverkas våra val av vårt annorlunda tänkande men ibland kan de även kopplas till de kognitiva svårigheter som kan förekomma vid autism. En autist med svag central koherens kan, men måste inte, ha svårt för […]

Kategorier
Okategoriserade

Hur mäta resultat av interventioner för autister?

Sedan ett par decennier tillbaka har det blivit viktigt med New Public Management (NPM) inom socialtjänsten som är ungefär samma som resultatstyrning och kostnadseffektivitet. Eftersom tillgången till offentliga resurser är begränsad och välfärdssystemet går under om resurserna ständigt används fel är det viktigt att myndigheterna har koll på vad allmänna skattemedel går till. Allmänna medel […]

Kategorier
Okategoriserade

Att vara vuxen med Aspergers syndrom som print-on-demand

Hej på er alla! Gothia Förlag har nu sålt slut på den senaste upplagan av min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom. Från och med nu kommer boken finnas som print-on-demand vilket innebär för dig som beställer boken att det kommer att ta ca 3 dagar extra att framställa boken men annars är allt […]

Kategorier
Okategoriserade

Om (o)tillgänglighetens olika grader

Bristande tillgänglighet utgör numera en av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. Vad som sedan räknas som bristande tillgänglighet är en betydligt mer komplicerad fråga, men faktum är att diskrimineringslagen gäller på skolor, universitet och arbetsplatser vilket innebär att ovannämnda institutioner är skyldiga att utföra skäliga anpassningar under förutsättning att deras ekonomiska och praktiska förutsättningar tillåter det. Lagen […]

Kategorier
Okategoriserade

Sluta jämföra autism med andra funktionsvariationer

Det finns många olika funktionsvariationer vilket gör oss funktionsvarierade till en mycket heterogen grupp. Att leva med autism är något helt annat än att exempelvis vara förlamad. Personer med olika funktionsvariationer kan uppleva saker helt olika, ha olika inställningar till sina funktionsvariationer och även bli bemötta helt olika av omgivningen. Vissa tycker att deras funktionsvariationer […]

Kategorier
Okategoriserade

Därför har vi autister en varierande förmåga

Låt oss leka en liten föreställningslek. Vi föreställer oss att du är singel och bor ensam i en liten etta. Låt oss säga att du tänker som de flesta svenskar kring hur ett hem ska vara, det vill säga att du anser att ditt hem är din privata sfär dit du förvisso ibland kan tänka […]

Kategorier
Okategoriserade

Därför upplever jag inte diagnosen som ett stigma

Ibland träffar jag föräldrar till barn med särskilda behov som inte vill att deras barn går igenom en neuropsykiatrisk utredning med anledningen att de är rädda för att en eventuell diagnos skulle bli stigmatiserande. Men själv har jag aldrig upplevt diagnosen som ett stigma. Jag resonerar så här: om jag hade låtit bli att göra […]

Kategorier
Okategoriserade

Låt det aldrig hända ditt barn

När jag gick i skolan hade varken jag eller någon annan en aning om att jag hade autism, men det som var uppenbart var att jag hade vissa svårigheter trots att jag hade lärt mig att läsa och skriva som 3-åring och under hela låg- och mellanstadiet var jätteduktig på matematik. Ändå fanns det saker […]