Kategorier
Läsarfrågor

Rätt till undantag från försörjningskravet som autist?

Emma frågar Jag skriver till dig i önskan om rådgivning om vad det finns för juridisk stöttning av mina rättigheter som jag kan få pga min autismdiagnos. Det gäller en överklagan till Migrationsverket, eftersom jag och min pojkvän fick avslag på pojkvännens ansökan om uppehållstillstånd för att få flytta till mig i Sverige. Skälet de […]

Kategorier
Läsarfrågor

Jag har autism och hamnar mellan stolarna, hjälp

Maja frågar Jag fick diagnos autism/asperger syndrom förra året när jag var 37.Psykolog ville att jag skulle gå autism och adhd program och sa vi ska inte lämna dig. Överläkare tyckte att jag inte hade behov av hjälp för jag vill inte ta livet av mig, hon föreslog habilitering och lss och arbetsförmedling och tog […]