Kategorier
Läsarfrågor

Rätt till undantag från försörjningskravet som autist?

Emma frågar Jag skriver till dig i önskan om rådgivning om vad det finns för juridisk stöttning av mina rättigheter som jag kan få pga min autismdiagnos. Det gäller en överklagan till Migrationsverket, eftersom jag och min pojkvän fick avslag på pojkvännens ansökan om uppehållstillstånd för att få flytta till mig i Sverige. Skälet de […]