Kategorier
Begränsade intressen och rutiner

Ett specialintresse eller ett vanligt intresse?

Vissa av oss med autism har specialintressen, och ibland får jag frågan hur man vet ifall intresset är ett så kallat vanligt intresse eller ett specialintresse. Inte sällan hör jag även begreppet specialintresse användas fel. Vissa tror nämligen felaktigt att bara för att en autist har ett intresse så är intresset automatiskt ett specialintresse, men […]

Kategorier
Begränsade intressen och rutiner

Sluta medikalisera autisters specialintressen

Att autism kan innebära specialintressen som är abnorma i intensitet är det många som vet om. Vad däremot betydligt färre vet om är att dessa specialintressen allra oftast skänker oss autister väldigt mycket glädje i livet, och detta trots att våra specialintressen ibland kan ses som helt meningslösa i andra människors ögon. Med detta sagt […]

Kategorier
Begränsade intressen och rutiner

Ett kvalitativt liv måste inte innehålla variation

Inte sällan är den allmänna uppfattningen att rutinbundenhet är icke-önskvärt och innebär en sänkt livskvalitet. Av någon konstig anledning resoneras det ofta att god livskvalitet innebär variation. Ju fler intressen och nya upplevelser desto bättre anses det vara vilket innebär att kvantitet tenderar att betonas framför kvalitet i det här fallet. Eller rättare sagt: enligt […]

Kategorier
Begränsade intressen och rutiner

När ett totalt ointresse ställer till det

Min autism innebär ytterst begränsade intressen. Den stora fördelen är att mina specialintressen ger mig mening i mitt liv vilket har till följd att jag varken behöver andra människor eller någon sysselsättning för att må psykiskt bra. Jag har aldrig haft några problem med att underhålla mig själv när jag själv får styra mina dagar. […]

Kategorier
Begränsade intressen och rutiner

Aspergers syndrom, autism och förkärlek för djur

Ibland sägs många av oss med Aspergers syndrom och autism att ha en förkärlek för djur. Enligt Infoteket om funktionshinder kan flickor med Aspergers syndrom ibland ha djur eller hästar som specialintresse, vilket leder till att flickornas specialintressen inte alltid är lika uppenbara för omgivningen som pojkarnas. Djur är ju ett rätt vanligt intresse även […]

Kategorier
Begränsade intressen och rutiner

Nej, autisten behöver inte ha gått till överdrift

Inte sällan brukar man säga att man är långt ifrån lagom när man har Aspergers syndrom eller autism. Antingen är man för mycket eller för lite. Att man ofta kan vara en antingen-eller människa brukar enligt mig stämma rätt så bra in på autism, men den stora frågan är vad man menar när man säger […]

Kategorier
Begränsade intressen och rutiner

Nej, fler intressen behöver inte ge bättre livskvalitet

Långt ifrån alla av oss med Aspergers syndrom eller autism har många intressen. Som liten fick jag ofta höra att jag var negativ eftersom jag inte hade många intressen och tyckte att det mesta var tråkigt: de allra flesta lekar och spel man lekte var tråkiga, det var enormt tråkigt att rita och pyssla och […]

Kategorier
Begränsade intressen och rutiner

Därför kräver nya situationer en noggrann planering för oss autister

När en person med Aspergers syndrom eller autism ska utsätta sig för en ny situation, oavsett om det handlar om en semesterresa, flytt till en ny lägenhet, ett nytt jobb, utbildning eller en ny partner, finns det väldigt mycket att tänka på. Vi autister har inte samma förutsättningar att klara olika situationer på samma sätt […]

Kategorier
Begränsade intressen och rutiner

Nej, man är inte inflexibel när man har autism

När man har Aspergers syndrom eller autism ses man ofta som oflexibel. Men sanningen är att när en autist och en neurotypiker möts, förväntas det ofta att autisten ska anpassa sig mer än neurotypikern. Och orkar inte autisten någon gång, händer det ofta att autisten får skulden trots att autisten i verkligheten skulle ha anpassat […]

Kategorier
Begränsade intressen och rutiner

Därför vill inte din autistiske närstående testa nya saker

Begränsade intressen och beteenden ingår i diagnoserna Aspergers syndrom och autism, och vissa av oss infriar kriteriet genom att uppvisa en motvilja att prova på nya saker. Självklart kan man ha asperger eller autism även om man tycker om att prova på nya saker eftersom alla autister uppfyller diagnoskriteriet på olika sätt. Men om du […]