Kategorier
Begränsade intressen och rutiner

Nej, man är inte inflexibel när man har autism

När man har Aspergers syndrom eller autism ses man ofta som oflexibel. Men sanningen är att när en autist och en neurotypiker möts, förväntas det ofta att autisten ska anpassa sig mer än neurotypikern. Och orkar inte autisten någon gång, händer det ofta att autisten får skulden trots att autisten i verkligheten skulle ha anpassat […]