Kategorier
Arbete och sjukersättning

5 år som anställd hos Misa Kompetens

I onsdags kom jag på något jättehäftigt: jag har varit anställd hos Misa Kompetens i hela 5 år!! Det var den 1:a september 2016 jag började min anställning! I början var vi bara några stycken då det var flera som hade slutat precis innan jag började, och därutöver hade Misa Kompetens precis fått en ny […]

Kategorier
Stöd och insatser

Nej, som brukare gynnas jag inte av byråkrati

Förra veckan skrev jag ett blogginlägg där jag kritiserade de fyrkantiga reglerna kring kontaktperson enligt LSS. Som jag beskrev i blogginlägget tycker jag inte om att det finns riktlinjer kring vad kontaktpersontimmarna bör användas till. Jag vill inte använda mina kontaktpersontimmar till för att pröva på nya aktiviteter och besöka nya ställen utan jag vill […]

Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Hur förklarar man sin omfattande funktionsnedsättning?

Bloggläsare frågar: Om man själv upplever att ens autism innebär omfattande funktionsnedsättningar i vardagen – hur kommunicerar man då bäst ut det, hur får man så många som möjligt att förstå och ta en på allvar? Hur ska man göra egentligen när man snabbt, t ex på besök hos vårdcentralen, LSS-handläggare, släktingar man inte känner […]

Kategorier
Stöd och insatser

Ibland saknas handlingsutrymme

Handlingsutrymme är en term som brukar åsyfta de professionellas möjligheter att fatta självständiga beslut och välja mellan olika alternativ. En biståndsbedömare kan ibland ha ett ytterst begränsat handlingsutrymme. Säg att någon med autism ansöker om kontaktperson enligt LSS och biståndsbedömaren jättegärna bevilja autisten insatsen trots att vederbörande redan har daglig verksamhet. Men möjligheten att bevilja […]

Kategorier
Läsarfrågor

Tips på vårdgivare med kunskap om ätstörningar och autism?

Åsne frågar: Hei! Jeg er ei fortvilet jente på 24 år som har gått i behandling for spiseforstyrrelser i ulike deler av det offentlige og nå privat. Jeg startet i behandling i ca 2015. Nå er behandleren min overbevist om at jeg har asperger. Dette er noe min nåværende behandler ikke har særlig mye kunnskap om så […]

Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

9 frågor om autism

Ella frågar: Hej! Jag fick asperger inte så länge sen och har frågor som gäller mig själv.Jag har en del frågor som jag är rädd att habiliteringen inte kommer kunna svara på då dem inte kunde göra det innan. Jag undrar…1. Kan man ha svårt att förstå vad andra människor säger, även i nyheter och […]

Kategorier
Stöd och insatser

Ett öppet brev till lagstiftaren: om LSS

Hej lagstiftare och beslutsfattare! I enlighet med det ni lagstiftat om har vi med autism möjlighet att ansöka om en kontaktperson med stöd av LSS 9 § 4. I lagens förarbeten har ni preciserat att en kontaktperson är någon som ställer sig till förfogande som medmänniska och bistår med stöd i situationer av icke-komplicerad natur. […]

Kategorier
Stöd och insatser

Nej, jag måste inte vara tacksam över empowerment

Begreppet empowerment betyder ungefär samma som egenmakt. Äger vi brukare empowerment innebär det att vi har kontroll över våra liv. Som ett exempel på fall när enskilda inte haft empowerment kan nämnas förr i tidens mentalsjukhus som fanns i Sverige fram till bara för några decennier sedan. Som bekant fick inte patienterna på dessa mentalsjukhus […]

Kategorier
Läsarfrågor

Finns det forskning om vikten av ett hemklassrum?

Ulrika frågar: Hej,Jag jobbar i en högstadieskola. Vi har en het diskussion angående hemklassrum/ämnesklassrum. Jag vet att du har skrivit en artikel om att du är positiv till det och det är kanon. Jag håller med dig till fullo och tycker att alla skolor borde ha hemklassrum. Tyvärr behöver jag mer “bevis” till mina kollegor… Vet du […]

Kategorier
Autism och bemötande

Detta behöver många autister träna på

När jag föreläser om autism får jag ibland frågan om det finns något som vi autister kan behöva träna på, och ja, det finns det faktiskt! När jag börjar med att förklara att vi kan behöva träna på vissa saker nickar ibland anhöriga och yrkesverksamma instämmande. “Jag visste att alla som har autism mådde bra […]