Kategorier
Forskningsnytt

Jo, ökningen av autismdiagnoser är en positiv trend

Ökningen av autismdiagnoser orsakar inte sällan debatt i samhället. Professor Christopher Gillberg har varnat för överdiagnostisering av autism, ett fenomen som innebär att det finns många som felaktigt blir diagnostiserade med autism. Risken för felaktiga autismdiagnoser ökar kraftigt när autismutredningen genomförs av en enskild och oerfaren psykolog som inte ingår i ett utredningsteam, menar han. […]

Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Hur övertygar vi vården om att hon kan ha autism?

Eufemia frågar Min fråga gäller hur man gör för att få en utredning om autism. Detta gäller en 19-årig flicka, men diagnosen har tyvärr missats under hela skoltiden trots kontakt med BUP. Erfarenheten är att man bara undersöker det man vill undersöka och ser. I tillägg finns en särbegåvning som länge har kompenserats med hjälp […]

Kategorier
Läsarfrågor

Kan en autismutredning visa fel?

Cattis frågar Kan en utredning angående asperger nånsin visa fel? Kan man tex kamouflera så pass väl att resultatet av en utredning visar fel? Paula svarar Ja, det kan tyvärr hända att en aspergerutredning/autismutredning visar fel! Eller rättare sagt är det oftast i sådana fall utredarens autismspecifika kompetens som brister. När en kunnig autismforskare genomför […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Om självdiagnostisering av autism

När jag påtalar att det inte är säkert att någon som självdiagnostiserat sig med autism faktiskt har autism i klinisk mening får jag ibland mothugg av andra autister. Kritiken som ofta framförs är att ingen självdiagnostiserar sig med en handvändning och att självdiagnostisering är viktig för de vuxna som av olika orsaker blivit nekade en […]