Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Hur övertygar vi vården om att hon kan ha autism?

Eufemia frågar Min fråga gäller hur man gör för att få en utredning om autism. Detta gäller en 19-årig flicka, men diagnosen har tyvärr missats under hela skoltiden trots kontakt med BUP. Erfarenheten är att man bara undersöker det man vill undersöka och ser. I tillägg finns en särbegåvning som länge har kompenserats med hjälp […]

Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Hur yttrar sig autism hos flickor och kvinnor?

Hunilena frågar Vi är en familj som har NPF problematik. Min stora dotter är diagnostiserad (idag 33 år) med ADHD vid 8 års ålder. Idag kom 1 av mina tvillingar (23) och började prata om att hon trodde hon har autism. Hon har gjort ett par självtest. Då jag de facto jobbar med NPF ungdomar […]