Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Hur yttrar sig autism hos flickor och kvinnor?

Hunilena frågar Vi är en familj som har NPF problematik. Min stora dotter är diagnostiserad (idag 33 år) med ADHD vid 8 års ålder. Idag kom 1 av mina tvillingar (23) och började prata om att hon trodde hon har autism. Hon har gjort ett par självtest. Då jag de facto jobbar med NPF ungdomar […]