Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Autism, HSP eller en introvert personlighet?

Jag har ofta fått frågor om hur jag vet att vissa av mina egenskaper och beteenden beror på min autism och inte t.ex. på en introvert eller högkänslig personlighet, förkortat HSP. Nyligen fick jag en fråga om mitt behov att dra mig undan verkligen beror på min autism och inte på att jag skulle kunna […]

Kategorier
Socialt samspel och autism

9 saker du aldrig ska säga till en introvert autist

Vissa av oss som har Aspergers syndrom eller autism är introverta och trivs inte i stora sociala sammanhang, och många har ett enormt litet socialt behov. Sedan finns det många som egentligen är extroverta men ofrivilligt ensamma för att de antingen inte kan eller inte vågar ta kontakt med andra människor, men dagens inlägg handlar […]

Kategorier
Socialt samspel och autism

Jo, vi introverta har visst rätten att existera

Att leva med Aspergers syndrom och autism kan vara omtumlande när man bor i en värld som går helt efter andra människors villkor. Man får oftast inte vara som man är. Idag tänkte jag ta upp något kontroversiellt med er som har varit kopplad till min asperger men som ändå är väldigt viktigt för mig […]

Kategorier
Socialt samspel och autism

Nej, man behöver inte bli bättre på att hålla kontakten

”Du är inte bra på att hålla kontakten, Paula”, och ”du måste bli bättre på att höra av dig” var något som jag ofta fick höra förut. Redan när jag var liten fick jag lära mig att det var viktigt att hålla regelbunden kontakt. Däremot förstod jag aldrig varför det var viktigt men jag hade […]