Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Autism, HSP eller en introvert personlighet?

Jag har ofta fått frågor om hur jag vet att vissa av mina egenskaper och beteenden beror på min autism och inte t.ex. på en introvert eller högkänslig personlighet, förkortat HSP. Nyligen fick jag en fråga om mitt behov att dra mig undan verkligen beror på min autism och inte på att jag skulle kunna […]