Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Autism utan utvecklingsstörning = sämre livskvalitet

Lena Nylander skriver i sin bok Autismspektrumstörningar hos vuxna: några frågor och svar att personer med autism med en lägre begåvningsprofil har enligt forskning visat sig ha en bättre upplevd livskvalitet än autister vars begåvningsprofil är högre. Med andra ord innebär detta att autism med samtidig utvecklingsstörning medför en högre livskvalitet än Aspergers syndrom/autism med […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Autism kan alltid komma att medföra vissa utmaningar

I måndagens blogginlägg skrev jag om etiska ställningstaganden vid autism och konstaterade att autismspecifik kunskap löser många dilemman. Vissa kontrar med att de aldrig har lyckats hitta vettiga lösningar trots att de har kunskap. Som ett exempel nämner många att hur de än gör så kommer det antingen bli orättvist för de neurotypiska syskonen att […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Autism och etiska ställningstaganden

När man kommer i kontakt med autistiska barn (och även vuxna för den delen), finns det vissa etiska dilemman man måste ta ställning till. Man måste klura ut vad som är rätt och fel och agera därefter. När jag föreläser om autism, tar många av åhörarna upp följande etiska dilemman: 1. Hur ska man göra […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Autism och inaktivitet, inte alltid källa till oro

Trots att faran med smittspridningen långt ifrån har blåst över verkar stockholmarna ha tröttnat på restriktionerna. Det var många stockholmare som var ute och festade i lördags natt. Risken för att bli smittad i Covid-19 och att råka sprida vidare smittan till vårdpersonalen och riskgrupper är precis lika stor nu som den var för en […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Autism och ironi

För några dagar sedan chattade professorn Agnes Wold med Expressens läsare och svarade på deras frågor om covid-19. En av läsarfrågorna löd: ”Vi ska ju tvätta händerna noga och ofta. Men är det någon som vet när det är ok att börja duscha igen?” Och Agnes Wolds svar blev: ”Till hösten blir nog lagom. Det […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

När någon med annat modersmål utreds för autism

När ett odiagnosticerat autistiskt barn tillhör någon typ av minoritetsgrupp, misstänker inte alltid omgivningen autism det första de gör. Säg exempelvis att barnet har annan etnicitet och annat modersmål än det svenska. Då riskerar barnets kognitiva och sociala svårigheter att bli bortförklarade med kulturskillnader och språksvårigheter. Lärarna i skolan kan då helt missa att elevens […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Därför kan en autist känna sig tvingad att skådespela

Tony Attwood skriver i sin bok Den kompletta guiden till Aspergers syndrom att inget funktionshinder uppstår om ett autistiskt barn får göra saker på sina egna villkor: om man stänger barnets sovrumsdörr och låter barnet leka för sig självt så uppstår inga konflikter, det finns inga sinnesintryck som stör och barnet får bestämma självt hur […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Detta bör du som jobbar på 1177 veta om autism

Så här i Corona-tider tänker jag på en grupp som kan råka illa ut i kontakten med vården, nämligen oss med Aspergers syndrom eller autism! Det är många missförstånd som kan ske i kommunikationen med oss av flera anledningar. Dessa 6 saker bör du som jobbar på 1177 veta om autism: 1. Autism kan innebära […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Sluta utgå ifrån ditt eget fungerande

När Corona-smittor härledda till andra länder började konstateras i Sverige satte jag mig själv i frivillig halvkarantän. Sedan drygt en vecka tillbaka är ju en mycket stor del av Sveriges befolkning försiktig, men jag började undvika onödiga utevistelser redan innan det hade uppstått någon inhemsk smittspridning och när majoriteten av svenskarna fortfarande levde ”normalt”. Detta […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Autism och induktionsproblem

Thomassen skriver i sin bok Vetenskap, kunskap och praxis att induktiv teoribildning innebär att man endast godtar det som vi kan bekräfta med våra sinnen som sant, det vill säga sanning är något vi kan registrera i verkligheten. Sedan generaliseras ”sanningen” till andra situationer i stil med: ”Jag kommer inte behöva skynda till dagens lektion […]