Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Autism ur ett biopsykosocialt perspektiv

Handikappvetenskap (jo, det heter faktiskt så!) studerar funktionsnedsättningar ur ett biopsykosocialt perspektiv. Den biopsykosociala modellen omfattar biologiska, psykologiska och sociala aspekter. Bakgrunden är att svårigheter hos oss med funktionsnedsättning inte sällan felaktigt tolkas i ljuset av endimensionella förklaringsmodellen i stil med: ”Individens svårigheter beror på genetiska avvikelser som i sin tur beror på medfödda skador […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

När folk drar för snabba slutsatser

Innan jag i 24-årsåldern fick min autismdiagnos hade jag utåt sett levt ett rätt vanligt ungdomsliv. Jag hade vid några tillfällen bott tillsammans med flera andra människor i bland annat studentkorridorer och hos au pair-familjen jag arbetade för, och många drar automatiskt slutsatsen att man inte kan ha autism om man har bott tillsammans med […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Träning vid autism, sällan värt priset

Tidigare i veckan skrev jag ett blogginlägg där jag förklarade varför jag inte vill lägga ner energi på att öva på färdigheter jag har svårt för. Som jag nämnde i blogginlägget försvinner inte Aspergers syndrom/autism med träning, men däremot kan man möjligen i vissa fall, dock långt ifrån alltid, bli bättre på vissa färdigheter man […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Nej, autism är ingen modediagnos

I fredags deltog jag i Habiliteringens kvalitetskonferens som en av de medverkande i en paneldebatt där bland annat över- och underdiagnostisering av autism, neuropsykiatriska utredningar samt habiliteringens framtid diskuterades. De övriga medverkande var autismforskaren och överläkaren Lena Nylander, psykologen Maria Larsson, psykologen och forskaren Adam Helles, habiliteringens verksamhetschef Petra Bovide samt sakkunnige Mats Jansson från […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

6 fakta om autism som inte är självklara för alla

Det florerar otroligt mycket okunskap om autism därute. Även många som upplever sig besitta autismspecifik kompetens har missat viktiga fakta och riskerar att bemöta oss autister fel. Jag har märkt att otroligt många yrkesverksamma har missat dessa viktiga autismfakta: 1. Att ett autistiskt barn blir mer socialt inte måste vara positivt Många lärare gläds när […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Autism utan utvecklingsstörning = sämre livskvalitet

Lena Nylander skriver i sin bok Autismspektrumstörningar hos vuxna: några frågor och svar att personer med autism med en lägre begåvningsprofil har enligt forskning visat sig ha en bättre upplevd livskvalitet än autister vars begåvningsprofil är högre. Med andra ord innebär detta att autism med samtidig utvecklingsstörning medför en högre livskvalitet än Aspergers syndrom/autism med […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Autism kan alltid komma att medföra vissa utmaningar

I måndagens blogginlägg skrev jag om etiska ställningstaganden vid autism och konstaterade att autismspecifik kunskap löser många dilemman. Vissa kontrar med att de aldrig har lyckats hitta vettiga lösningar trots att de har kunskap. Som ett exempel nämner många att hur de än gör så kommer det antingen bli orättvist för de neurotypiska syskonen att […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Autism och etiska ställningstaganden

När man kommer i kontakt med autistiska barn (och även vuxna för den delen), finns det vissa etiska dilemman man måste ta ställning till. Man måste klura ut vad som är rätt och fel och agera därefter. När jag föreläser om autism, tar många av åhörarna upp följande etiska dilemman: 1. Hur ska man göra […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Autism och inaktivitet, inte alltid källa till oro

Trots att faran med smittspridningen långt ifrån har blåst över verkar stockholmarna ha tröttnat på restriktionerna. Det var många stockholmare som var ute och festade i lördags natt. Risken för att bli smittad i Covid-19 och att råka sprida vidare smittan till vårdpersonalen och riskgrupper är precis lika stor nu som den var för en […]

Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Autism och ironi

För några dagar sedan chattade professorn Agnes Wold med Expressens läsare och svarade på deras frågor om covid-19. En av läsarfrågorna löd: ”Vi ska ju tvätta händerna noga och ofta. Men är det någon som vet när det är ok att börja duscha igen?” Och Agnes Wolds svar blev: ”Till hösten blir nog lagom. Det […]