Kategorier
Asperger och Theory of Mind

Alla missförstånd beror inte på mentaliseringssvårigheter

När vi med autism inte automatiskt förstår hur andra människor tänker i en specifik situation antas det ideligen bero på mentaliseringssvårigheter/bristande förmåga till kognitiv empati från vår sida, men jag skulle vilja problematisera denna föreställning. Visst, en autistisk person kan självklart ha mentaliseringssvårigheter/svag Theory of Mind, men faktum är att inte alla missförstånd beror på […]

Kategorier
Asperger och Theory of Mind

Autism och myten om avsaknad av empati

Det finns en myt om att vi med Aspergers syndrom eller autism inte kan känna empati. Det finns människor som hänvisar till att empati och sympati är olika saker och att vi autister visst klarar av att känna sympati, dvs medkänsla, trots att vi inte alltid förstår hur andra människor känner sig. Därför menar många […]

Kategorier
Asperger och Theory of Mind

Skillnaden på att inte våga och att inte förstå

I gårdagens blogginlägg beskrev jag hur vissa av oss med Aspergers syndrom eller autism kan vara sociala kameleonter. Ibland sägs det att alla kvinnor är sociala kameleonter som är alldeles för snälla, men det är stor skillnad på att vara en social kameleont för att man är sådan till naturen och att vara det för […]

Kategorier
Asperger och Theory of Mind

Att vara en social kameleont, en konsekvens av autism

Vissa forskare tror att vi med Aspergers syndrom eller autism har svårt med mentalisering, även kallad för svag Theory of Mind. Det som många inte vet är att mentaliseringssvårigheterna även kan innebära att man har svårt för att förstå sig själv, dvs att analysera sina egna känslor och ta hänsyn till dessa i sociala sammanhang. […]

Kategorier
Asperger och Theory of Mind

Aspergers syndrom, autism och självkännedom

Många människor jag har träffat tänker att Aspergers syndrom, autism och en dålig självkännedom hör ihop. Själv har jag under de senaste åren ofta fått höra att jag har en ovanligt god självkännedom eftersom människor ofta har upplevt att jag har en förmåga att beskriva Aspergers syndrom och autism på ett tydligt sätt. Men sanningen […]

Kategorier
Asperger och Theory of Mind Autism under barndom och skolan Paulas blogg Socialt samspel och autism

När man inte får respons och börjar tjata

”Farfar, kan jag få glass?”, frågade jag farfar när jag var barn. Men farfar reagerade inte och jag fick ingen glass. Mina föräldrar förklarade för mig att farfar hade dålig hörsel och att jag skulle behöva tala tillräckligt tydligt och högt med honom och upprepa mig. Så jag frågade igen och då fick jag min […]

Kategorier
Asperger och Theory of Mind

När mentaliseringsförmågan sviktar

När jag fick min Asperger-diagnos, läste jag att en dålig mentaliseringsförmåga var ett vanligt drag hos personer med Aspergers syndrom och autism. I början tyckte jag mig inte ha en svag mentaliseringsförmåga eftersom jag alltid hade varit den som folk har vänt sig till när de känt sig ledsna och att den enda anledningen till […]

Kategorier
Asperger och Theory of Mind

Theory of Mind vs. egoism

Vissa personer med Aspergers syndrom eller autism kan ha bristande Theory of Mind eller mentaliseringsförmåga som det heter på svenska. Theory of Mind syftar bland annat till förmågan att sätta sig in i andra människors tankar och känslor. Vissa med Aspergers syndrom och autism har god mentaliseringsförmåga En bristande mentaliseringsförmåga är något som inte sällan förknippas […]

Kategorier
Asperger och Theory of Mind

Aspergers syndrom och Theory of Mind

Vi som har Aspergers syndrom eller autism kan ibland ha svårt för att sätta oss in i andra människors situation, sägs det. Svårigheten att sätta sig in i andras behov kallas för bristande Theory of Mind eller mentaliseringsförmåga som det heter på svenska. Men ibland undrar jag vad mentaliseringssvårigheterna beror på. Är det så att […]